Advanced

Strukturellt utanförskap bland konsulter: finns det och vilka konsekvenser har det för motivationen?

Djurfeldt, Denize (2009)
Sociology
Abstract (Swedish)
I denna uppsats ligger fokus på ledaren på kundföretaget. Detta beror på att ledarskapet på kundföretaget ännu är outforskat. De undersökningar som tidigare gjorts har fokuserat enbart på konsulterna eller konsultföretaget och ledaren där. Syftet har varit att genom ledarnas åsikter få en insikt i om konsulterna är i strukturellt utanförskap på kundföretaget, samt att diskutera hur detta påverkar deras motivation med utgångspunkt i Herzbergs, Mausners och Snydermans (1966:113-ff) tvåfaktorsteori.

Jag har främst utgått från min egen erfarenhet då jag format undersökningen, men har även använt Tsoukalas (2003:17) begrepp "det strukturella utanförskapet" och Herzberg et als (1966:113-ff) tvåfaktorsteori. För att få en bild av ämnet har jag... (More)
I denna uppsats ligger fokus på ledaren på kundföretaget. Detta beror på att ledarskapet på kundföretaget ännu är outforskat. De undersökningar som tidigare gjorts har fokuserat enbart på konsulterna eller konsultföretaget och ledaren där. Syftet har varit att genom ledarnas åsikter få en insikt i om konsulterna är i strukturellt utanförskap på kundföretaget, samt att diskutera hur detta påverkar deras motivation med utgångspunkt i Herzbergs, Mausners och Snydermans (1966:113-ff) tvåfaktorsteori.

Jag har främst utgått från min egen erfarenhet då jag format undersökningen, men har även använt Tsoukalas (2003:17) begrepp "det strukturella utanförskapet" och Herzberg et als (1966:113-ff) tvåfaktorsteori. För att få en bild av ämnet har jag intervjuat fyra stycken ledare. För att ge en mer nyanserad bild av hur det ser ut på kundföretaget har jag även intervjuat en konsult. Jag har använt semistrukturerad intervju med tre olika teman. Intervjuerna har sedan transkriberats och kategoriserats i fyra olika kategorier. Genom dessa kategorier har jag kunnat få överblick över konsulternas situation.

Konsulter är en strukturellt utanförställd grupp vad gäller information och arbetsplatsförmåner. Då det gäller sociala aktiviteter är de ofta en del av gruppen, men inte alltid. Jag menar därför att det finns ett strukturellt utanförskap, som i viss mån försvagas av att ledarna tillåter konsulterna att vara med på vissa sociala aktiviteter. Det finns dock betydligt mycket mer som tyder på att konsulterna är en grupp som är strukturellt utanförställd.

Detta påverkar också motivationen hos konsulterna, eftersom dessa saknar de faktorer som Herzberg et al (1966:113-ff) hävdar bidrar till motivation på arbetsplatsen. Jag tror däremot att det finns andra motivationsfaktorer än de Herzberg et al räknar upp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1366589,
 abstract   = {I denna uppsats ligger fokus på ledaren på kundföretaget. Detta beror på att ledarskapet på kundföretaget ännu är outforskat. De undersökningar som tidigare gjorts har fokuserat enbart på konsulterna eller konsultföretaget och ledaren där. Syftet har varit att genom ledarnas åsikter få en insikt i om konsulterna är i strukturellt utanförskap på kundföretaget, samt att diskutera hur detta påverkar deras motivation med utgångspunkt i Herzbergs, Mausners och Snydermans (1966:113-ff) tvåfaktorsteori.

Jag har främst utgått från min egen erfarenhet då jag format undersökningen, men har även använt Tsoukalas (2003:17) begrepp "det strukturella utanförskapet" och Herzberg et als (1966:113-ff) tvåfaktorsteori. För att få en bild av ämnet har jag intervjuat fyra stycken ledare. För att ge en mer nyanserad bild av hur det ser ut på kundföretaget har jag även intervjuat en konsult. Jag har använt semistrukturerad intervju med tre olika teman. Intervjuerna har sedan transkriberats och kategoriserats i fyra olika kategorier. Genom dessa kategorier har jag kunnat få överblick över konsulternas situation.

Konsulter är en strukturellt utanförställd grupp vad gäller information och arbetsplatsförmåner. Då det gäller sociala aktiviteter är de ofta en del av gruppen, men inte alltid. Jag menar därför att det finns ett strukturellt utanförskap, som i viss mån försvagas av att ledarna tillåter konsulterna att vara med på vissa sociala aktiviteter. Det finns dock betydligt mycket mer som tyder på att konsulterna är en grupp som är strukturellt utanförställd.

Detta påverkar också motivationen hos konsulterna, eftersom dessa saknar de faktorer som Herzberg et al (1966:113-ff) hävdar bidrar till motivation på arbetsplatsen. Jag tror däremot att det finns andra motivationsfaktorer än de Herzberg et al räknar upp.},
 author    = {Djurfeldt, Denize},
 keyword   = {strukturellt utanförskap,tvåfaktorsteori,konsult,fast anställd,uthyrd,Sociology,Sociologi,Sociology of labour, sociology of enterprise,Arbetslivssociologi, företagssociologi,Social structures,Sociala strukturer,Social psychology,Socialpsykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strukturellt utanförskap bland konsulter: finns det och vilka konsekvenser har det för motivationen?},
 year     = {2009},
}