Advanced

"Den här planen är min!" : en utvärdering av ett försök med Gemensamma Individuella Handlingsplaner - en metod i socialt förändringsarbete

Andersson-Linder, Gunilla (2001)
School of Social Work
Abstract
Detta är en utvärdering av en metod som syftar till att utveckla och effektivisera samverkan mellan myndigheter i en kommun; Gemensamma Individuella Handlingsplaner, GIH. En grupp handläggare från fyra myndigheter har arbetat fram metoden inom ett delprojekt ingående i ett större lokalt samverkansprojekt, FRISAM. Projektet riktar sig till personer med många myndighetskontakter, försörjningsstöd och långvarig arbetslöshet. Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida GIH ger möjlighet för brukarna att definiera sina egna mål och få hjälp av samhällets samlade resurser för att uppnå detta. Jag har utvärderat GIH ur både ett handläggar- och ett brukarperspektiv. Härvid har jag haft ett hermeneutiskt- fenomenologiskt förhållningssätt.... (More)
Detta är en utvärdering av en metod som syftar till att utveckla och effektivisera samverkan mellan myndigheter i en kommun; Gemensamma Individuella Handlingsplaner, GIH. En grupp handläggare från fyra myndigheter har arbetat fram metoden inom ett delprojekt ingående i ett större lokalt samverkansprojekt, FRISAM. Projektet riktar sig till personer med många myndighetskontakter, försörjningsstöd och långvarig arbetslöshet. Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida GIH ger möjlighet för brukarna att definiera sina egna mål och få hjälp av samhällets samlade resurser för att uppnå detta. Jag har utvärderat GIH ur både ett handläggar- och ett brukarperspektiv. Härvid har jag haft ett hermeneutiskt- fenomenologiskt förhållningssätt. Forskningsmetoden är kvalitativ och deltagarbaserad. Jag använder mig av intervjuer, enkät, deltagande observation och fokusgrupp. Min slutsats av utvärderingen är att brukarna, fast de inte nått sina mål ännu, var helt och hållet nöjda med denna ansats till ett förändrat arbets-och förhållningssätt i socialt arbete. De har uppskattat alla delar av metoden, men är något skeptiska till hur den kommer att fullföljas. Även handläggarna ser mest fördelar med GIH, som effektiviserar det sociala förändringsarbetet. Det blev dock en tydlig konflikt mellan myndighets- och individperspektivet, när man använde denna metod, samtidigt som en maktförskjutning ägde rum från handläggare till brukare. This is an evaluation of a method of developing and making the collaboration between authorities in one community more effective; Common Individual Plans. Staff from four authorities have created a new common method for social work as a project within a bigger local collaboration-project; FRISAM. The project is intended for unemployed people who have contact with several authorities and need financial support. The aim of this study is to investigate if Common Individual Plans give possibility for the clients to define their own goals and to get help from the collected resources of the society to achieve them. The method is evaluated from the perspective of both staff and clients, by using a hermeneutic-phenomenological approach and qualitative and participatory based research methods. I have used interviews, questionnaire, participant observations and focus-group. My conclusion of the evaluation is that the clients, even if they have not yet achieved their goals, were entirely satisfied with this attempt to change social work and attitudes. They have appreciated all parts of the method, but somewhat doubted if the staff should fulfil the plans. Also the staff appreciated the new method, which they think will make the social work more effective. But a clear conflict between the authority-perspective and the client-perspective and a shift of power from staff towards clients was seen, when using this method. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson-Linder, Gunilla
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Social problems and welfare, national insurance, Sociala problem, social välfärd, socialförsäkring
language
Swedish
id
1357964
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2004-11-08 00:00:00
@misc{1357964,
 abstract   = {Detta är en utvärdering av en metod som syftar till att utveckla och effektivisera samverkan mellan myndigheter i en kommun; Gemensamma Individuella Handlingsplaner, GIH. En grupp handläggare från fyra myndigheter har arbetat fram metoden inom ett delprojekt ingående i ett större lokalt samverkansprojekt, FRISAM. Projektet riktar sig till personer med många myndighetskontakter, försörjningsstöd och långvarig arbetslöshet. Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida GIH ger möjlighet för brukarna att definiera sina egna mål och få hjälp av samhällets samlade resurser för att uppnå detta. Jag har utvärderat GIH ur både ett handläggar- och ett brukarperspektiv. Härvid har jag haft ett hermeneutiskt- fenomenologiskt förhållningssätt. Forskningsmetoden är kvalitativ och deltagarbaserad. Jag använder mig av intervjuer, enkät, deltagande observation och fokusgrupp. Min slutsats av utvärderingen är att brukarna, fast de inte nått sina mål ännu, var helt och hållet nöjda med denna ansats till ett förändrat arbets-och förhållningssätt i socialt arbete. De har uppskattat alla delar av metoden, men är något skeptiska till hur den kommer att fullföljas. Även handläggarna ser mest fördelar med GIH, som effektiviserar det sociala förändringsarbetet. Det blev dock en tydlig konflikt mellan myndighets- och individperspektivet, när man använde denna metod, samtidigt som en maktförskjutning ägde rum från handläggare till brukare. This is an evaluation of a method of developing and making the collaboration between authorities in one community more effective; Common Individual Plans. Staff from four authorities have created a new common method for social work as a project within a bigger local collaboration-project; FRISAM. The project is intended for unemployed people who have contact with several authorities and need financial support. The aim of this study is to investigate if Common Individual Plans give possibility for the clients to define their own goals and to get help from the collected resources of the society to achieve them. The method is evaluated from the perspective of both staff and clients, by using a hermeneutic-phenomenological approach and qualitative and participatory based research methods. I have used interviews, questionnaire, participant observations and focus-group. My conclusion of the evaluation is that the clients, even if they have not yet achieved their goals, were entirely satisfied with this attempt to change social work and attitudes. They have appreciated all parts of the method, but somewhat doubted if the staff should fulfil the plans. Also the staff appreciated the new method, which they think will make the social work more effective. But a clear conflict between the authority-perspective and the client-perspective and a shift of power from staff towards clients was seen, when using this method.},
 author    = {Andersson-Linder, Gunilla},
 keyword   = {Social problems and welfare, national insurance,Sociala problem, social välfärd, socialförsäkring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Den här planen är min!" : en utvärdering av ett försök med Gemensamma Individuella Handlingsplaner - en metod i socialt förändringsarbete},
 year     = {2001},
}