Advanced

Idrotts- och motionsvanor - En kvalitativ studie som skildrar svenskarnas och invandrarnas val av fritidssysselsättning

Karamatic, Andrea and Budac, Maja (2004)
Sociology
Abstract (Swedish)
Vi lever i ett modernt och mångkulturellt samhälle. Fritiden har kommit att bli att mer betydelsefull i ungas liv. Människor från olika sociala grupper möts på olika arenor och villkor. Denna studie undersöker i en övergripande mening om alla har möjligheten att ägna sig åt den fritidsaktivitet de helst vill. Om så inte är fallet, vilka hinder, motiv och orsaker finns som kan ligga bakom detta. En kvalitativ undersökning har genomförts. Och studien grundar sig på sex stycken personer som befinner sig på ledar- och organisatörsnivå. Dessa har delat med sig sina kunskaper och erfarenheter. Resultaten diskuteras i förhållande till valda teorier och tidigare forskning. I analysen skildras respondenternas åsikter och deras ställning till... (More)
Vi lever i ett modernt och mångkulturellt samhälle. Fritiden har kommit att bli att mer betydelsefull i ungas liv. Människor från olika sociala grupper möts på olika arenor och villkor. Denna studie undersöker i en övergripande mening om alla har möjligheten att ägna sig åt den fritidsaktivitet de helst vill. Om så inte är fallet, vilka hinder, motiv och orsaker finns som kan ligga bakom detta. En kvalitativ undersökning har genomförts. Och studien grundar sig på sex stycken personer som befinner sig på ledar- och organisatörsnivå. Dessa har delat med sig sina kunskaper och erfarenheter. Resultaten diskuteras i förhållande till valda teorier och tidigare forskning. I analysen skildras respondenternas åsikter och deras ställning till problemet. Detta analyseras utifrån relevanta teorier och begrepp. Beroende på att man lever i olika miljöer utvecklas våra upplevelser, erfarenheter och sätt att tänka annorlunda. Moderniseringen har medfört att olika kulturer sammanförs och utvecklas tillsammans. Alla påverkas olika av detta. Individen har kommit att bli allt starkare. Nyckelord: Idrott, motion, fritid, kultur, ekonomi, integration, social position (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karamatic, Andrea and Budac, Maja
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355732
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355732,
 abstract   = {Vi lever i ett modernt och mångkulturellt samhälle. Fritiden har kommit att bli att mer betydelsefull i ungas liv. Människor från olika sociala grupper möts på olika arenor och villkor. Denna studie undersöker i en övergripande mening om alla har möjligheten att ägna sig åt den fritidsaktivitet de helst vill. Om så inte är fallet, vilka hinder, motiv och orsaker finns som kan ligga bakom detta. En kvalitativ undersökning har genomförts. Och studien grundar sig på sex stycken personer som befinner sig på ledar- och organisatörsnivå. Dessa har delat med sig sina kunskaper och erfarenheter. Resultaten diskuteras i förhållande till valda teorier och tidigare forskning. I analysen skildras respondenternas åsikter och deras ställning till problemet. Detta analyseras utifrån relevanta teorier och begrepp. Beroende på att man lever i olika miljöer utvecklas våra upplevelser, erfarenheter och sätt att tänka annorlunda. Moderniseringen har medfört att olika kulturer sammanförs och utvecklas tillsammans. Alla påverkas olika av detta. Individen har kommit att bli allt starkare. Nyckelord: Idrott, motion, fritid, kultur, ekonomi, integration, social position},
 author    = {Karamatic, Andrea and Budac, Maja},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Idrotts- och motionsvanor - En kvalitativ studie som skildrar svenskarnas och invandrarnas val av fritidssysselsättning},
 year     = {2004},
}