Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vägen till hälsa på arbetsplatsen: en kvalitativ studie ur ett personalledningsperspektiv

Skough, Emma (2001)
Sociology
Abstract (Swedish)
Jag har valt att göra en studie om arbetsförhållanden i vården med inriktning på hälsa. Med detta ämne som utgångspunkt och mot bakgrund att det idag finns ett behov av att förbättra arbetsmiljön och minska den arbetsrelaterade ohälsan, är mitt syfte att undersöka hur enhetschefer arbetar för att förbättra arbetssituationen för sin personal. Min frågeställning är: På vilket sätt förverkligar enhetschefer från olika sjukhem i Lund direktiven kommunen ger för att befrämja hälsan hos personalen? För att besvara frågeställningen har jag valt att göra en kvalitativ undersökning, genom tematiserade djupintervjuer,. Analysen av materialet genomfördes med stöd i olika teorier om arbetets betydelse för vårt välbefinnande och faktorer i arbetsmiljön... (More)
Jag har valt att göra en studie om arbetsförhållanden i vården med inriktning på hälsa. Med detta ämne som utgångspunkt och mot bakgrund att det idag finns ett behov av att förbättra arbetsmiljön och minska den arbetsrelaterade ohälsan, är mitt syfte att undersöka hur enhetschefer arbetar för att förbättra arbetssituationen för sin personal. Min frågeställning är: På vilket sätt förverkligar enhetschefer från olika sjukhem i Lund direktiven kommunen ger för att befrämja hälsan hos personalen? För att besvara frågeställningen har jag valt att göra en kvalitativ undersökning, genom tematiserade djupintervjuer,. Analysen av materialet genomfördes med stöd i olika teorier om arbetets betydelse för vårt välbefinnande och faktorer i arbetsmiljön som påverkar hälsan. Ett exempel på en viktig faktor i arbetslivet är förhållandet mellan krav och kontroll över den egna arbetssituationen. Socialt stöd, under- och överstimulering i arbetet spelar också en stor roll för trivseln på jobbet. I fråga om stress ligger det nära till hands att analysera tidspress och nya rutiner i arbetslivet. Med utgångspunkt från intervjuerna och med stöd i ovan nämnda teorier framkommer det i analysen att arbetsgivaren bör arbeta på en bred front för att lösa problemen med ohälsa bland personalen. Medarbetarna i en organisation bör ha inflytande på arbetsplatsen, genom exempelvis ledningsgrupper, där representanter från avdelningarna får vara med och fatta alla stora beslut som rör personalen. Inom vården finns svårigheter att nå fullständig kontroll och handlingsfrihet i arbetet, för verksamheten måste i första hand tillgodoses så att vården blir bra. Därför är satsningar på olika forum och grupper, där personalen kan ge stöd åt varandra och chefen stöd åt personalen, viktiga. Genom konkreta förebyggande åtgärder mot stress, som till exempel friskvårdsinsatser, kan arbetsgivaren stödja personalen till en bättre hälsa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skough, Emma
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355614
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355614,
 abstract   = {Jag har valt att göra en studie om arbetsförhållanden i vården med inriktning på hälsa. Med detta ämne som utgångspunkt och mot bakgrund att det idag finns ett behov av att förbättra arbetsmiljön och minska den arbetsrelaterade ohälsan, är mitt syfte att undersöka hur enhetschefer arbetar för att förbättra arbetssituationen för sin personal. Min frågeställning är: På vilket sätt förverkligar enhetschefer från olika sjukhem i Lund direktiven kommunen ger för att befrämja hälsan hos personalen? För att besvara frågeställningen har jag valt att göra en kvalitativ undersökning, genom tematiserade djupintervjuer,. Analysen av materialet genomfördes med stöd i olika teorier om arbetets betydelse för vårt välbefinnande och faktorer i arbetsmiljön som påverkar hälsan. Ett exempel på en viktig faktor i arbetslivet är förhållandet mellan krav och kontroll över den egna arbetssituationen. Socialt stöd, under- och överstimulering i arbetet spelar också en stor roll för trivseln på jobbet. I fråga om stress ligger det nära till hands att analysera tidspress och nya rutiner i arbetslivet. Med utgångspunkt från intervjuerna och med stöd i ovan nämnda teorier framkommer det i analysen att arbetsgivaren bör arbeta på en bred front för att lösa problemen med ohälsa bland personalen. Medarbetarna i en organisation bör ha inflytande på arbetsplatsen, genom exempelvis ledningsgrupper, där representanter från avdelningarna får vara med och fatta alla stora beslut som rör personalen. Inom vården finns svårigheter att nå fullständig kontroll och handlingsfrihet i arbetet, för verksamheten måste i första hand tillgodoses så att vården blir bra. Därför är satsningar på olika forum och grupper, där personalen kan ge stöd åt varandra och chefen stöd åt personalen, viktiga. Genom konkreta förebyggande åtgärder mot stress, som till exempel friskvårdsinsatser, kan arbetsgivaren stödja personalen till en bättre hälsa.},
 author    = {Skough, Emma},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vägen till hälsa på arbetsplatsen: en kvalitativ studie ur ett personalledningsperspektiv},
 year     = {2001},
}