Advanced

"En konstig värld" : föräldrars berättelser om vad som händer i familjen när deras barn insjuknar i cancer

Ólafsdóttir, Áslaug and Jónsdóttir, Vigdís (2001)
School of Social Work
Abstract
Syftet med studien är att beskriva och söka kunskap om vad som händer i familjer när ett barn insjuknar i cancer. Familjernas egna upplevelser utgör utgångspunkten i våra försök att förstå deras situation vid tidpunkten för diagnosbeskedet under behandlingstiden och efter att den har avslutats. Vårt intresse är främst fokuserat på hur behandlingen påverkar familjer med barn som har överlevt en cancerbehandling, och hur de bemästrar omständigheterna under behandlingstiden och även hur de klarar av att anpassa sig till vardagslivet efter behandlingens slut. Vid insamlingen av det empiriska materialet har vi använt oss av en kvalitativ metod. Vi har intervjuat föräldrar i åtta familjer och vi beskriver deras subjektiva upplevelser av... (More)
Syftet med studien är att beskriva och söka kunskap om vad som händer i familjer när ett barn insjuknar i cancer. Familjernas egna upplevelser utgör utgångspunkten i våra försök att förstå deras situation vid tidpunkten för diagnosbeskedet under behandlingstiden och efter att den har avslutats. Vårt intresse är främst fokuserat på hur behandlingen påverkar familjer med barn som har överlevt en cancerbehandling, och hur de bemästrar omständigheterna under behandlingstiden och även hur de klarar av att anpassa sig till vardagslivet efter behandlingens slut. Vid insamlingen av det empiriska materialet har vi använt oss av en kvalitativ metod. Vi har intervjuat föräldrar i åtta familjer och vi beskriver deras subjektiva upplevelser av omständigheterna. Resultaten av undersökningen visar att det innebär stora förändringar för alla familjerna när de sjuka barnen rycks ur sin omgivning och blir inlagda på sjukhuset för behandling. När barnens diagnos fastställs skakas föräldrarna i grunden av sin existens och de drabbas av en traumatisk kris som följd av en kraftig psykisk reaktion, en chock. Föräldrarna beskriver både kris- och sorgereaktioner hos familjemedlemmarna. Människor från familjernas nätverk, både det informella och formella är av betydelse för hur och om de lyckas bearbeta krisen. De flesta föräldrarna anser att de och deras barn , har lyckats anpassa sig till vardagslivet på ett relativt bra sätt. Abstract The aim of this study is to describe and seek knowledge of what happens in families when a child is diagnosed with cancer. The families´ own experience is the starting point in an attempt to understand their situation prior to knowing of the diagnosis and during and after treatment. Our focal interest has primarily been on how the treatment affected families with a child who has survived cancer treatment and how they did cope with the situation during treatment and how they succeeded in adjusting their lives after the treatment was over. The collected empirical data are treated qualitatively. Eight families were interviewed and their experiences and circumstances are described. The results of the study show that great changes occurred in all the families when the sick child was removed from his or her environment and taken to a hospital for treatment. When the child´s diagnosis had been confirmed, the parents were shocked and suffered a traumatic crisis. The parents describe the reaction of both crisis and sorrow amongst the family members. Support from close relatives, friends or professionals are of importance in the families´ attempt to cope with the crisis. Most of the parents feel they and their children have succeeded reasonably well to adjust to normal life. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ólafsdóttir, Áslaug and Jónsdóttir, Vigdís
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Social problems and welfare, national insurance, Sociala problem, social välfärd, socialförsäkring
language
Swedish
id
1358071
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2004-11-08 00:00:00
@misc{1358071,
 abstract   = {Syftet med studien är att beskriva och söka kunskap om vad som händer i familjer när ett barn insjuknar i cancer. Familjernas egna upplevelser utgör utgångspunkten i våra försök att förstå deras situation vid tidpunkten för diagnosbeskedet under behandlingstiden och efter att den har avslutats. Vårt intresse är främst fokuserat på hur behandlingen påverkar familjer med barn som har överlevt en cancerbehandling, och hur de bemästrar omständigheterna under behandlingstiden och även hur de klarar av att anpassa sig till vardagslivet efter behandlingens slut. Vid insamlingen av det empiriska materialet har vi använt oss av en kvalitativ metod. Vi har intervjuat föräldrar i åtta familjer och vi beskriver deras subjektiva upplevelser av omständigheterna. Resultaten av undersökningen visar att det innebär stora förändringar för alla familjerna när de sjuka barnen rycks ur sin omgivning och blir inlagda på sjukhuset för behandling. När barnens diagnos fastställs skakas föräldrarna i grunden av sin existens och de drabbas av en traumatisk kris som följd av en kraftig psykisk reaktion, en chock. Föräldrarna beskriver både kris- och sorgereaktioner hos familjemedlemmarna. Människor från familjernas nätverk, både det informella och formella är av betydelse för hur och om de lyckas bearbeta krisen. De flesta föräldrarna anser att de och deras barn , har lyckats anpassa sig till vardagslivet på ett relativt bra sätt. Abstract The aim of this study is to describe and seek knowledge of what happens in families when a child is diagnosed with cancer. The families´ own experience is the starting point in an attempt to understand their situation prior to knowing of the diagnosis and during and after treatment. Our focal interest has primarily been on how the treatment affected families with a child who has survived cancer treatment and how they did cope with the situation during treatment and how they succeeded in adjusting their lives after the treatment was over. The collected empirical data are treated qualitatively. Eight families were interviewed and their experiences and circumstances are described. The results of the study show that great changes occurred in all the families when the sick child was removed from his or her environment and taken to a hospital for treatment. When the child´s diagnosis had been confirmed, the parents were shocked and suffered a traumatic crisis. The parents describe the reaction of both crisis and sorrow amongst the family members. Support from close relatives, friends or professionals are of importance in the families´ attempt to cope with the crisis. Most of the parents feel they and their children have succeeded reasonably well to adjust to normal life.},
 author    = {Ólafsdóttir, Áslaug and Jónsdóttir, Vigdís},
 keyword   = {Social problems and welfare, national insurance,Sociala problem, social välfärd, socialförsäkring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"En konstig värld" : föräldrars berättelser om vad som händer i familjen när deras barn insjuknar i cancer},
 year     = {2001},
}