Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Nationalismens former - en sociologisk studie av nationalismen och dess attraktionskraft.

Eliasson, Anna (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Problem: Vad är nationalismen och vilka är skälen att man som individ attraheras av nationalismens värderingar? Syfte: Att förstå nationalismens attraktionskraft med hjälp av andra forskares teorier och tankegångar om vad nationalismen egentligen är. I denna uppsats kommer olika teoretiker såväl som synsätt att jämföras och analyseras. Den är uppdelad i tre avsnitt där det första tar itu med den begreppsdjungel som råder inom området för att visa olika definitioner av ord som stat, nation, nationalism och patriotism. Det andra avsnittet kommer att presentera olika uppdelningar av nationalismen och dessutom hur man genom olika perspektiv kan angripa och tolka denna -ism. Här diskuteras också, vidare nationalismen är en historisk... (More)
Problem: Vad är nationalismen och vilka är skälen att man som individ attraheras av nationalismens värderingar? Syfte: Att förstå nationalismens attraktionskraft med hjälp av andra forskares teorier och tankegångar om vad nationalismen egentligen är. I denna uppsats kommer olika teoretiker såväl som synsätt att jämföras och analyseras. Den är uppdelad i tre avsnitt där det första tar itu med den begreppsdjungel som råder inom området för att visa olika definitioner av ord som stat, nation, nationalism och patriotism. Det andra avsnittet kommer att presentera olika uppdelningar av nationalismen och dessutom hur man genom olika perspektiv kan angripa och tolka denna -ism. Här diskuteras också, vidare nationalismen är en historisk konstruktion eller en medfödd instinkt. Ett tredje avsnitt behandlar attraktionskraften och vidare om en linje kan dras mellan identitetsbildning och nationalism. Göran Therborns teori om identitetsskapande ligger i centrum för detta avsnitt. Resultat: Beroende på vilket perspektiv man föredrar kommer svaret på frågeställningen att variera men identitet och differentiering är i vilket av fallen oerhört viktigt. Therborns teori går att tolka och applicera på alla de perspektiv som förekommer i uppsatsen. Vad slutsatsen blir är alltså en tolkningsfråga. Nyckelord: Nationalism, identitetsbildning, nation, stat, gemenskap, nationalism+attraktionskraft. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eliasson, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355880
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355880,
 abstract   = {Problem: Vad är nationalismen och vilka är skälen att man som individ attraheras av nationalismens värderingar? Syfte: Att förstå nationalismens attraktionskraft med hjälp av andra forskares teorier och tankegångar om vad nationalismen egentligen är. I denna uppsats kommer olika teoretiker såväl som synsätt att jämföras och analyseras. Den är uppdelad i tre avsnitt där det första tar itu med den begreppsdjungel som råder inom området för att visa olika definitioner av ord som stat, nation, nationalism och patriotism. Det andra avsnittet kommer att presentera olika uppdelningar av nationalismen och dessutom hur man genom olika perspektiv kan angripa och tolka denna -ism. Här diskuteras också, vidare nationalismen är en historisk konstruktion eller en medfödd instinkt. Ett tredje avsnitt behandlar attraktionskraften och vidare om en linje kan dras mellan identitetsbildning och nationalism. Göran Therborns teori om identitetsskapande ligger i centrum för detta avsnitt. Resultat: Beroende på vilket perspektiv man föredrar kommer svaret på frågeställningen att variera men identitet och differentiering är i vilket av fallen oerhört viktigt. Therborns teori går att tolka och applicera på alla de perspektiv som förekommer i uppsatsen. Vad slutsatsen blir är alltså en tolkningsfråga. Nyckelord: Nationalism, identitetsbildning, nation, stat, gemenskap, nationalism+attraktionskraft.},
 author    = {Eliasson, Anna},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nationalismens former - en sociologisk studie av nationalismen och dess attraktionskraft.},
 year     = {2003},
}