Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

VAS projektet och dess fortsättning i nätverk : en symbol för (post) modernismen?

Andersson, Therese (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Vi anses leva i ett samhälle bortom det industriella och bortom det moderna, ett informationssamhälle, många gånger benämnt som det (post) moderna. Men vad betyder detta konkret för oss som lever i samhället? Jo, vi får exempelvis ta del av ny teknik, datorn är ett mycket tydligt exempel på detta, men på vilka andra sätt kan vi konkretisera den tillsynes abstrakt filosofiska benämningen (post) modernism, för vår fulla förståelse för dagens svenska samhälle och dess fenomen? Jag vill mena att vi, genom att identifiera symboler för den befintliga teorin kring (post) modernism i det dagliga livet, såsom den ovan angivna datorn, kan få hjälp att konkretisera det (post) moderna samhället, och därmed få ökad förståelse för vår egen omvärld. Mitt... (More)
Vi anses leva i ett samhälle bortom det industriella och bortom det moderna, ett informationssamhälle, många gånger benämnt som det (post) moderna. Men vad betyder detta konkret för oss som lever i samhället? Jo, vi får exempelvis ta del av ny teknik, datorn är ett mycket tydligt exempel på detta, men på vilka andra sätt kan vi konkretisera den tillsynes abstrakt filosofiska benämningen (post) modernism, för vår fulla förståelse för dagens svenska samhälle och dess fenomen? Jag vill mena att vi, genom att identifiera symboler för den befintliga teorin kring (post) modernism i det dagliga livet, såsom den ovan angivna datorn, kan få hjälp att konkretisera det (post) moderna samhället, och därmed få ökad förståelse för vår egen omvärld. Mitt syfte med detta arbete är därför att applicera (post) moderna karaktärsdrag på en genomförd studie av ett befintligt samverkansprojekt, för att därigenom påvisa varför projektet i fråga kan ses som en symbol för det (post) moderna samhälle vi dagligen lever och verkar i. För att uppfylla mitt syfte med denna studie har jag genomfört intervjuer med fem av deltagarna, där samtliga inblandade organisationer finns representerade, i projektet och/eller fortsättningen av detsamma i nätverk, samt genomfört en dokument studie av VAS projektets rapport, och därmed samlat in material som återger information om deltagarnas respektive verksamhets -/organisations tillhörighet, syftet och målen med projektet, tillvägagångssättet för att genomföra detsamma samt projektdeltagarnas inställning till projekt som arbetsform. De (post) moderna samhällsfenomen globalisering, effektivitet och kunskap har sedan applicerats på och relaterats till valda delar av mitt empiriska material i syfte att identifiera symboler för detsamma i projektet. Jag har genom min studie och min analys kommit fram till att det finns likheter mellan det (post) moderna samhället och VAS projektet, likheter som kan ses som symboler, varför jag vill mena att detta specifika projekt, genom identifieringen av dess (post) modernistiska symboler, kan bidra till att konkretisera den, enligt mig, abstrakta samhällsbenämningen, samt öka förståelsen för densammas karaktär och innebörd, som sannerligen är oomtvistat diffus. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Therese
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355618
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355618,
 abstract   = {Vi anses leva i ett samhälle bortom det industriella och bortom det moderna, ett informationssamhälle, många gånger benämnt som det (post) moderna. Men vad betyder detta konkret för oss som lever i samhället? Jo, vi får exempelvis ta del av ny teknik, datorn är ett mycket tydligt exempel på detta, men på vilka andra sätt kan vi konkretisera den tillsynes abstrakt filosofiska benämningen (post) modernism, för vår fulla förståelse för dagens svenska samhälle och dess fenomen? Jag vill mena att vi, genom att identifiera symboler för den befintliga teorin kring (post) modernism i det dagliga livet, såsom den ovan angivna datorn, kan få hjälp att konkretisera det (post) moderna samhället, och därmed få ökad förståelse för vår egen omvärld. Mitt syfte med detta arbete är därför att applicera (post) moderna karaktärsdrag på en genomförd studie av ett befintligt samverkansprojekt, för att därigenom påvisa varför projektet i fråga kan ses som en symbol för det (post) moderna samhälle vi dagligen lever och verkar i. För att uppfylla mitt syfte med denna studie har jag genomfört intervjuer med fem av deltagarna, där samtliga inblandade organisationer finns representerade, i projektet och/eller fortsättningen av detsamma i nätverk, samt genomfört en dokument studie av VAS projektets rapport, och därmed samlat in material som återger information om deltagarnas respektive verksamhets -/organisations tillhörighet, syftet och målen med projektet, tillvägagångssättet för att genomföra detsamma samt projektdeltagarnas inställning till projekt som arbetsform. De (post) moderna samhällsfenomen globalisering, effektivitet och kunskap har sedan applicerats på och relaterats till valda delar av mitt empiriska material i syfte att identifiera symboler för detsamma i projektet. Jag har genom min studie och min analys kommit fram till att det finns likheter mellan det (post) moderna samhället och VAS projektet, likheter som kan ses som symboler, varför jag vill mena att detta specifika projekt, genom identifieringen av dess (post) modernistiska symboler, kan bidra till att konkretisera den, enligt mig, abstrakta samhällsbenämningen, samt öka förståelsen för densammas karaktär och innebörd, som sannerligen är oomtvistat diffus.},
 author    = {Andersson, Therese},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {VAS projektet och dess fortsättning i nätverk : en symbol för (post) modernismen?},
 year     = {2003},
}