Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjukskrivningsproblematiken inom Polismyndigheten i Skåne

Torstensson, Emma (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Sjukskrivningsproblematiken och sjukskrivningarnas följder och konsekvenser är något som det svenska samhället brottas med. Idag finns det ett nytt klassamhälle med nya svaga grupper. En av dessa utsatta grupper är de sjukskrivna. Polismyndigheten i Skåne har på senare tid märkt av en allt ökande sjukfrånvaro bland de anställda. Syftet med undersökningen är att studera vilka faktorer i arbetsmiljön och hos individen som ligger bakom sjukskrivningarna inom Polismyndigheten i Skåne. Jag avser även att lyfta upp en del skillnader mellan de olika polisområdena för att få en ökad förståelse för varför vissa polisområden har en hög sjukfrånvaro. Studien baseras på 53 intervjuer med anställda inom Polismyndigheten i Skåne. De intervjuade fick... (More)
Sjukskrivningsproblematiken och sjukskrivningarnas följder och konsekvenser är något som det svenska samhället brottas med. Idag finns det ett nytt klassamhälle med nya svaga grupper. En av dessa utsatta grupper är de sjukskrivna. Polismyndigheten i Skåne har på senare tid märkt av en allt ökande sjukfrånvaro bland de anställda. Syftet med undersökningen är att studera vilka faktorer i arbetsmiljön och hos individen som ligger bakom sjukskrivningarna inom Polismyndigheten i Skåne. Jag avser även att lyfta upp en del skillnader mellan de olika polisområdena för att få en ökad förståelse för varför vissa polisområden har en hög sjukfrånvaro. Studien baseras på 53 intervjuer med anställda inom Polismyndigheten i Skåne. De intervjuade fick även besvara ett frågeformulär som utgör en kvantitativ del av uppsatsen. I det teoretiska avsnittet använder jag mig av en teoretisk ram som är indelad i två teman Arbetsmiljö och Individperspektiv. I analysen presenteras citat från intervjutillfällena, vilka analyseras med hjälp av den teoretiska ramen. Även resultat från den kvantitativa delen av studien belyses. Resultatet av studien visar att Polismyndigheten i Skåne är en splittrad myndighet. Organisationen genomsyras av en dålig sammanhållning mellan anställda å ena sidan och ledning å den andra. Andra faktorer till Polismyndigheten i Skånes sjukskrivningsproblematik är: För individen omvälvande organisationsförändringar, brister i den psykosociala arbetsmiljön och en hög åldersstruktur. Detta är delar som när de blir påtagliga eller samanfaller, vilket det gör på vissa håll inom Polismyndigheten i Skåne kan mynna ut i ökad sjukfrånvaro. Polismyndigheten i Skåne har däremot en stor tillgång i den kamratskap som finns på mikronivå. Ett sätt att motverka sjukskrivning och sjukfrånvaro kan vara att arbeta för att den "vi-känsla" som finns på mikronivå ska sprida sig till att genomsyra hela Polismyndigheten i Skåne. Nyckelord: Sjukskrivning, Arbetsmiljö, "Vi-känsla", Organisation, Ledarskap, Polismyndigheten i Skåne (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Torstensson, Emma
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355678
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355678,
 abstract   = {Sjukskrivningsproblematiken och sjukskrivningarnas följder och konsekvenser är något som det svenska samhället brottas med. Idag finns det ett nytt klassamhälle med nya svaga grupper. En av dessa utsatta grupper är de sjukskrivna. Polismyndigheten i Skåne har på senare tid märkt av en allt ökande sjukfrånvaro bland de anställda. Syftet med undersökningen är att studera vilka faktorer i arbetsmiljön och hos individen som ligger bakom sjukskrivningarna inom Polismyndigheten i Skåne. Jag avser även att lyfta upp en del skillnader mellan de olika polisområdena för att få en ökad förståelse för varför vissa polisområden har en hög sjukfrånvaro. Studien baseras på 53 intervjuer med anställda inom Polismyndigheten i Skåne. De intervjuade fick även besvara ett frågeformulär som utgör en kvantitativ del av uppsatsen. I det teoretiska avsnittet använder jag mig av en teoretisk ram som är indelad i två teman Arbetsmiljö och Individperspektiv. I analysen presenteras citat från intervjutillfällena, vilka analyseras med hjälp av den teoretiska ramen. Även resultat från den kvantitativa delen av studien belyses. Resultatet av studien visar att Polismyndigheten i Skåne är en splittrad myndighet. Organisationen genomsyras av en dålig sammanhållning mellan anställda å ena sidan och ledning å den andra. Andra faktorer till Polismyndigheten i Skånes sjukskrivningsproblematik är: För individen omvälvande organisationsförändringar, brister i den psykosociala arbetsmiljön och en hög åldersstruktur. Detta är delar som när de blir påtagliga eller samanfaller, vilket det gör på vissa håll inom Polismyndigheten i Skåne kan mynna ut i ökad sjukfrånvaro. Polismyndigheten i Skåne har däremot en stor tillgång i den kamratskap som finns på mikronivå. Ett sätt att motverka sjukskrivning och sjukfrånvaro kan vara att arbeta för att den "vi-känsla" som finns på mikronivå ska sprida sig till att genomsyra hela Polismyndigheten i Skåne. Nyckelord: Sjukskrivning, Arbetsmiljö, "Vi-känsla", Organisation, Ledarskap, Polismyndigheten i Skåne},
 author    = {Torstensson, Emma},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjukskrivningsproblematiken inom Polismyndigheten i Skåne},
 year     = {2003},
}