Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mödrarna och "hjärtebarnet" : en explorativ studie om olika former av informellt omhändertagande i ett "communidade pobre", fattigt bostadsområde, utanför Rio de Janeiro, Brasilien

Dunér, Veronika (2001)
School of Social Work
Abstract
Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva mönster och begrepp om informellt omhändertagande ur såväl barns och biologiska som icke-biologiska mödrars perspektiv i ett "comunidade pobre", fattigt bostadsområdet, utanför Rio de Janeiro. Informellt omhändertagande är genom Brasiliens historia det vanligaste barnskyddet och förekommer framförallt i låginkomstområden. Det finns dock ingen litteratur eller studie i ämnet som inkluderar illegal adoption, oreglerad fostervård och informella barn- och förälderrelationer. Metodvalet är således explorativt. Ett år ägnades till förstudier, tjugosju intervjuer och deltagande observationer (2-3 dygn i veckan) i det fattiga samhället, Água Mineral. Ett genomgående mönster är att barn kan ha många... (More)
Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva mönster och begrepp om informellt omhändertagande ur såväl barns och biologiska som icke-biologiska mödrars perspektiv i ett "comunidade pobre", fattigt bostadsområdet, utanför Rio de Janeiro. Informellt omhändertagande är genom Brasiliens historia det vanligaste barnskyddet och förekommer framförallt i låginkomstområden. Det finns dock ingen litteratur eller studie i ämnet som inkluderar illegal adoption, oreglerad fostervård och informella barn- och förälderrelationer. Metodvalet är således explorativt. Ett år ägnades till förstudier, tjugosju intervjuer och deltagande observationer (2-3 dygn i veckan) i det fattiga samhället, Água Mineral. Ett genomgående mönster är att barn kan ha många mödrar samtidigt, men med olika funktioner. I Água Mineral finns fem begrepp för informella barn- och morrelationer ("filho de leite", barn genom mjölken, "coração", -hjärtat, "criação", -fostran, "adotivo", -adption och "é meu filho", är mitt barn). Den mest ansvarsfulla formen innebär att det liv man tar emot "föds genom hjärtat och kärleken", tillskillnad från "kroppen och livmodern." Dessa barn kommer från en biologisk mor med otrygga livsförhållanden till en omhändertagande med stabil tillvaro och "inneslutande" storfamiljshushåll. Det finns två begrepp för att överlåta ansvaret ("deixar", överlämna, och "dar", ge) och två för att överge ("largar", lämna, och "rejeitar", avvisa). Ibland faller barn igenom ansvarsöverlåtandet och hamnar på gatan, institutioner eller står utan beskydd. Men vissa kan på egna initiativ informellt adoptera en kärleksfull kvinna till "min mamma" (minha mãe) och flytta hem till denna. Många "hjärtemödrar" (mães de coração) är en livförsäkring. Biologiska band är inte fundamentala, men däremot att känna sig älskad, viktig och uppnå en inre försoning till den biologiska modern. Således är metaforer som "änglar", "hjärtan" och "jungfrufödslar" betydelsefulla. Det handlar om att överleva fysiskt och psykisk under hårda livsbetingelser med hjälp av hjärtats/kärlekens livsavgörande kraft. Vidare studier om hur barn inte hamnar på gatan eller institutioner i internationellt socialt arbete och närliggande discipliner är nödvändigt. Detta för att arbeta preventivt och tillsammans stärka barns sociala nätverk i sin lokala miljö.

