Advanced

AA och en ändrad livsstil

Svensson, Thomas (2001)
Sociology
Abstract (Swedish)
Alkoholism är en av vår tids största folksjukdomar som både för med sig personligt lidande samt utgör en stor ekonomisk belastning för samhället. Det finns dock människor som lever ett nyktert och konstruktivt liv som nyktra alkoholister genom ett medlemskap i Anonyma Alkoholister (AA). Frågeställningarna som jag arbetat utifrån är: Ändrar individen sin livsstil efter att han/hon blivit nykter och AA – medlem? Vilken roll har AA-gruppen i medlemmens liv? Vad har tolvstegsprogrammet för funktion i den nyktra alkoholistens liv? Undersökningen bygger på tre djupintervjuer med medlemmar ur AA samt en deltagande observation. Den teoretiska ram som använts i undersökningen består av Pierre Bourdieus habitus samt begrepp från GH Mead och den... (More)
Alkoholism är en av vår tids största folksjukdomar som både för med sig personligt lidande samt utgör en stor ekonomisk belastning för samhället. Det finns dock människor som lever ett nyktert och konstruktivt liv som nyktra alkoholister genom ett medlemskap i Anonyma Alkoholister (AA). Frågeställningarna som jag arbetat utifrån är: Ändrar individen sin livsstil efter att han/hon blivit nykter och AA – medlem? Vilken roll har AA-gruppen i medlemmens liv? Vad har tolvstegsprogrammet för funktion i den nyktra alkoholistens liv? Undersökningen bygger på tre djupintervjuer med medlemmar ur AA samt en deltagande observation. Den teoretiska ram som använts i undersökningen består av Pierre Bourdieus habitus samt begrepp från GH Mead och den symboliska interaktionismen. Vid analysen används relevanta citat från intervjuerna med en efterföljande analys som är kopplad till den teoretiska ramen. Slutsatsen som framkommer i undersökningen är att individerna har ändrat sin livsstil radikalt. Individerna har övergett sitt destruktiva beteende till förmån för en mer konstruktiv livshållning. De har även införlivat AA-gruppen som en signifikant andra. Tolvstegsprogrammets roll i individens liv är att vara en fostrande mekanism där normer och värderingar ställs upp, därmed är de tolvstegen den generaliserade andra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Thomas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
1355958
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355958,
 abstract   = {Alkoholism är en av vår tids största folksjukdomar som både för med sig personligt lidande samt utgör en stor ekonomisk belastning för samhället. Det finns dock människor som lever ett nyktert och konstruktivt liv som nyktra alkoholister genom ett medlemskap i Anonyma Alkoholister (AA). Frågeställningarna som jag arbetat utifrån är: Ändrar individen sin livsstil efter att han/hon blivit nykter och AA – medlem? Vilken roll har AA-gruppen i medlemmens liv? Vad har tolvstegsprogrammet för funktion i den nyktra alkoholistens liv? Undersökningen bygger på tre djupintervjuer med medlemmar ur AA samt en deltagande observation. Den teoretiska ram som använts i undersökningen består av Pierre Bourdieus habitus samt begrepp från GH Mead och den symboliska interaktionismen. Vid analysen används relevanta citat från intervjuerna med en efterföljande analys som är kopplad till den teoretiska ramen. Slutsatsen som framkommer i undersökningen är att individerna har ändrat sin livsstil radikalt. Individerna har övergett sitt destruktiva beteende till förmån för en mer konstruktiv livshållning. De har även införlivat AA-gruppen som en signifikant andra. Tolvstegsprogrammets roll i individens liv är att vara en fostrande mekanism där normer och värderingar ställs upp, därmed är de tolvstegen den generaliserade andra.},
 author    = {Svensson, Thomas},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {AA och en ändrad livsstil},
 year     = {2001},
}