Advanced

Unga kvinnors identitet i det senmoderna samhället

Palmberg, Karolina (2001)
Sociology
Abstract (Swedish)
Uppsatsens utgångs punkt ligger i den genusvetenskapliga produktionen. Frågor som ställts är hur unga kvinnor presenterar den egna identiteten, hur unga kvinnor responderar till samhället och hur identiteten skapas. De teoretiska perspektiven utgår ifrån G.H Mead (1934), Goffman (1974), Giddens (1992) och Maffesolis ( 1996) sociologiska teorier, vari de behandlar begreppen identitet och senmodernitet. Underrubriker är ungdom, identitet och adolescensbegreppet. Vidare presentera genusperspektivet innehållande, begreppen könsidentitet, könsroller och upplevelsen av hur det är att uppfatta sig själv som man eller kvinna. Vidare består uppsatsen av en metoddel med redogörelse för vilka krav som ställs på en kvalitativ undersökning,... (More)
Uppsatsens utgångs punkt ligger i den genusvetenskapliga produktionen. Frågor som ställts är hur unga kvinnor presenterar den egna identiteten, hur unga kvinnor responderar till samhället och hur identiteten skapas. De teoretiska perspektiven utgår ifrån G.H Mead (1934), Goffman (1974), Giddens (1992) och Maffesolis ( 1996) sociologiska teorier, vari de behandlar begreppen identitet och senmodernitet. Underrubriker är ungdom, identitet och adolescensbegreppet. Vidare presentera genusperspektivet innehållande, begreppen könsidentitet, könsroller och upplevelsen av hur det är att uppfatta sig själv som man eller kvinna. Vidare består uppsatsen av en metoddel med redogörelse för vilka krav som ställs på en kvalitativ undersökning, tillvägagångssätt och etiska krav. Forskningsmetoden som valts är kvalitativa djupintervjuer gjorda med fyra kvinnor, 25 år gamla. Syftet med uppsatsen är att utforska unga kvinnors identitet och deras livsvillkor i det senmoderna samhället. Uppsatsen avslutas med en analys av intervjuerna. Detta har gjorts genom att jämföra de fyra intervjuerna , jämfört likheter, skillnader men även vad som inte nämnts i intervjuerna. Slutsatsen blir att dessa fyra unga kvinnor inte skiljer sig från andra unga kvinnor, de har en stark identitet som skapas i interaktion med vänner och familj. De fyra kvinnorna tenderar att representera kvinnan i det senmoderna samhället då hon deltager i gemenskaper eftersom hon själv vill det. Gemenskapen grundas på att personen frivilligt vill deltaga i den värld som tas för given ( Maffesoli, 1996). (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palmberg, Karolina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1356003
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1356003,
 abstract   = {Uppsatsens utgångs punkt ligger i den genusvetenskapliga produktionen. Frågor som ställts är hur unga kvinnor presenterar den egna identiteten, hur unga kvinnor responderar till samhället och hur identiteten skapas. De teoretiska perspektiven utgår ifrån G.H Mead (1934), Goffman (1974), Giddens (1992) och Maffesolis ( 1996) sociologiska teorier, vari de behandlar begreppen identitet och senmodernitet. Underrubriker är ungdom, identitet och adolescensbegreppet. Vidare presentera genusperspektivet innehållande, begreppen könsidentitet, könsroller och upplevelsen av hur det är att uppfatta sig själv som man eller kvinna. Vidare består uppsatsen av en metoddel med redogörelse för vilka krav som ställs på en kvalitativ undersökning, tillvägagångssätt och etiska krav. Forskningsmetoden som valts är kvalitativa djupintervjuer gjorda med fyra kvinnor, 25 år gamla. Syftet med uppsatsen är att utforska unga kvinnors identitet och deras livsvillkor i det senmoderna samhället. Uppsatsen avslutas med en analys av intervjuerna. Detta har gjorts genom att jämföra de fyra intervjuerna , jämfört likheter, skillnader men även vad som inte nämnts i intervjuerna. Slutsatsen blir att dessa fyra unga kvinnor inte skiljer sig från andra unga kvinnor, de har en stark identitet som skapas i interaktion med vänner och familj. De fyra kvinnorna tenderar att representera kvinnan i det senmoderna samhället då hon deltager i gemenskaper eftersom hon själv vill det. Gemenskapen grundas på att personen frivilligt vill deltaga i den värld som tas för given ( Maffesoli, 1996).},
 author    = {Palmberg, Karolina},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Unga kvinnors identitet i det senmoderna samhället},
 year     = {2001},
}