Advanced

Kvinnors och mäns kommunikation: utifrån ett sociologiskt och socialbiologiskt perspektiv

Soares, Walter (2001)
Sociology
Abstract (Swedish)
Finns det några skillnader i hur kvinnor och män kommunicerar? Vad finns skrivet om kvinnors och mäns kommunikation? Under historiens gång har det funnits olika teorier om kvinnors och mäns lik- och olikheter när det gäller deras kommunikativa beteende. Är kvinnors och mäns sätt att kommunicera och tänka påverkade av vårt biologiska/kön? Eller är vi präglade av vårt sociala/kön det vill säga de kulturella förväntningar som ställs på oss redan från barndomen i vårt uppväxt miljö? Uppsatsen syftar till att göra en kritisk översikt av olika feministiska studier som handlar om kvinnors och mäns kommunikation. Idén om uppsatsen väcktes på min arbetsplats där jag är den enda manliga anställd bland elva kvinnor. Uppsatsen tog form efter att... (More)
Finns det några skillnader i hur kvinnor och män kommunicerar? Vad finns skrivet om kvinnors och mäns kommunikation? Under historiens gång har det funnits olika teorier om kvinnors och mäns lik- och olikheter när det gäller deras kommunikativa beteende. Är kvinnors och mäns sätt att kommunicera och tänka påverkade av vårt biologiska/kön? Eller är vi präglade av vårt sociala/kön det vill säga de kulturella förväntningar som ställs på oss redan från barndomen i vårt uppväxt miljö? Uppsatsen syftar till att göra en kritisk översikt av olika feministiska studier som handlar om kvinnors och mäns kommunikation. Idén om uppsatsen väcktes på min arbetsplats där jag är den enda manliga anställd bland elva kvinnor. Uppsatsen tog form efter att nästan dagligen ha lyssnat på mina arbetskollegor klagomål över "vår okompetenta verksambetschef". Chefen för vår arbetsplats är en man. Vår chef har mer eller mindre olika relationer till sina underställda, hur skiljer hans sätt att kommunicera verbalt med oss manliga jämfört med de kvinnliga anställda? Pratar han på ett annorlunda sätt med de manliga anställda jämfört med de kvinnliga? I verbal kommunikation och relation kvinnor och män emellan ingår makt. Som avgränsning i uppsatsen har jag valt en granskning av kvinnors och mäns verbala beteende och maktanspråk. Vid insamlingen av litteratur kring kvinnors och mäns kommunikation använde jag mig dels av genusinstitutionens bibliotek vid Lunds Universitet och dels av råd och tips ifrån min handledare och några lärare vid Lunds sociologiska institution. Författarna Epstein, Tannan och Woods forskare ger exempel på olika "köns relationer" samt orsaker och anledningar till varför kvinnors och mäns "verbala kommunikation" och "interaktion" ter sig som de gör. Som lingvist och språkforskare är Tannen i huvudsak intresserade av hur språk, de kulturella traditioner och uppväxtmiljö påverkar vår verbala kommunikation. Som sociologer problematiserar såväl Epstein och Woods kvinnors och mäns verbala kommunikation utifrån de sociobiologiska och sociologiska perspektiven. Som framgår av den komparativa analysen om kvinnors och mäns kommunikation tycks den idag vara samma nu som i förhistorisk tid. När det gäller den vetenskapliga forskning har den i takt med forskningens framsteg gjort att många forskare både i de sociologiska och sociobiologiska disciplinerna omformulerat gamla diskurser om "kvinnors och mäns gender beteende och kommunikation " och införlivat de med nya teoretiska upptäckter. Slutsatsen blir att när vi inte begriper eller förstår varandra kommunikationsstil eller får problem inom våra relationer använder vi oss av olika förklaringar som ett sätt att rättfärdiga det som vi tror oss veta om en annan individ. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Soares, Walter
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355741
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355741,
 abstract   = {Finns det några skillnader i hur kvinnor och män kommunicerar? Vad finns skrivet om kvinnors och mäns kommunikation? Under historiens gång har det funnits olika teorier om kvinnors och mäns lik- och olikheter när det gäller deras kommunikativa beteende. Är kvinnors och mäns sätt att kommunicera och tänka påverkade av vårt biologiska/kön? Eller är vi präglade av vårt sociala/kön det vill säga de kulturella förväntningar som ställs på oss redan från barndomen i vårt uppväxt miljö? Uppsatsen syftar till att göra en kritisk översikt av olika feministiska studier som handlar om kvinnors och mäns kommunikation. Idén om uppsatsen väcktes på min arbetsplats där jag är den enda manliga anställd bland elva kvinnor. Uppsatsen tog form efter att nästan dagligen ha lyssnat på mina arbetskollegor klagomål över "vår okompetenta verksambetschef". Chefen för vår arbetsplats är en man. Vår chef har mer eller mindre olika relationer till sina underställda, hur skiljer hans sätt att kommunicera verbalt med oss manliga jämfört med de kvinnliga anställda? Pratar han på ett annorlunda sätt med de manliga anställda jämfört med de kvinnliga? I verbal kommunikation och relation kvinnor och män emellan ingår makt. Som avgränsning i uppsatsen har jag valt en granskning av kvinnors och mäns verbala beteende och maktanspråk. Vid insamlingen av litteratur kring kvinnors och mäns kommunikation använde jag mig dels av genusinstitutionens bibliotek vid Lunds Universitet och dels av råd och tips ifrån min handledare och några lärare vid Lunds sociologiska institution. Författarna Epstein, Tannan och Woods forskare ger exempel på olika "köns relationer" samt orsaker och anledningar till varför kvinnors och mäns "verbala kommunikation" och "interaktion" ter sig som de gör. Som lingvist och språkforskare är Tannen i huvudsak intresserade av hur språk, de kulturella traditioner och uppväxtmiljö påverkar vår verbala kommunikation. Som sociologer problematiserar såväl Epstein och Woods kvinnors och mäns verbala kommunikation utifrån de sociobiologiska och sociologiska perspektiven. Som framgår av den komparativa analysen om kvinnors och mäns kommunikation tycks den idag vara samma nu som i förhistorisk tid. När det gäller den vetenskapliga forskning har den i takt med forskningens framsteg gjort att många forskare både i de sociologiska och sociobiologiska disciplinerna omformulerat gamla diskurser om "kvinnors och mäns gender beteende och kommunikation " och införlivat de med nya teoretiska upptäckter. Slutsatsen blir att när vi inte begriper eller förstår varandra kommunikationsstil eller får problem inom våra relationer använder vi oss av olika förklaringar som ett sätt att rättfärdiga det som vi tror oss veta om en annan individ.},
 author    = {Soares, Walter},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvinnors och mäns kommunikation: utifrån ett sociologiskt och socialbiologiskt perspektiv},
 year     = {2001},
}