English version The purpose of this Master Degree study is to describe patterns and terms about informal childcare, in the perspective of the children, biological and non-biological parents, in a poor community of Rio de Janeiro. Throughout Brazilian history, informal childcare is the most common protection, and appears mainly in low-income areas. However, there are not studies or literature accomplished about this phenomenon; which includes illegal adoption, irregular fostercare, and informal parent-child relations. Therefore the methodology is exploratory. During a year, pre-studies, twenty-seven interviews, and every week, two to three days and nights were spent in participation research, in the poor community "Água Mineral." A pattern is that children may have many mothers at the same time, but with different commitments. There are five terms signifying informal mother-child relations ("filho de leite", child by milk, "de coração", by heart, "de criação", by rearing, "adotivo", and "é meu filho", is my child). The most responsible form is when a child is "born through your heart and love", in distinction to the "body and womb". These children come from a woman with unsafe life circumstances, to one with a stable existence and "open" extended households. There are two terms that show that the mother is handing over the responsibility ("deixar", let over, and "dar", to give) and also two for abandonment ("largar", to leave and "rejeitar", reject). Sometimes children fall through the "letting-over-system" of responsibility, to a life on the streets, and at institutions or miserable life. But some of them may, by own initiative, informally adopt a loving woman to mother and move in with her. The access of many "heart-mothers" (mães de coração) is a life insurance. Biological bonds are not essential, but to feel loved, important, and retain an inner conciliation to the biological mother. In this strive metaphors are used, like "angels", "hearts" and "Virgin Births". It is about a physical and psychological survival. In a harsh environment a rescue is the vital straight of heart and love. Further studies in international Social Work, and related disciplines of why children do not live on the streets or at institutions, are necessary. This to work preventively and together strengthens children's social network within the community. Nyckelord: Barn och familj, Informellt omhändertagande, illegal adoption, oreglerad fostervård, informella barn- och förälderrelationer, Rio de Janeiro, Brasilien (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dunér, Veronika
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Social problems and welfare, national insurance, Sociala problem, social välfärd, socialförsäkring
language
Swedish
id
1358081
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2004-11-08 00:00:00
@misc{1358081,
 abstract   = {Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva mönster och begrepp om informellt omhändertagande ur såväl barns och biologiska som icke-biologiska mödrars perspektiv i ett "comunidade pobre", fattigt bostadsområdet, utanför Rio de Janeiro. Informellt omhändertagande är genom Brasiliens historia det vanligaste barnskyddet och förekommer framförallt i låginkomstområden. Det finns dock ingen litteratur eller studie i ämnet som inkluderar illegal adoption, oreglerad fostervård och informella barn- och förälderrelationer. Metodvalet är således explorativt. Ett år ägnades till förstudier, tjugosju intervjuer och deltagande observationer (2-3 dygn i veckan) i det fattiga samhället, Água Mineral. Ett genomgående mönster är att barn kan ha många mödrar samtidigt, men med olika funktioner. I Água Mineral finns fem begrepp för informella barn- och morrelationer ("filho de leite", barn genom mjölken, "coração", -hjärtat, "criação", -fostran, "adotivo", -adption och "é meu filho", är mitt barn). Den mest ansvarsfulla formen innebär att det liv man tar emot "föds genom hjärtat och kärleken", tillskillnad från "kroppen och livmodern." Dessa barn kommer från en biologisk mor med otrygga livsförhållanden till en omhändertagande med stabil tillvaro och "inneslutande" storfamiljshushåll. Det finns två begrepp för att överlåta ansvaret ("deixar", överlämna, och "dar", ge) och två för att överge ("largar", lämna, och "rejeitar", avvisa). Ibland faller barn igenom ansvarsöverlåtandet och hamnar på gatan, institutioner eller står utan beskydd. Men vissa kan på egna initiativ informellt adoptera en kärleksfull kvinna till "min mamma" (minha mãe) och flytta hem till denna. Många "hjärtemödrar" (mães de coração) är en livförsäkring. Biologiska band är inte fundamentala, men däremot att känna sig älskad, viktig och uppnå en inre försoning till den biologiska modern. Således är metaforer som "änglar", "hjärtan" och "jungfrufödslar" betydelsefulla. Det handlar om att överleva fysiskt och psykisk under hårda livsbetingelser med hjälp av hjärtats/kärlekens livsavgörande kraft. Vidare studier om hur barn inte hamnar på gatan eller institutioner i internationellt socialt arbete och närliggande discipliner är nödvändigt. Detta för att arbeta preventivt och tillsammans stärka barns sociala nätverk i sin lokala miljö.

English version The purpose of this Master Degree study is to describe patterns and terms about informal childcare, in the perspective of the children, biological and non-biological parents, in a poor community of Rio de Janeiro. Throughout Brazilian history, informal childcare is the most common protection, and appears mainly in low-income areas. However, there are not studies or literature accomplished about this phenomenon; which includes illegal adoption, irregular fostercare, and informal parent-child relations. Therefore the methodology is exploratory. During a year, pre-studies, twenty-seven interviews, and every week, two to three days and nights were spent in participation research, in the poor community "Água Mineral." A pattern is that children may have many mothers at the same time, but with different commitments. There are five terms signifying informal mother-child relations ("filho de leite", child by milk, "de coração", by heart, "de criação", by rearing, "adotivo", and "é meu filho", is my child). The most responsible form is when a child is "born through your heart and love", in distinction to the "body and womb". These children come from a woman with unsafe life circumstances, to one with a stable existence and "open" extended households. There are two terms that show that the mother is handing over the responsibility ("deixar", let over, and "dar", to give) and also two for abandonment ("largar", to leave and "rejeitar", reject). Sometimes children fall through the "letting-over-system" of responsibility, to a life on the streets, and at institutions or miserable life. But some of them may, by own initiative, informally adopt a loving woman to mother and move in with her. The access of many "heart-mothers" (mães de coração) is a life insurance. Biological bonds are not essential, but to feel loved, important, and retain an inner conciliation to the biological mother. In this strive metaphors are used, like "angels", "hearts" and "Virgin Births". It is about a physical and psychological survival. In a harsh environment a rescue is the vital straight of heart and love. Further studies in international Social Work, and related disciplines of why children do not live on the streets or at institutions, are necessary. This to work preventively and together strengthens children's social network within the community. Nyckelord: Barn och familj, Informellt omhändertagande, illegal adoption, oreglerad fostervård, informella barn- och förälderrelationer, Rio de Janeiro, Brasilien},
 author    = {Dunér, Veronika},
 keyword   = {Social problems and welfare, national insurance,Sociala problem, social välfärd, socialförsäkring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mödrarna och "hjärtebarnet" : en explorativ studie om olika former av informellt omhändertagande i ett "communidade pobre", fattigt bostadsområde, utanför Rio de Janeiro, Brasilien},
 year     = {2001},
}