Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att folkligt förankra en region - Öresundsregionen

Nyberg, Maria (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Sommaren 2000 öppnade Öresundsbron sina portar och därmed skulle många av de idéer och förväntningar som fanns på Öresundsregionen på allvar förverkligas. Ett flertal aktörer i regionen hade långt innan brons tillkomst arbetat med att på olika nivåer förbereda för integration i regionen. En av de mest centrala aktörerna i arbetet med en Öresundsregional integration är Öresundskomiteen, med säte i Köpenhamn. Min uppsats tar sin utgångspunkt i ett av Öresundskomiteens projekt kring folklig förankring. Sedan 2001 har Öresundskomiteen beviljat bidrag till mindre samarbetsprojekt i regionen med syfte att försöka förankra regionen och knyta kontakter mellan olika parter i regionen. Projektet syftar till att nå ut till de grupper som kanske inte... (More)
Sommaren 2000 öppnade Öresundsbron sina portar och därmed skulle många av de idéer och förväntningar som fanns på Öresundsregionen på allvar förverkligas. Ett flertal aktörer i regionen hade långt innan brons tillkomst arbetat med att på olika nivåer förbereda för integration i regionen. En av de mest centrala aktörerna i arbetet med en Öresundsregional integration är Öresundskomiteen, med säte i Köpenhamn. Min uppsats tar sin utgångspunkt i ett av Öresundskomiteens projekt kring folklig förankring. Sedan 2001 har Öresundskomiteen beviljat bidrag till mindre samarbetsprojekt i regionen med syfte att försöka förankra regionen och knyta kontakter mellan olika parter i regionen. Projektet syftar till att nå ut till de grupper som kanske inte självklart ser sig ha en direkt anledning att tänka i termer av invånare i Öresundsregionen. Utifrån tre av dessa samarbetsprojekt, två skolsamarbete och ett idrottssamarbete, har mitt syfte varit att studera betydelsen av dessa direkta möten, direkt kommunikation och skapandet av delade erfarenheter för att folkligt förankra en region. Detta har jag gjort genom enkäter och gruppintervjuer, både på danska och svenska sidan. Begreppet folklig förankring definierar jag dels utifrån att skapa en känsla för regionen, dels utifrån begreppet kulturell integration. Integration handlar således om att lära om varandras likheter och olikheter och att lära sig att förstå språket, vilket också kan ses som en viktig kulturbärare. Min frågeställning är därmed om dessa möten, delvis präglade av stereotypa föreställningar om "de andra", präglade av olika språk samt arrangerade kring gemensamma aktiviteter, kan skapa förutsättningar för att främja en kulturell integration i Öresundsregionen. Utifrån min analys framkommer hur mötet kan beskrivas som en känslig situation, som, om det inte hanteras och planeras, kan förlora sin potential. Betydelsen av att förstärka mötet med t ex brevskrivande är ett annat sätt att stärka strukturerna i de nätverk som önskas byggas. Samtidigt framstår språket vara centralt, inte bara för att förstå varandra, men också som en kulturbärare. Om dessa aspekter tas i beaktande, anser jag att dessa folkligt förankrade möten kan främja det jag valt att kalla kulturell integration. Nyckelord: Öresund, integration, nätverk, möten, kommunikation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyberg, Maria
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355778
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355778,
 abstract   = {Sommaren 2000 öppnade Öresundsbron sina portar och därmed skulle många av de idéer och förväntningar som fanns på Öresundsregionen på allvar förverkligas. Ett flertal aktörer i regionen hade långt innan brons tillkomst arbetat med att på olika nivåer förbereda för integration i regionen. En av de mest centrala aktörerna i arbetet med en Öresundsregional integration är Öresundskomiteen, med säte i Köpenhamn. Min uppsats tar sin utgångspunkt i ett av Öresundskomiteens projekt kring folklig förankring. Sedan 2001 har Öresundskomiteen beviljat bidrag till mindre samarbetsprojekt i regionen med syfte att försöka förankra regionen och knyta kontakter mellan olika parter i regionen. Projektet syftar till att nå ut till de grupper som kanske inte självklart ser sig ha en direkt anledning att tänka i termer av invånare i Öresundsregionen. Utifrån tre av dessa samarbetsprojekt, två skolsamarbete och ett idrottssamarbete, har mitt syfte varit att studera betydelsen av dessa direkta möten, direkt kommunikation och skapandet av delade erfarenheter för att folkligt förankra en region. Detta har jag gjort genom enkäter och gruppintervjuer, både på danska och svenska sidan. Begreppet folklig förankring definierar jag dels utifrån att skapa en känsla för regionen, dels utifrån begreppet kulturell integration. Integration handlar således om att lära om varandras likheter och olikheter och att lära sig att förstå språket, vilket också kan ses som en viktig kulturbärare. Min frågeställning är därmed om dessa möten, delvis präglade av stereotypa föreställningar om "de andra", präglade av olika språk samt arrangerade kring gemensamma aktiviteter, kan skapa förutsättningar för att främja en kulturell integration i Öresundsregionen. Utifrån min analys framkommer hur mötet kan beskrivas som en känslig situation, som, om det inte hanteras och planeras, kan förlora sin potential. Betydelsen av att förstärka mötet med t ex brevskrivande är ett annat sätt att stärka strukturerna i de nätverk som önskas byggas. Samtidigt framstår språket vara centralt, inte bara för att förstå varandra, men också som en kulturbärare. Om dessa aspekter tas i beaktande, anser jag att dessa folkligt förankrade möten kan främja det jag valt att kalla kulturell integration. Nyckelord: Öresund, integration, nätverk, möten, kommunikation.},
 author    = {Nyberg, Maria},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att folkligt förankra en region - Öresundsregionen},
 year     = {2003},
}