Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tillfällig terrorbalans i testområdet - Tillämpning av teorin om professionssystem på arbetspsykologisk testning

Kant, Leo (2003)
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka hur psykologprofessionens kontroll över arbetspsykologisk testning ser ut. Studien är en tillämpning av Abbotts (1988) professionsteori, på ett stycke av det svenska professionella systemet, avgränsat av en professionell uppgift: arbetspsykologisk testning. Datainsamlingen bestod av tematiserade intervjuer med nyckelpersoner hos relevanta organiserade aktörer. Resultaten visar att det arbetspsykologiska testområdet är kluvet i en mindre elitgrupp och ett större fält, samt mycket känsligt för störningar på grund av låg statlig styrning och en abstrakt kunskapsbas. Elitaktörerna accepterar frivilligt "tävlingsregler" och tillmäter psykologerna en dominant roll. Det större området är däremot sannolikt ett... (More)
Syftet med studien var att undersöka hur psykologprofessionens kontroll över arbetspsykologisk testning ser ut. Studien är en tillämpning av Abbotts (1988) professionsteori, på ett stycke av det svenska professionella systemet, avgränsat av en professionell uppgift: arbetspsykologisk testning. Datainsamlingen bestod av tematiserade intervjuer med nyckelpersoner hos relevanta organiserade aktörer. Resultaten visar att det arbetspsykologiska testområdet är kluvet i en mindre elitgrupp och ett större fält, samt mycket känsligt för störningar på grund av låg statlig styrning och en abstrakt kunskapsbas. Elitaktörerna accepterar frivilligt "tävlingsregler" och tillmäter psykologerna en dominant roll. Det större området är däremot sannolikt ett delat område. Samtliga elitaktörer behöver hantera frågor om stabilisering av området samt elittestanvändarnas fåtalighet. Det främsta hindret för stärkt kontroll för psykologerna är deras svårigheter att anpassa sitt antal till efterfrågan. Två teoretiska påståenden får stöd: dels att hänsyn till "ekosystemet" kring professioner är en nödvändighet för god förståelse av dem, dels att konkurrens mellan kårer är naturligt. Svagare stöd fick å andra sidan definitionen av aktörer eftersom den inte klarade hantera inflytelserika organiserade aktörer som ej är kopplade till professioner. Dessutom befanns teorins tvistlösningstyper begränsade när statens inflytande i fältet är lågt Key words: professioner, professionssystemet, psykologprofessionen, psykologisk testning, arbetspsykologi, professionell jurisdiktion. Key words: professions, the system of professions, the profession of psychologists, psychological testing, work psychology, industrial psychology, professional jurisdiction. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kant, Leo
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Psychology, Psykologi
language
Swedish
id
1356072
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2009-11-17 13:06:22
@misc{1356072,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka hur psykologprofessionens kontroll över arbetspsykologisk testning ser ut. Studien är en tillämpning av Abbotts (1988) professionsteori, på ett stycke av det svenska professionella systemet, avgränsat av en professionell uppgift: arbetspsykologisk testning. Datainsamlingen bestod av tematiserade intervjuer med nyckelpersoner hos relevanta organiserade aktörer. Resultaten visar att det arbetspsykologiska testområdet är kluvet i en mindre elitgrupp och ett större fält, samt mycket känsligt för störningar på grund av låg statlig styrning och en abstrakt kunskapsbas. Elitaktörerna accepterar frivilligt "tävlingsregler" och tillmäter psykologerna en dominant roll. Det större området är däremot sannolikt ett delat område. Samtliga elitaktörer behöver hantera frågor om stabilisering av området samt elittestanvändarnas fåtalighet. Det främsta hindret för stärkt kontroll för psykologerna är deras svårigheter att anpassa sitt antal till efterfrågan. Två teoretiska påståenden får stöd: dels att hänsyn till "ekosystemet" kring professioner är en nödvändighet för god förståelse av dem, dels att konkurrens mellan kårer är naturligt. Svagare stöd fick å andra sidan definitionen av aktörer eftersom den inte klarade hantera inflytelserika organiserade aktörer som ej är kopplade till professioner. Dessutom befanns teorins tvistlösningstyper begränsade när statens inflytande i fältet är lågt Key words: professioner, professionssystemet, psykologprofessionen, psykologisk testning, arbetspsykologi, professionell jurisdiktion. Key words: professions, the system of professions, the profession of psychologists, psychological testing, work psychology, industrial psychology, professional jurisdiction.},
 author    = {Kant, Leo},
 keyword   = {Psychology,Psykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tillfällig terrorbalans i testområdet - Tillämpning av teorin om professionssystem på arbetspsykologisk testning},
 year     = {2003},
}