Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mellan två världar : åtta invandrarflickors syn på fritid och integration

Özer, Mecide and Szabo, Carina (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Denna studie handlar om åtta invandrarflickors syn på, och möjligheter till, fritid och integration. Eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle och då vi är medvetna om att kulturella skillnader förekommer, vill vi studera deras möjligheter till fritid och integration. Fritiden är en arena för självförverkligande och utveckling samt en mötesplats för umgänge med andra människor. Uppsatsens syfte är att undersöka och kartlägga några invandrarflickors röster om deras fritidsutövande och möjligheter till integration i samhället, ur ett sociologiskt perspektiv. För att uppnå resultat har vi använt oss av en kvalitativ metod med samtalsintervjuer, med åtta flickor och en socialchef, i en mellanstor stad i Skåne. På grund av begränsningarna... (More)
Denna studie handlar om åtta invandrarflickors syn på, och möjligheter till, fritid och integration. Eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle och då vi är medvetna om att kulturella skillnader förekommer, vill vi studera deras möjligheter till fritid och integration. Fritiden är en arena för självförverkligande och utveckling samt en mötesplats för umgänge med andra människor. Uppsatsens syfte är att undersöka och kartlägga några invandrarflickors röster om deras fritidsutövande och möjligheter till integration i samhället, ur ett sociologiskt perspektiv. För att uppnå resultat har vi använt oss av en kvalitativ metod med samtalsintervjuer, med åtta flickor och en socialchef, i en mellanstor stad i Skåne. På grund av begränsningarna i underlaget, när det gäller intervjupersoner, går det inte att dra generella slutsatser utifrån studiens resultat, utan bara visa dessa åtta flickors uppfattningar om ämnet. Enligt socialchefen görs det inga speciella insatser just för invandrarflickor, utan insatserna görs för ungdomar generellt. Studiens resultat visar på att de intervjuade flickorna känner sig integrerade. De flesta av flickorna anser sig kunna bestämma i stor grad vad de ska göra på sin fritid, men påpekar vissa styrande faktorer, som pengar, diskriminering, kultur och familj. Vi fann ett stark kollektiv tänkande i samtliga flickors yttrande, där de tar familjens välmående före sitt eget. Dessa flickor lever mellan två världar, en med familjen och en med kompisar och samhället. Termen diskriminering kom upp från många invandrarflickor under samtalsintervjun, där de tycker att diskriminering är ett hinder för deras integration och utveckling i samhället. Men trots detta försöker dessa flickor ta godbitarna från båda kulturerna och skapar en synkretisk kultur att leva med. Alla flickor i vår studie har framtidsplaner och drömmar som vilken ungdom som helst och en önska om att allt hat mellan människorna i samhället skall försvinna. De tycker att, trots vi kommer från olika länder och har olika kulturer, så är vi alla lika och har lika värde som människa. Nyckelord: fritid, integration, kultur, identitet, diskriminering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Özer, Mecide and Szabo, Carina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355836
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355836,
 abstract   = {Denna studie handlar om åtta invandrarflickors syn på, och möjligheter till, fritid och integration. Eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle och då vi är medvetna om att kulturella skillnader förekommer, vill vi studera deras möjligheter till fritid och integration. Fritiden är en arena för självförverkligande och utveckling samt en mötesplats för umgänge med andra människor. Uppsatsens syfte är att undersöka och kartlägga några invandrarflickors röster om deras fritidsutövande och möjligheter till integration i samhället, ur ett sociologiskt perspektiv. För att uppnå resultat har vi använt oss av en kvalitativ metod med samtalsintervjuer, med åtta flickor och en socialchef, i en mellanstor stad i Skåne. På grund av begränsningarna i underlaget, när det gäller intervjupersoner, går det inte att dra generella slutsatser utifrån studiens resultat, utan bara visa dessa åtta flickors uppfattningar om ämnet. Enligt socialchefen görs det inga speciella insatser just för invandrarflickor, utan insatserna görs för ungdomar generellt. Studiens resultat visar på att de intervjuade flickorna känner sig integrerade. De flesta av flickorna anser sig kunna bestämma i stor grad vad de ska göra på sin fritid, men påpekar vissa styrande faktorer, som pengar, diskriminering, kultur och familj. Vi fann ett stark kollektiv tänkande i samtliga flickors yttrande, där de tar familjens välmående före sitt eget. Dessa flickor lever mellan två världar, en med familjen och en med kompisar och samhället. Termen diskriminering kom upp från många invandrarflickor under samtalsintervjun, där de tycker att diskriminering är ett hinder för deras integration och utveckling i samhället. Men trots detta försöker dessa flickor ta godbitarna från båda kulturerna och skapar en synkretisk kultur att leva med. Alla flickor i vår studie har framtidsplaner och drömmar som vilken ungdom som helst och en önska om att allt hat mellan människorna i samhället skall försvinna. De tycker att, trots vi kommer från olika länder och har olika kulturer, så är vi alla lika och har lika värde som människa. Nyckelord: fritid, integration, kultur, identitet, diskriminering.},
 author    = {Özer, Mecide and Szabo, Carina},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mellan två världar : åtta invandrarflickors syn på fritid och integration},
 year     = {2003},
}