Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Si din mening om sosialtjenesten : en enkätundersökning om brukarnas attityder till begreppen tillgänglighet, information, handläggning och bemötande

Cegrell, Anna (2001)
School of Social Work
Abstract (Swedish)
För att socialtjänsten skall kunna ge sina klienter en god service är det viktigt att veta vad klienterna tycker om servicen. Socialtjänsten vid Karmøy kommun har en tanke om att oavsett vilken service som ges till klienterna i dagsläget, finns det alltid möjligheter till förbättring. Enkätundersökningen "Si din mening om sosialtjenesten 1999" var ett sätt att skaffa en aktuell översikt över klienternas attityder gentemot socialtjänsten. Syftet med denna uppsats var att skaffa viss kunskap om vad klienterna vid Karmøy kommuns socialtjänst tyckte om den service de fick, utifrån fyra olika frågeställningar: - Hur upplever klienterna tillgängligheten till socialtjänsten? - Tycker klienterna att de får tillräckligt med information när de är i... (More)
För att socialtjänsten skall kunna ge sina klienter en god service är det viktigt att veta vad klienterna tycker om servicen. Socialtjänsten vid Karmøy kommun har en tanke om att oavsett vilken service som ges till klienterna i dagsläget, finns det alltid möjligheter till förbättring. Enkätundersökningen "Si din mening om sosialtjenesten 1999" var ett sätt att skaffa en aktuell översikt över klienternas attityder gentemot socialtjänsten. Syftet med denna uppsats var att skaffa viss kunskap om vad klienterna vid Karmøy kommuns socialtjänst tyckte om den service de fick, utifrån fyra olika frågeställningar: - Hur upplever klienterna tillgängligheten till socialtjänsten? - Tycker klienterna att de får tillräckligt med information när de är i kontakt med socialtjänsten? Vad tycker klienterna om socialtjänstens förmåga att utföra tjänster? - Hur upplever klienterna att de blir bemötta när de är i kontakt med socialtjänsten ? Enkäter sändes ut till 247 stycken klienter och 86 stycken svarade. Tanken med undersökningen var att resultaten skulle användas som underlag för diskussioner om hur socialtjänsten i Karmöy kommun kan arbeta vidare för att ytterligare förbättra sin service. Man skall vara medveten om, när man läser uppsatsen och studerar undersökningens resultat, att bedömningen av resultaten alltid är subjektiv. Således får var och en som läser uppsatsen själv dra slutsatser om vilka resultat som är goda respektive dåliga. En del av resultaten från undersökningen har jag bedömt som negativa. Det var bla de resultat som visade att klienterna var missnöjda med tillgängligheten via telefon, att klienterna tyckte att ansökningsblanketterna var svåra att fylla i och att besluten var svåra att förstå. Många av klienterna uppgav också att de inte kände till sin rätt att ha insyn i sin socialakt och upplevde att de inte kunde påverka resultaten av sina ansökningar. Undersökningen visar också att en stor del av klienterna inte litade på handläggarnas bedömning av deras ärenden samt att de inte litade på att handläggarna upprätthöll sekretessen. Det var också en stor grupp klienter som tyckte att handläggarna moraliserade över dem. Resultaten från de andra frågorna i undersökningen har jag bedömt som mer eller mindre tillfredsställande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cegrell, Anna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Social problems and welfare, national insurance, Sociala problem, social välfärd, socialförsäkring
language
Swedish
id
1359311
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2004-11-08 00:00:00
@misc{1359311,
 abstract   = {För att socialtjänsten skall kunna ge sina klienter en god service är det viktigt att veta vad klienterna tycker om servicen. Socialtjänsten vid Karmøy kommun har en tanke om att oavsett vilken service som ges till klienterna i dagsläget, finns det alltid möjligheter till förbättring. Enkätundersökningen "Si din mening om sosialtjenesten 1999" var ett sätt att skaffa en aktuell översikt över klienternas attityder gentemot socialtjänsten. Syftet med denna uppsats var att skaffa viss kunskap om vad klienterna vid Karmøy kommuns socialtjänst tyckte om den service de fick, utifrån fyra olika frågeställningar: - Hur upplever klienterna tillgängligheten till socialtjänsten? - Tycker klienterna att de får tillräckligt med information när de är i kontakt med socialtjänsten? Vad tycker klienterna om socialtjänstens förmåga att utföra tjänster? - Hur upplever klienterna att de blir bemötta när de är i kontakt med socialtjänsten ? Enkäter sändes ut till 247 stycken klienter och 86 stycken svarade. Tanken med undersökningen var att resultaten skulle användas som underlag för diskussioner om hur socialtjänsten i Karmöy kommun kan arbeta vidare för att ytterligare förbättra sin service. Man skall vara medveten om, när man läser uppsatsen och studerar undersökningens resultat, att bedömningen av resultaten alltid är subjektiv. Således får var och en som läser uppsatsen själv dra slutsatser om vilka resultat som är goda respektive dåliga. En del av resultaten från undersökningen har jag bedömt som negativa. Det var bla de resultat som visade att klienterna var missnöjda med tillgängligheten via telefon, att klienterna tyckte att ansökningsblanketterna var svåra att fylla i och att besluten var svåra att förstå. Många av klienterna uppgav också att de inte kände till sin rätt att ha insyn i sin socialakt och upplevde att de inte kunde påverka resultaten av sina ansökningar. Undersökningen visar också att en stor del av klienterna inte litade på handläggarnas bedömning av deras ärenden samt att de inte litade på att handläggarna upprätthöll sekretessen. Det var också en stor grupp klienter som tyckte att handläggarna moraliserade över dem. Resultaten från de andra frågorna i undersökningen har jag bedömt som mer eller mindre tillfredsställande.},
 author    = {Cegrell, Anna},
 keyword   = {Social problems and welfare, national insurance,Sociala problem, social välfärd, socialförsäkring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Si din mening om sosialtjenesten : en enkätundersökning om brukarnas attityder till begreppen tillgänglighet, information, handläggning och bemötande},
 year     = {2001},
}