Advanced

"Dö, ja men det ska vi göra sen"en kvalitativ studie om livskvalitet, vård i livets slutskedeoch dödshjälp

Stenfell, Laila (2001)
Sociology
Abstract (Swedish)
Uppsatsen bygger på enskilda intervjuer med vårdpersonal från ett sjukhem i Skåne. Syftet är att belysa vad respondenterna anser är viktigt vid vård av döende människor. Frågeställningarna är följande: Vad är livskvalitet? Vad är viktigt när man vårdar döende människor? Samtalar personalen sinsemellan om livskvalitet, döendet och döden? Hur diskuterar de kring aktiv och passiv dödshjälp? Som analysredskap används främst Asplunds begrepp om den sociala responsiviteten, Baumans teori om döden samt Goffmans teambegrepp. Sporadiskt under uppsatsen tillämpas även andra teorier. Litteratur, vilken behandlar vård av döende används genomgående under studien. Undersökningens slutsatser är att livskvalitet inte kan definieras på ett entydigt sätt.... (More)
Uppsatsen bygger på enskilda intervjuer med vårdpersonal från ett sjukhem i Skåne. Syftet är att belysa vad respondenterna anser är viktigt vid vård av döende människor. Frågeställningarna är följande: Vad är livskvalitet? Vad är viktigt när man vårdar döende människor? Samtalar personalen sinsemellan om livskvalitet, döendet och döden? Hur diskuterar de kring aktiv och passiv dödshjälp? Som analysredskap används främst Asplunds begrepp om den sociala responsiviteten, Baumans teori om döden samt Goffmans teambegrepp. Sporadiskt under uppsatsen tillämpas även andra teorier. Litteratur, vilken behandlar vård av döende används genomgående under studien. Undersökningens slutsatser är att livskvalitet inte kan definieras på ett entydigt sätt. Det framstår emellertid som livskvalitet är valfrihet, att få behålla sin identitet, att behandlas med respekt och frånvaro av smärta. Samtal om livskvalitet verkar inte förekomma, mer än i direkt samband med att någon av patienterna är smärtpåverkad eller har avlidit. Vid vård av döende framstår det som många faktorer är av vikt, bland annat att våga deltaga, att ha en helhetssyn på vården och att utrymme finns för den döendes önskningar. Det tycks inte som vårdpersonalen samtalar om döendet och döden i någon större utsträckning. Slutligen förefaller det som passiv dödshjälp ibland kan förordas medan det finns ett motstånd mot aktiv dödshjälp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stenfell, Laila
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355757
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355757,
 abstract   = {Uppsatsen bygger på enskilda intervjuer med vårdpersonal från ett sjukhem i Skåne. Syftet är att belysa vad respondenterna anser är viktigt vid vård av döende människor. Frågeställningarna är följande: Vad är livskvalitet? Vad är viktigt när man vårdar döende människor? Samtalar personalen sinsemellan om livskvalitet, döendet och döden? Hur diskuterar de kring aktiv och passiv dödshjälp? Som analysredskap används främst Asplunds begrepp om den sociala responsiviteten, Baumans teori om döden samt Goffmans teambegrepp. Sporadiskt under uppsatsen tillämpas även andra teorier. Litteratur, vilken behandlar vård av döende används genomgående under studien. Undersökningens slutsatser är att livskvalitet inte kan definieras på ett entydigt sätt. Det framstår emellertid som livskvalitet är valfrihet, att få behålla sin identitet, att behandlas med respekt och frånvaro av smärta. Samtal om livskvalitet verkar inte förekomma, mer än i direkt samband med att någon av patienterna är smärtpåverkad eller har avlidit. Vid vård av döende framstår det som många faktorer är av vikt, bland annat att våga deltaga, att ha en helhetssyn på vården och att utrymme finns för den döendes önskningar. Det tycks inte som vårdpersonalen samtalar om döendet och döden i någon större utsträckning. Slutligen förefaller det som passiv dödshjälp ibland kan förordas medan det finns ett motstånd mot aktiv dödshjälp.},
 author    = {Stenfell, Laila},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Dö, ja men det ska vi göra sen"en kvalitativ studie om livskvalitet, vård i livets slutskedeoch dödshjälp},
 year     = {2001},
}