Advanced

Georg Stage - Den sejlende søfartskule skibet og dets rollespil

Hyldal, Camilla (2004)
Social Anthropology
Abstract (Danish)
I alle samfund er den sociale interaktion en afspejling af både normer og praksis. Denne opgave handler om, hvad der sker, når sociale interaktionsfelter er begrænset af et overordnet traditionelt hierarkisk normsystem. Det begrænsede interaktionsfelt og det faktum, at eleverne på skoleskibet Georg Stage får betydning for, hvorledes rollerne ombord på skibet udspilles, vil være denne opgaves hovedomdrejningsfelt. Da Georg Stage danner rammerne for en totalinstitution for besætningen, er det interessant at anskue, hvorledes disse rammer fyldes. Ud fra dette er rollerne, der tildeles elever og officerer, med til at udfylde skoleskibets interaktionsrammer. I ethvert fællesskab fordeler de deltagende individer forskellige roller. Sådan er det... (More)
I alle samfund er den sociale interaktion en afspejling af både normer og praksis. Denne opgave handler om, hvad der sker, når sociale interaktionsfelter er begrænset af et overordnet traditionelt hierarkisk normsystem. Det begrænsede interaktionsfelt og det faktum, at eleverne på skoleskibet Georg Stage får betydning for, hvorledes rollerne ombord på skibet udspilles, vil være denne opgaves hovedomdrejningsfelt. Da Georg Stage danner rammerne for en totalinstitution for besætningen, er det interessant at anskue, hvorledes disse rammer fyldes. Ud fra dette er rollerne, der tildeles elever og officerer, med til at udfylde skoleskibets interaktionsrammer. I ethvert fællesskab fordeler de deltagende individer forskellige roller. Sådan er det også på Georg Stage. Roller er ikke blot noget, der tildeles, idet den enkelte elev har mulighed for selv at gøre en indsats for at erhverve den rolle i gruppen, han selv ønsker. Den første tid på skibet bruges ikke blot på at lære skibets fysiske rammer, traditioner og regler at kende, men i høj grad også til at lære de andre nye elever og den faste besætning at kende. Alle skal se hinanden lidt an, det vil sige, at eleverne søger oplysninger om de andre, de skal til at leve med, deres personlighed, syn på sig selv og andre, kompetencer og så videre. Bevidst og ubevidst handles der i forhold til, hvilken rolle den enkelte selv ønsker at indtage på skibet i forhold til de roller, som står til rådighed. Spørgsmålet er blot - hvordan skal rollerne fordeles? Roller kan ikke anskues som statiske tilstande, og selvom det er svært at bryde ud af en allerede tildelt rolle, er det muligt. Man kan endvidere forestille sig, at der på George Stage forekommer flere rolleskift grundet den intensitet, der præger dette lille samfund, end der forekommer i det store omgivende samfund. Rollefordelingen har ikke blot stor betydning for, hvorledes den enkelte elev klarer sig i løbet af togtet i dette begrænsede tidsforløb; men strækker sig også fremefter i forhold til, hvilke roller den enkelte ønsker at besidde i nye fællesskaber fremover. Rollerne strækker sig dog ikke blot frem, men baseres deslige på de roller, eleven har haft før i tiden, og kan evalueres efter, hvorledes de har været samstemmende med den opfattelse, individet har haft af sig selv. Elevernes rollegalleri skifter alt efter, hvilke grupper de indgår i; men generelt kan de sammenkoges til at være i den kollegiale og arbejdsmæssige gruppe i skiftet og som del af den samlede besætning, samt den sociale gruppe som også opererer på tværs af de mere formelle grupper. Rollerne kan eksempelvis være den arbejdsomme, den sociale, den morsomme, den kritiske osv. Flere af eleverne på Georg Stage oplever således, at deres roller ændrer sig i løbet af togtet, eksempelvis fra at være den sociale, til at være den arbejdsomme, idet de ser, at de har lyst og mulighed for at erhverve sig en stor og brugbar viden i forhold til at blive inden for erhvervet. Vægtningen af skiftende kompetenceområder i forhold til togtets forløb, muligheden for at markere sig stærkt på det faglige eller sociale område, kan eksempelvis have stor betydning for rollefordelingen. For eksempel kan en social gruppe ikke blot bestå af individer, der ønsker at indtage en styrende social rolle, eller en kollegial gruppe, der udelukkende består af kritiske elever osv.. Dette vil betyde, at gruppen i sig selv ikke vil yde det nødvendige stykke arbejde. Det vil sige, at der i en hvilken som helst gruppe er et vist antal af karakteristika, der skal uddeles blandt gruppens medlemmer for at få den til at fungere, og at det derfor ikke er alle, der kan få den samme rolle i gruppen. Af denne grund er det ikke altid, at den enkelte elev kan påtage sig den rolle, som ønskes. Fordelingen af rollerne på skibet har derfor stor betydning for den enkelte elevs udbytte på skibet såvel som den samlede dynamik på Georg Stage. Problemformulering bliver af denne grund som følgende: Hvorledes er det muligt for den enkelte elev på Georg Stage at påvirke den rolle, han/hun får på skibet, og hvilke muligheder har den enkelte for at ændre den i løbet af togtet? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hyldal, Camilla
