Advanced

Copingstrategier vid kronisk smärta : hur kvinnor hanterar smärtproblem i vardagen, på arbetet och i de sociala relationerna

Sverker, Annette (2001)
School of Social Work
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att belysa begreppet coping samt redogöra för olika copingstrategier. Vidare att jämföra de empiriska resultaten av patienternas copingstrategier i ett projekt som nyligen avslutats med teoribildningen omkring copingstrategier för att se om någon överensstämmelse finns. Denna uppsats har sin teoretiska anknytning i det salutogena perspektivet. Uppsatsen börjar därför med en kort beskrivning av det salutogena perspektivet. Därpå följer en beskrivning av copingbegreppets utveckling. Sedan beskrivs vad långvarig respektive neurogen smärta är. Efter det görs en beskrivning av studien nervsmärta - självupplevda problem och konsekvenser - en kvalitativ studie. En presentation görs av patienternas upplevda problem,... (More)
Syftet med denna uppsats är att belysa begreppet coping samt redogöra för olika copingstrategier. Vidare att jämföra de empiriska resultaten av patienternas copingstrategier i ett projekt som nyligen avslutats med teoribildningen omkring copingstrategier för att se om någon överensstämmelse finns. Denna uppsats har sin teoretiska anknytning i det salutogena perspektivet. Uppsatsen börjar därför med en kort beskrivning av det salutogena perspektivet. Därpå följer en beskrivning av copingbegreppets utveckling. Sedan beskrivs vad långvarig respektive neurogen smärta är. Efter det görs en beskrivning av studien nervsmärta - självupplevda problem och konsekvenser - en kvalitativ studie. En presentation görs av patienternas upplevda problem, konsekvenser av detta samt hur man valt att hantera sina problem. På samma sätt redovisas patienternas upplevda problem i arbetssituationen samt i umgänget med anhöriga/ näravänner. Därpå följer en presentation av den analys och tolkning som görs i denna uppsats, utifrån studien nervsmärta - självupplevda problem och konsekvenser - en kvalitativ studie. En analys som grundar sig på tio kvinnor i åldrarna 28 - 46 år, som haft sin smärta mellan 3-9 år. Det som belyses i denna uppsats är copingstrategier vid vardagliga problem, copingstrategier vid problem i arbetssituationen samt copingstrategier vid problem i de socialrelationerna. Avslutningsvis görs en jämförelse mellan de copingstrategier som kvinnorna beskriver samt ett i litteraturen beskrivet copingmekanismformulär för att se om någon överensstämmelse finns. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sverker, Annette
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Social problems and welfare, national insurance, Sociala problem, social välfärd, socialförsäkring
language
Swedish
id
1357767
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2004-11-08 00:00:00
@misc{1357767,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att belysa begreppet coping samt redogöra för olika copingstrategier. Vidare att jämföra de empiriska resultaten av patienternas copingstrategier i ett projekt som nyligen avslutats med teoribildningen omkring copingstrategier för att se om någon överensstämmelse finns. Denna uppsats har sin teoretiska anknytning i det salutogena perspektivet. Uppsatsen börjar därför med en kort beskrivning av det salutogena perspektivet. Därpå följer en beskrivning av copingbegreppets utveckling. Sedan beskrivs vad långvarig respektive neurogen smärta är. Efter det görs en beskrivning av studien nervsmärta - självupplevda problem och konsekvenser - en kvalitativ studie. En presentation görs av patienternas upplevda problem, konsekvenser av detta samt hur man valt att hantera sina problem. På samma sätt redovisas patienternas upplevda problem i arbetssituationen samt i umgänget med anhöriga/ näravänner. Därpå följer en presentation av den analys och tolkning som görs i denna uppsats, utifrån studien nervsmärta - självupplevda problem och konsekvenser - en kvalitativ studie. En analys som grundar sig på tio kvinnor i åldrarna 28 - 46 år, som haft sin smärta mellan 3-9 år. Det som belyses i denna uppsats är copingstrategier vid vardagliga problem, copingstrategier vid problem i arbetssituationen samt copingstrategier vid problem i de socialrelationerna. Avslutningsvis görs en jämförelse mellan de copingstrategier som kvinnorna beskriver samt ett i litteraturen beskrivet copingmekanismformulär för att se om någon överensstämmelse finns. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion.},
 author    = {Sverker, Annette},
 keyword   = {Social problems and welfare, national insurance,Sociala problem, social välfärd, socialförsäkring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Copingstrategier vid kronisk smärta : hur kvinnor hanterar smärtproblem i vardagen, på arbetet och i de sociala relationerna},
 year     = {2001},
}