Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Samarbetet : en studie om betydelsen av myndigheters samarbete för unga människor med autism som står i begrepp att gå ut i arbetslivet

Johnsson, Monica (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Det finns en grupp unga människor som har autism och de har behov av att personer i deras omgivning har kunskap om deras kommunikationshandikapp. Denna uppsats handlar om samarbetet mellan organisationer och mellan deras tjänstemän i denna specifika situation. Syftet med min uppsats är att redogöra för och analysera samarbetet. I den teoretiska introduktionen har jag främst använt mig av Max Webers teori om byråkratiska andan. Det som jag vill besvara i denna studie är; Vilka möjligheter och hinder finns i organisationernas arbete och syfte? Vilka hinder respektive möjligheter finns i organisationernas samarbete med varandra? Hur ser hindren respektive möjligheterna ut i organisationers samarbete genom sina tjänstemän? Byråkrati förknippas... (More)
Det finns en grupp unga människor som har autism och de har behov av att personer i deras omgivning har kunskap om deras kommunikationshandikapp. Denna uppsats handlar om samarbetet mellan organisationer och mellan deras tjänstemän i denna specifika situation. Syftet med min uppsats är att redogöra för och analysera samarbetet. I den teoretiska introduktionen har jag främst använt mig av Max Webers teori om byråkratiska andan. Det som jag vill besvara i denna studie är; Vilka möjligheter och hinder finns i organisationernas arbete och syfte? Vilka hinder respektive möjligheter finns i organisationernas samarbete med varandra? Hur ser hindren respektive möjligheterna ut i organisationers samarbete genom sina tjänstemän? Byråkrati förknippas ofta med socialförsäkringar d v s institutioner som handlägger offentliga handlingar. Dess praktiska verksamhet och kontakt med samhällets omgivning sker via myndigheter. Det är Försäkringskassan, Kommunen och Region Skåne, som jag har undersökt. Myndigheternas samarbete är den röda tråden i min uppsats. Dessa tre organisationer har alla handläggare som utövar myndighetsutövning vars syfte är att handlägga, utreda och ta beslut enligt lagen (LSS). Samarbete mellan dem finns när ett behov uppstår men det finns ingen kontinuitet, utan det är antalet inkommande ansökningar som avgör samarbetsformerna. Jag har valt att även lyssna på vad kommunens särskola som en avlämnande enhet har att berätta. Motpolen är kommunens dagliga verksamhet som är den mottagande enheten. Det finns en tydlig skillnad mellan organisationerna och de två enheterna. Organisationernas uppdrag är att utreda om medborgare uppfyller de kriterier som lagen kräver för att få rätten till insatser enligt beslut i LSS. Enheterna ska verkställa utifrån myndighetens fattade beslut. Dilemmat för dem är att få innebörden i besluten att fungera som en helhet när det är dags att ungdomarna ska lämna skolans värld och börja arbeta på daglig verksamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johnsson, Monica
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355720
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355720,
 abstract   = {Det finns en grupp unga människor som har autism och de har behov av att personer i deras omgivning har kunskap om deras kommunikationshandikapp. Denna uppsats handlar om samarbetet mellan organisationer och mellan deras tjänstemän i denna specifika situation. Syftet med min uppsats är att redogöra för och analysera samarbetet. I den teoretiska introduktionen har jag främst använt mig av Max Webers teori om byråkratiska andan. Det som jag vill besvara i denna studie är; Vilka möjligheter och hinder finns i organisationernas arbete och syfte? Vilka hinder respektive möjligheter finns i organisationernas samarbete med varandra? Hur ser hindren respektive möjligheterna ut i organisationers samarbete genom sina tjänstemän? Byråkrati förknippas ofta med socialförsäkringar d v s institutioner som handlägger offentliga handlingar. Dess praktiska verksamhet och kontakt med samhällets omgivning sker via myndigheter. Det är Försäkringskassan, Kommunen och Region Skåne, som jag har undersökt. Myndigheternas samarbete är den röda tråden i min uppsats. Dessa tre organisationer har alla handläggare som utövar myndighetsutövning vars syfte är att handlägga, utreda och ta beslut enligt lagen (LSS). Samarbete mellan dem finns när ett behov uppstår men det finns ingen kontinuitet, utan det är antalet inkommande ansökningar som avgör samarbetsformerna. Jag har valt att även lyssna på vad kommunens särskola som en avlämnande enhet har att berätta. Motpolen är kommunens dagliga verksamhet som är den mottagande enheten. Det finns en tydlig skillnad mellan organisationerna och de två enheterna. Organisationernas uppdrag är att utreda om medborgare uppfyller de kriterier som lagen kräver för att få rätten till insatser enligt beslut i LSS. Enheterna ska verkställa utifrån myndighetens fattade beslut. Dilemmat för dem är att få innebörden i besluten att fungera som en helhet när det är dags att ungdomarna ska lämna skolans värld och börja arbeta på daglig verksamhet.},
 author    = {Johnsson, Monica},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samarbetet : en studie om betydelsen av myndigheters samarbete för unga människor med autism som står i begrepp att gå ut i arbetslivet},
 year     = {2003},
}