Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mötesplats : En studie om Noaks Ark Nordvästra Skånes Stödverksamhet

Holgersson, Maria (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Problem/Bakgrund: Uppsatsen är en undersökning om hur hiv-smittade upplever Noaks Ark Nordvästra Skånes stödverksamhet. Min frågeställning är; Vad fyller Noaks Ark Nordvästra Skånes stödverksamhet för funktion som mötesplats för de åtta hiv-positiva medlemmarna som ingår i denna studie? Kan Noaks Ark Nordvästra Skånes stödverksamhet erbjuda en träffpunkt för dessa medlemmar, där de kan känna grupptillhörighet och få ett fullt socialt erkännande? Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera om de hiv-smittade som ingår i studien upplever att Noaks Ark Nordvästra Skånes stödverksamhet bidrar till att ge dem en bättre livskvalitet och en harmonisk livssituation. Utgångspunkter: Utgångspunkten för uppsatsen är en metoddel som... (More)
Problem/Bakgrund: Uppsatsen är en undersökning om hur hiv-smittade upplever Noaks Ark Nordvästra Skånes stödverksamhet. Min frågeställning är; Vad fyller Noaks Ark Nordvästra Skånes stödverksamhet för funktion som mötesplats för de åtta hiv-positiva medlemmarna som ingår i denna studie? Kan Noaks Ark Nordvästra Skånes stödverksamhet erbjuda en träffpunkt för dessa medlemmar, där de kan känna grupptillhörighet och få ett fullt socialt erkännande? Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera om de hiv-smittade som ingår i studien upplever att Noaks Ark Nordvästra Skånes stödverksamhet bidrar till att ge dem en bättre livskvalitet och en harmonisk livssituation. Utgångspunkter: Utgångspunkten för uppsatsen är en metoddel som beskriver hur jag ska gå tillväga för att uppnå syftet med min undersökning. Vidare följer en litteraturgenomgång som belyser undersökningens teoretiska anknytning. Därefter vävs det teoretiska och empiriska materialet samman i en analys och diskussion. Slutsats/Resultat: Slutsatserna är att de är av yttersta vikt att stödja och uppmuntra kvinnor och män med hiv, att söka sig till organisationer för att få psyko-socialt stöd. Det sociala nätverket och stödet på Noaks Ark är av största vikt för samtliga respondenter. På Noaks Ark kan medlemmarna utbyta tankar och reflektioner om sjukdomen och olika situationer med såväl personal som medlemmar. Personalen och medlemmarna tillfredsställer deras behov av att bli bekräftade, respekterade, sedda samt tröstade i svåra situationer. Intervjuerna tyder på att de åtta respondenterna upplever att dessa relationer är betydelsefulla för deras känsla av en god livskvalitet samt en harmonisk livssituation. Nyckelord: Hiv, Noaks Ark, socialt stöd, nätverk, stigma, avvikelse, stämpling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holgersson, Maria
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355832
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355832,
 abstract   = {Problem/Bakgrund: Uppsatsen är en undersökning om hur hiv-smittade upplever Noaks Ark Nordvästra Skånes stödverksamhet. Min frågeställning är; Vad fyller Noaks Ark Nordvästra Skånes stödverksamhet för funktion som mötesplats för de åtta hiv-positiva medlemmarna som ingår i denna studie? Kan Noaks Ark Nordvästra Skånes stödverksamhet erbjuda en träffpunkt för dessa medlemmar, där de kan känna grupptillhörighet och få ett fullt socialt erkännande? Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera om de hiv-smittade som ingår i studien upplever att Noaks Ark Nordvästra Skånes stödverksamhet bidrar till att ge dem en bättre livskvalitet och en harmonisk livssituation. Utgångspunkter: Utgångspunkten för uppsatsen är en metoddel som beskriver hur jag ska gå tillväga för att uppnå syftet med min undersökning. Vidare följer en litteraturgenomgång som belyser undersökningens teoretiska anknytning. Därefter vävs det teoretiska och empiriska materialet samman i en analys och diskussion. Slutsats/Resultat: Slutsatserna är att de är av yttersta vikt att stödja och uppmuntra kvinnor och män med hiv, att söka sig till organisationer för att få psyko-socialt stöd. Det sociala nätverket och stödet på Noaks Ark är av största vikt för samtliga respondenter. På Noaks Ark kan medlemmarna utbyta tankar och reflektioner om sjukdomen och olika situationer med såväl personal som medlemmar. Personalen och medlemmarna tillfredsställer deras behov av att bli bekräftade, respekterade, sedda samt tröstade i svåra situationer. Intervjuerna tyder på att de åtta respondenterna upplever att dessa relationer är betydelsefulla för deras känsla av en god livskvalitet samt en harmonisk livssituation. Nyckelord: Hiv, Noaks Ark, socialt stöd, nätverk, stigma, avvikelse, stämpling.},
 author    = {Holgersson, Maria},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mötesplats : En studie om Noaks Ark Nordvästra Skånes Stödverksamhet},
 year     = {2003},
}