Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dialektisk beteendeterapi (DBT) i Sverige

Holender, Hanna (2003)
Department of Psychology
Abstract
Dialectical Behavior Therapy (DBT) has been developed in the USA by Marsha M Linehan, during the last two decades. Linehan elaborated this method for self-destructive women and in continuous cooperation with those women in treatment throughout her research. Randomised controlled studies have showed good results for self-destructive women with a borderline personality disorder. This group of patients have previously been considered largely as troublemakers who were hopeless to treat. After these promising first results, DBT is being adapted for other kinds of problems, such as juvenile delinquency, eating disorders, substance abuse and dysfunctional families. This essay will consist of two parts. The first part tries to describe the complex... (More)
Dialectical Behavior Therapy (DBT) has been developed in the USA by Marsha M Linehan, during the last two decades. Linehan elaborated this method for self-destructive women and in continuous cooperation with those women in treatment throughout her research. Randomised controlled studies have showed good results for self-destructive women with a borderline personality disorder. This group of patients have previously been considered largely as troublemakers who were hopeless to treat. After these promising first results, DBT is being adapted for other kinds of problems, such as juvenile delinquency, eating disorders, substance abuse and dysfunctional families. This essay will consist of two parts. The first part tries to describe the complex of problems associated with borderline personality disorder, and the implementation of Dialectical Behavior Therapy from a patient/therapist's perspective. Following this is an analysis of the therapeutical change assumed in DBT. The second part is a survey of Dialectical Behavior Therapy in Sweden, and was done mainly by distributing questionnaires directed at the Swedish clinics working with DBT. The survey showed a vast diversity in terms of experience, number of patients and therapists and co-operation with other caregivers. As DBT is a novel method of therapy in Sweden, the survey is furthermore an interesting outline of a new method's entry into Swedish psychiatric care. Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en relativt ny terapiform, utvecklad i USA för självdestruktiva kvinnor. Metoden är utvecklad i kontinuerligt samarbete med dessa kvinnor och ger ofta mycket bra resultat med patienter som tidigare ofta setts som "hopplösa fall". I USA pågår arbetet med att utveckla DBT för andra problem, som ungdomskriminalitet, ätstörningar, missbruk, familjeproblem. Den första delen av denna uppsats består av en beskrivning av borderline-diagnosen och av arbetet med DBT, framför allt ur patientens och terapeutens perspektiv, samt en analys av tankarna bakom den terapeutiska förändringen i DBT. Den andra delen är en översikt av hur man arbetar med DBT på olika ställen i Sverige. Materialet till denna del består av frågeformulär som de olika verksamheterna besvarat. Undersökningen visade att det ser mycket olika ut på de olika ställena, bland annat med avseende på antalet personal och patienter, hur länge man arbetat med metoden och hur samarbetet med vården runt omkring ser ut. Detta är särskilt intressant eftersom DBT är så nytt i Sverige och undersökningen ger en bild av metodens framväxt och utbredning i landet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holender, Hanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Psychology, Psykologi
language
Swedish
id
1356355
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2004-11-08 00:00:00
@misc{1356355,
 abstract   = {Dialectical Behavior Therapy (DBT) has been developed in the USA by Marsha M Linehan, during the last two decades. Linehan elaborated this method for self-destructive women and in continuous cooperation with those women in treatment throughout her research. Randomised controlled studies have showed good results for self-destructive women with a borderline personality disorder. This group of patients have previously been considered largely as troublemakers who were hopeless to treat. After these promising first results, DBT is being adapted for other kinds of problems, such as juvenile delinquency, eating disorders, substance abuse and dysfunctional families. This essay will consist of two parts. The first part tries to describe the complex of problems associated with borderline personality disorder, and the implementation of Dialectical Behavior Therapy from a patient/therapist's perspective. Following this is an analysis of the therapeutical change assumed in DBT. The second part is a survey of Dialectical Behavior Therapy in Sweden, and was done mainly by distributing questionnaires directed at the Swedish clinics working with DBT. The survey showed a vast diversity in terms of experience, number of patients and therapists and co-operation with other caregivers. As DBT is a novel method of therapy in Sweden, the survey is furthermore an interesting outline of a new method's entry into Swedish psychiatric care. Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en relativt ny terapiform, utvecklad i USA för självdestruktiva kvinnor. Metoden är utvecklad i kontinuerligt samarbete med dessa kvinnor och ger ofta mycket bra resultat med patienter som tidigare ofta setts som "hopplösa fall". I USA pågår arbetet med att utveckla DBT för andra problem, som ungdomskriminalitet, ätstörningar, missbruk, familjeproblem. Den första delen av denna uppsats består av en beskrivning av borderline-diagnosen och av arbetet med DBT, framför allt ur patientens och terapeutens perspektiv, samt en analys av tankarna bakom den terapeutiska förändringen i DBT. Den andra delen är en översikt av hur man arbetar med DBT på olika ställen i Sverige. Materialet till denna del består av frågeformulär som de olika verksamheterna besvarat. Undersökningen visade att det ser mycket olika ut på de olika ställena, bland annat med avseende på antalet personal och patienter, hur länge man arbetat med metoden och hur samarbetet med vården runt omkring ser ut. Detta är särskilt intressant eftersom DBT är så nytt i Sverige och undersökningen ger en bild av metodens framväxt och utbredning i landet.},
 author    = {Holender, Hanna},
 keyword   = {Psychology,Psykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dialektisk beteendeterapi (DBT) i Sverige},
 year     = {2003},
}