Advanced

Kvinnor på marsch? : Frivilligt arbete bland fattiga kvinnor i Tamilnadu, Sydindien

Wellman, Varalakshmi (2001)
Sociology
Abstract (Swedish)
Bakgrunden till denna uppsats är en utvärdering av kvinnoverksamheten hos en Sydindisk frivilligorganisation, Village Community Development Society eller VCDS, som jag på uppdrag av en svensk samarbetspartner, Föreningen Svalorna, Lund, genomförde under 1989. Utvärderingen genomfördes under ett tre månader långt besök och redovisades i rapporten "Kvinnor på marsch!" (1989). Redan vid presentationen av "Kvinnor på marsch!" framfördes ett intresse av en uppföljande studie efter ett antal år för att bl a möjliggöra en analys av framgångarnas "djup". Denna uppsats bygger på fältarbete och intervjuer som gjordes 1997. De flesta av de intervjuade kvinnorna är desamma som 1989, men även nya kvinnor har intervjuats för att kunna göra jämförelser... (More)
Bakgrunden till denna uppsats är en utvärdering av kvinnoverksamheten hos en Sydindisk frivilligorganisation, Village Community Development Society eller VCDS, som jag på uppdrag av en svensk samarbetspartner, Föreningen Svalorna, Lund, genomförde under 1989. Utvärderingen genomfördes under ett tre månader långt besök och redovisades i rapporten "Kvinnor på marsch!" (1989). Redan vid presentationen av "Kvinnor på marsch!" framfördes ett intresse av en uppföljande studie efter ett antal år för att bl a möjliggöra en analys av framgångarnas "djup". Denna uppsats bygger på fältarbete och intervjuer som gjordes 1997. De flesta av de intervjuade kvinnorna är desamma som 1989, men även nya kvinnor har intervjuats för att kunna göra jämförelser mellan kvinnor som kunnat respektive inte kunnat påverkas av VCDS:s kvinnoarbete, främst genom kvinnoföreningar. Slutsatsen 1989 var att medlemmarna i kvinnoföreningarna fått självförtroende, självkänsla och självrespekt och att deras attityder mot män, andra kvinnor, myndigheter mm har förändrats, medan icke-medlemmarna lever kvar i den traditionella kvinnorollen. Medlemmarna vågar och kan ta initiativ, de är stolta över vad de åstadkommit både materiellt men framförallt personligt och intellektuellt och de är nyfikna att pröva nya vägar. De har blivit medvetna och har fått en tro på framtiden. De är kritiska och kreativa och de bekämpar orättvisor. De har blivit relativt sett fria och oberoende. Denna slutsats drogs efter en analys vars fokus var ett rent kvinnoperspektiv, dvs på kvinnan i sig, eftersom framgångarna som organisationen hävdade att man uppnått, hade detta fokus. Analysen 1997 baseras på ett utvidgat teoretiskt perspektiv, som ser kvinnan som en aktiv aktör och där fokus i stället är relationen mellan kvinnor och män. Slutsatserna 1997 ger därför en annan bild av kvinnornas frihet och oberoende. Här kan konstateras att det bara är kvinnor, som är änkor eller på annat sätt är oberoende av en man, som blivit relativt fria och oberoende genom sitt engagemang i organisationens kvinnoverksamheter. I "Kvinnor på marsch!" konstaterades att kvinnorna ensamma inte har någon möjlighet att genomföra kampen för en bättre ställning i familjen och i samhället. Ett förslag, som diskuterats med VCDS:s ledning, lämnades på hur kvinnorna i byarna skulle kunna få hjälp i sin kamp för frigörelse. Förslagen har inte prövats och kvinnorna står fortfarande ensamma i sin kamp. Det är fortfarande männen som bestämmer över kvinnan och som därmed avgör hur oberoende hon tillåts vara. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wellman, Varalakshmi
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355761
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355761,
 abstract   = {Bakgrunden till denna uppsats är en utvärdering av kvinnoverksamheten hos en Sydindisk frivilligorganisation, Village Community Development Society eller VCDS, som jag på uppdrag av en svensk samarbetspartner, Föreningen Svalorna, Lund, genomförde under 1989. Utvärderingen genomfördes under ett tre månader långt besök och redovisades i rapporten "Kvinnor på marsch!" (1989). Redan vid presentationen av "Kvinnor på marsch!" framfördes ett intresse av en uppföljande studie efter ett antal år för att bl a möjliggöra en analys av framgångarnas "djup". Denna uppsats bygger på fältarbete och intervjuer som gjordes 1997. De flesta av de intervjuade kvinnorna är desamma som 1989, men även nya kvinnor har intervjuats för att kunna göra jämförelser mellan kvinnor som kunnat respektive inte kunnat påverkas av VCDS:s kvinnoarbete, främst genom kvinnoföreningar. Slutsatsen 1989 var att medlemmarna i kvinnoföreningarna fått självförtroende, självkänsla och självrespekt och att deras attityder mot män, andra kvinnor, myndigheter mm har förändrats, medan icke-medlemmarna lever kvar i den traditionella kvinnorollen. Medlemmarna vågar och kan ta initiativ, de är stolta över vad de åstadkommit både materiellt men framförallt personligt och intellektuellt och de är nyfikna att pröva nya vägar. De har blivit medvetna och har fått en tro på framtiden. De är kritiska och kreativa och de bekämpar orättvisor. De har blivit relativt sett fria och oberoende. Denna slutsats drogs efter en analys vars fokus var ett rent kvinnoperspektiv, dvs på kvinnan i sig, eftersom framgångarna som organisationen hävdade att man uppnått, hade detta fokus. Analysen 1997 baseras på ett utvidgat teoretiskt perspektiv, som ser kvinnan som en aktiv aktör och där fokus i stället är relationen mellan kvinnor och män. Slutsatserna 1997 ger därför en annan bild av kvinnornas frihet och oberoende. Här kan konstateras att det bara är kvinnor, som är änkor eller på annat sätt är oberoende av en man, som blivit relativt fria och oberoende genom sitt engagemang i organisationens kvinnoverksamheter. I "Kvinnor på marsch!" konstaterades att kvinnorna ensamma inte har någon möjlighet att genomföra kampen för en bättre ställning i familjen och i samhället. Ett förslag, som diskuterats med VCDS:s ledning, lämnades på hur kvinnorna i byarna skulle kunna få hjälp i sin kamp för frigörelse. Förslagen har inte prövats och kvinnorna står fortfarande ensamma i sin kamp. Det är fortfarande männen som bestämmer över kvinnan och som därmed avgör hur oberoende hon tillåts vara.},
 author    = {Wellman, Varalakshmi},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvinnor på marsch? : Frivilligt arbete bland fattiga kvinnor i Tamilnadu, Sydindien},
 year     = {2001},
}