Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

På väg mot en nationell katastrof? : om fenomenet utbrändhet

Kristoffersson, Daniel (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Uppsatsen som jag har författat behandlar fenomenet utbrändhet ur ett svenskt perspektiv. Efter att så gott som dagligen hört talas om utbrändhet och hur dess förekomst ökar så blev jag nyfiken på att fördjupa mig inom ämnet. Efter de kunskaper jag har erhållit under de 50 poäng sociologi som jag har genomfört, ansåg jag att det vore intressant att se om de teorier och begrepp som tagits upp under mina sociologistudier kunde användas för att skapa en djupare förståelse av fenomenet utbrändhet. Således kom jag fram till följande frågeställning: Kan man förstå fenomenet utbrändhet, såsom det yttrar sig i dagens svenska samhälle, med hjälp av klassiska och moderna samhällsteoretiska begrepp? Syftet med min uppsats blev således att se om... (More)
Uppsatsen som jag har författat behandlar fenomenet utbrändhet ur ett svenskt perspektiv. Efter att så gott som dagligen hört talas om utbrändhet och hur dess förekomst ökar så blev jag nyfiken på att fördjupa mig inom ämnet. Efter de kunskaper jag har erhållit under de 50 poäng sociologi som jag har genomfört, ansåg jag att det vore intressant att se om de teorier och begrepp som tagits upp under mina sociologistudier kunde användas för att skapa en djupare förståelse av fenomenet utbrändhet. Således kom jag fram till följande frågeställning: Kan man förstå fenomenet utbrändhet, såsom det yttrar sig i dagens svenska samhälle, med hjälp av klassiska och moderna samhällsteoretiska begrepp? Syftet med min uppsats blev således att se om teorier och begrepp som skapades till andra områden skulle kunna förklara just det fenomen som jag intresserade mig av: utbrändhet. Eftersom uppsatsen är baserad på textanalys och inte på empiriskt material var det omöjligt för mig att försöka påvisa några fakta eller förklaringar av fenomenet. Mitt uppdrag blev istället att försöka skapa en djupare förståelse för fenomenet och ge alternativa förslag på vad i det svenska samhället som skulle kunna orsaka utbrändhet. Jag använder mig av 3 begrepp. Jag valde att utforma uppsatsen på följande sätt: jag börjar med att presentera eventuella problem som utbrändhet medför både för individerna och för samhället. Efter det följer en presentation av utbrändhet med en kort historisk återblick, för att läsaren skall bekanta sig med fenomenet som jag studerat. Sedan presenterar jag de tre teorier/begrepp som jag skall använda mig av i min analys. Det följs av en analys där jag försöker se samband mellan begreppen och förekomsten/uppkomsten av utbrändhet. Slutligen följer en sammanfattning och avslutande reflektioner. De slutsatser jag kom fram till i min uppsats var att det mycket väl går att använda äldre teorier/begrepp till att förklara samtida fenomen. Men samtidigt kom jag fram till att utbrändhet är ett så omfattande fenomen att tre teorier/begrepp inte är tillräckligt för att nå en fullkomlig förståelse av fenomenet. Nyckelord: utbrändhet, Marx, Foucault, Bauman, lönearbete, alienation, övervakning och identitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kristoffersson, Daniel
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355995
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355995,
 abstract   = {Uppsatsen som jag har författat behandlar fenomenet utbrändhet ur ett svenskt perspektiv. Efter att så gott som dagligen hört talas om utbrändhet och hur dess förekomst ökar så blev jag nyfiken på att fördjupa mig inom ämnet. Efter de kunskaper jag har erhållit under de 50 poäng sociologi som jag har genomfört, ansåg jag att det vore intressant att se om de teorier och begrepp som tagits upp under mina sociologistudier kunde användas för att skapa en djupare förståelse av fenomenet utbrändhet. Således kom jag fram till följande frågeställning: Kan man förstå fenomenet utbrändhet, såsom det yttrar sig i dagens svenska samhälle, med hjälp av klassiska och moderna samhällsteoretiska begrepp? Syftet med min uppsats blev således att se om teorier och begrepp som skapades till andra områden skulle kunna förklara just det fenomen som jag intresserade mig av: utbrändhet. Eftersom uppsatsen är baserad på textanalys och inte på empiriskt material var det omöjligt för mig att försöka påvisa några fakta eller förklaringar av fenomenet. Mitt uppdrag blev istället att försöka skapa en djupare förståelse för fenomenet och ge alternativa förslag på vad i det svenska samhället som skulle kunna orsaka utbrändhet. Jag använder mig av 3 begrepp. Jag valde att utforma uppsatsen på följande sätt: jag börjar med att presentera eventuella problem som utbrändhet medför både för individerna och för samhället. Efter det följer en presentation av utbrändhet med en kort historisk återblick, för att läsaren skall bekanta sig med fenomenet som jag studerat. Sedan presenterar jag de tre teorier/begrepp som jag skall använda mig av i min analys. Det följs av en analys där jag försöker se samband mellan begreppen och förekomsten/uppkomsten av utbrändhet. Slutligen följer en sammanfattning och avslutande reflektioner. De slutsatser jag kom fram till i min uppsats var att det mycket väl går att använda äldre teorier/begrepp till att förklara samtida fenomen. Men samtidigt kom jag fram till att utbrändhet är ett så omfattande fenomen att tre teorier/begrepp inte är tillräckligt för att nå en fullkomlig förståelse av fenomenet. Nyckelord: utbrändhet, Marx, Foucault, Bauman, lönearbete, alienation, övervakning och identitet.},
 author    = {Kristoffersson, Daniel},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {På väg mot en nationell katastrof? : om fenomenet utbrändhet},
 year     = {2003},
}