Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fritidens betydelse för livskvaliteten : en studie av ungdomars upplevelser av den fria tiden

Pedersen, Anja (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Enligt Ungdomsstyrelsens dokument, De kallar oss unga, får fritiden en allt viktigare del i unga människors liv. Huruvida de själva upplever sig ha mycket eller lite fritid anser sig majoriteten ha för lite fritid, vilket indikerar på att fritiden fått en ökad betydelse och att det blir allt viktigare att använda fritiden väl. Syftet med denna studie är att studera hur några ungdomar i storstadsmiljö upplever sin fritid och vilken betydelse fritiden har för deras upplevda livskvalitet. För att erhålla kunskaper om dessa spörsmål har en kvalitativ metod använts och djupintervjuer med sex ungdomar har genomförts. Samtalen med ungdomarna är uppbyggda kring tre huvudteman; fritid, livskvalitet och självuppfattning. Alstren från samtalen har... (More)
Enligt Ungdomsstyrelsens dokument, De kallar oss unga, får fritiden en allt viktigare del i unga människors liv. Huruvida de själva upplever sig ha mycket eller lite fritid anser sig majoriteten ha för lite fritid, vilket indikerar på att fritiden fått en ökad betydelse och att det blir allt viktigare att använda fritiden väl. Syftet med denna studie är att studera hur några ungdomar i storstadsmiljö upplever sin fritid och vilken betydelse fritiden har för deras upplevda livskvalitet. För att erhålla kunskaper om dessa spörsmål har en kvalitativ metod använts och djupintervjuer med sex ungdomar har genomförts. Samtalen med ungdomarna är uppbyggda kring tre huvudteman; fritid, livskvalitet och självuppfattning. Alstren från samtalen har sedermera kopplats samman med Giddens struktureringsteori och teorier om ambivalens, Allardts teori om Att ha, Att älska, Att vara och Roos teori om fritidens ökade betydelse. I denna studie tydliggörs de behov den senmoderna ungdomen upplever sig ha. Enligt ungdomarna i studien utgör behovet av frihet, meningsfulla relationer till vänner och familj, stimulerande jagstärkande aktiviteter och trygghet centrala behov, vilka tillfredsställs under den fria tidens utformning. I vilken utsträckning dessa behov tillfredsställs under fritiden beror på dess kvalitet och vilket värde den ges. Nyckelord: Fritid, livskvalitet, symmetriska relationer, ontologisk trygghet och ambivalens. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pedersen, Anja
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355868
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355868,
 abstract   = {Enligt Ungdomsstyrelsens dokument, De kallar oss unga, får fritiden en allt viktigare del i unga människors liv. Huruvida de själva upplever sig ha mycket eller lite fritid anser sig majoriteten ha för lite fritid, vilket indikerar på att fritiden fått en ökad betydelse och att det blir allt viktigare att använda fritiden väl. Syftet med denna studie är att studera hur några ungdomar i storstadsmiljö upplever sin fritid och vilken betydelse fritiden har för deras upplevda livskvalitet. För att erhålla kunskaper om dessa spörsmål har en kvalitativ metod använts och djupintervjuer med sex ungdomar har genomförts. Samtalen med ungdomarna är uppbyggda kring tre huvudteman; fritid, livskvalitet och självuppfattning. Alstren från samtalen har sedermera kopplats samman med Giddens struktureringsteori och teorier om ambivalens, Allardts teori om Att ha, Att älska, Att vara och Roos teori om fritidens ökade betydelse. I denna studie tydliggörs de behov den senmoderna ungdomen upplever sig ha. Enligt ungdomarna i studien utgör behovet av frihet, meningsfulla relationer till vänner och familj, stimulerande jagstärkande aktiviteter och trygghet centrala behov, vilka tillfredsställs under den fria tidens utformning. I vilken utsträckning dessa behov tillfredsställs under fritiden beror på dess kvalitet och vilket värde den ges. Nyckelord: Fritid, livskvalitet, symmetriska relationer, ontologisk trygghet och ambivalens.},
 author    = {Pedersen, Anja},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fritidens betydelse för livskvaliteten : en studie av ungdomars upplevelser av den fria tiden},
 year     = {2003},
}