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi, Cultural anthropology, ethnology, Kulturantropologi, etnologi
language
Danish
id
1359357
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2004-11-08 00:00:00
@misc{1359357,
 abstract   = {I alle samfund er den sociale interaktion en afspejling af både normer og praksis. Denne opgave handler om, hvad der sker, når sociale interaktionsfelter er begrænset af et overordnet traditionelt hierarkisk normsystem. Det begrænsede interaktionsfelt og det faktum, at eleverne på skoleskibet Georg Stage får betydning for, hvorledes rollerne ombord på skibet udspilles, vil være denne opgaves hovedomdrejningsfelt. Da Georg Stage danner rammerne for en totalinstitution for besætningen, er det interessant at anskue, hvorledes disse rammer fyldes. Ud fra dette er rollerne, der tildeles elever og officerer, med til at udfylde skoleskibets interaktionsrammer. I ethvert fællesskab fordeler de deltagende individer forskellige roller. Sådan er det også på Georg Stage. Roller er ikke blot noget, der tildeles, idet den enkelte elev har mulighed for selv at gøre en indsats for at erhverve den rolle i gruppen, han selv ønsker. Den første tid på skibet bruges ikke blot på at lære skibets fysiske rammer, traditioner og regler at kende, men i høj grad også til at lære de andre nye elever og den faste besætning at kende. Alle skal se hinanden lidt an, det vil sige, at eleverne søger oplysninger om de andre, de skal til at leve med, deres personlighed, syn på sig selv og andre, kompetencer og så videre. Bevidst og ubevidst handles der i forhold til, hvilken rolle den enkelte selv ønsker at indtage på skibet i forhold til de roller, som står til rådighed. Spørgsmålet er blot - hvordan skal rollerne fordeles? Roller kan ikke anskues som statiske tilstande, og selvom det er svært at bryde ud af en allerede tildelt rolle, er det muligt. Man kan endvidere forestille sig, at der på George Stage forekommer flere rolleskift grundet den intensitet, der præger dette lille samfund, end der forekommer i det store omgivende samfund. Rollefordelingen har ikke blot stor betydning for, hvorledes den enkelte elev klarer sig i løbet af togtet i dette begrænsede tidsforløb; men strækker sig også fremefter i forhold til, hvilke roller den enkelte ønsker at besidde i nye fællesskaber fremover. Rollerne strækker sig dog ikke blot frem, men baseres deslige på de roller, eleven har haft før i tiden, og kan evalueres efter, hvorledes de har været samstemmende med den opfattelse, individet har haft af sig selv. Elevernes rollegalleri skifter alt efter, hvilke grupper de indgår i; men generelt kan de sammenkoges til at være i den kollegiale og arbejdsmæssige gruppe i skiftet og som del af den samlede besætning, samt den sociale gruppe som også opererer på tværs af de mere formelle grupper. Rollerne kan eksempelvis være den arbejdsomme, den sociale, den morsomme, den kritiske osv. Flere af eleverne på Georg Stage oplever således, at deres roller ændrer sig i løbet af togtet, eksempelvis fra at være den sociale, til at være den arbejdsomme, idet de ser, at de har lyst og mulighed for at erhverve sig en stor og brugbar viden i forhold til at blive inden for erhvervet. Vægtningen af skiftende kompetenceområder i forhold til togtets forløb, muligheden for at markere sig stærkt på det faglige eller sociale område, kan eksempelvis have stor betydning for rollefordelingen. For eksempel kan en social gruppe ikke blot bestå af individer, der ønsker at indtage en styrende social rolle, eller en kollegial gruppe, der udelukkende består af kritiske elever osv.. Dette vil betyde, at gruppen i sig selv ikke vil yde det nødvendige stykke arbejde. Det vil sige, at der i en hvilken som helst gruppe er et vist antal af karakteristika, der skal uddeles blandt gruppens medlemmer for at få den til at fungere, og at det derfor ikke er alle, der kan få den samme rolle i gruppen. Af denne grund er det ikke altid, at den enkelte elev kan påtage sig den rolle, som ønskes. Fordelingen af rollerne på skibet har derfor stor betydning for den enkelte elevs udbytte på skibet såvel som den samlede dynamik på Georg Stage. Problemformulering bliver af denne grund som følgende: Hvorledes er det muligt for den enkelte elev på Georg Stage at påvirke den rolle, han/hun får på skibet, og hvilke muligheder har den enkelte for at ændre den i løbet af togtet?},
 author    = {Hyldal, Camilla},
 keyword   = {Sociology,Sociologi,Cultural anthropology, ethnology,Kulturantropologi, etnologi},
 language   = {dan},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Georg Stage - Den sejlende søfartskule skibet og dets rollespil},
 year     = {2004},
}