Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En tulipanaros? : en studie om vård- och omsorgspersonalens arbetssituation

Andersson, Evis (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Bakgrund till studien: Organisationer och dess anställda arbetar idag i ett allt hårdare klimat. Avregleringar och allt snävare budget inom den offentliga sektorn har bidragit till nedskärningar. Vilket resulterat i att mängden arbete fördelas på allt färre individer vilket bidrar till ökad arbetsbelastning per anställd. Studiens bakgrund tar sin utgångspunkt i denna utveckling av minskat välbefinnande i arbetslivet och ökade kostnader för sjukskrivningar, där brist på personal och hög personalomsättning är återkommande bekymmer. Av dessa orsaken vill jag undersöka hur personalen på ett äldreboende upplever sin arbetssituation. Syfte: Syftet med studien är att göra en kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie för att ta reda på hur... (More)
Bakgrund till studien: Organisationer och dess anställda arbetar idag i ett allt hårdare klimat. Avregleringar och allt snävare budget inom den offentliga sektorn har bidragit till nedskärningar. Vilket resulterat i att mängden arbete fördelas på allt färre individer vilket bidrar till ökad arbetsbelastning per anställd. Studiens bakgrund tar sin utgångspunkt i denna utveckling av minskat välbefinnande i arbetslivet och ökade kostnader för sjukskrivningar, där brist på personal och hög personalomsättning är återkommande bekymmer. Av dessa orsaken vill jag undersöka hur personalen på ett äldreboende upplever sin arbetssituation. Syfte: Syftet med studien är att göra en kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie för att ta reda på hur anställda upplever sin arbetssituation på vårdboendet Basunen i Malmö. Intressant är att försöka ta reda på vad som motiverar anställda att gå till arbetet samt vad ledningen gör för att motivera anställda. Frågeställningen är: Hur upplever anställda sin arbetssituation på Basunen samt vad gör dem motiverade att gå till arbetet? Slutsatser: Vård- och omsorgspersonalen upplever att de har inflytande och kan påverka inom sitt egna arbetsområde medan påverkansmöjligheten på arbetsplatsen och dess vidareutveckling är betydligt mer begränsad. Det finns utvecklingsbehov hos anställda som efterfrågar mer utbildning och kurser. Arbetsgemenskapen sinsemellan är bra och man upplever att arbetet med vårdtagarna är meningsfullt. Arbetsledaren upplever arbetssituationen som stressig eftersom hon kläms mellan olika myndigheter och personalens önskemål. Personalen upplever både psykisk stress och kvantitativ belastning. Från ledningens sida tycker man kommunikationen fungerar väl medan vård- och omsorgsanställda tycker det motsatta. Nyckelord: Motivation, Organisation, Stress, Socialt stöd, Krav, Kontroll, Ledarskap (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Evis
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355636
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355636,
 abstract   = {Bakgrund till studien: Organisationer och dess anställda arbetar idag i ett allt hårdare klimat. Avregleringar och allt snävare budget inom den offentliga sektorn har bidragit till nedskärningar. Vilket resulterat i att mängden arbete fördelas på allt färre individer vilket bidrar till ökad arbetsbelastning per anställd. Studiens bakgrund tar sin utgångspunkt i denna utveckling av minskat välbefinnande i arbetslivet och ökade kostnader för sjukskrivningar, där brist på personal och hög personalomsättning är återkommande bekymmer. Av dessa orsaken vill jag undersöka hur personalen på ett äldreboende upplever sin arbetssituation. Syfte: Syftet med studien är att göra en kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie för att ta reda på hur anställda upplever sin arbetssituation på vårdboendet Basunen i Malmö. Intressant är att försöka ta reda på vad som motiverar anställda att gå till arbetet samt vad ledningen gör för att motivera anställda. Frågeställningen är: Hur upplever anställda sin arbetssituation på Basunen samt vad gör dem motiverade att gå till arbetet? Slutsatser: Vård- och omsorgspersonalen upplever att de har inflytande och kan påverka inom sitt egna arbetsområde medan påverkansmöjligheten på arbetsplatsen och dess vidareutveckling är betydligt mer begränsad. Det finns utvecklingsbehov hos anställda som efterfrågar mer utbildning och kurser. Arbetsgemenskapen sinsemellan är bra och man upplever att arbetet med vårdtagarna är meningsfullt. Arbetsledaren upplever arbetssituationen som stressig eftersom hon kläms mellan olika myndigheter och personalens önskemål. Personalen upplever både psykisk stress och kvantitativ belastning. Från ledningens sida tycker man kommunikationen fungerar väl medan vård- och omsorgsanställda tycker det motsatta. Nyckelord: Motivation, Organisation, Stress, Socialt stöd, Krav, Kontroll, Ledarskap},
 author    = {Andersson, Evis},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En tulipanaros? : en studie om vård- och omsorgspersonalens arbetssituation},
 year     = {2003},
}