Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den muskulösa kroppen- Kroppens betydelse för identitetsskapandet i det moderna samhället

Ekström, Lisa LU (2009) SOCK01 20082
Sociology
Abstract (Swedish)
Studien grundar sig i kroppens betydelse och roll för individens identitetsskapande. Främst fokuserar den på musklernas betydelse i denna process. Mitt intresse för ämnet har sitt ursprung i samhällets minskade behov av muskelmassa som står i kontrast till gym fyllda av personer som söker en muskulös och stark kropp. Vad är det som lockar människor att bygga en muskulös och kraftfull kropp idag och hur mycket av deras identitet finns då i dessa muskler? Hur påverkar kroppen individens identitetsskapande i det moderna samhället? För att finna förståelse för detta fenomen gjordes fyra intervjuer och en observation. Intervjuerna gjordes med personer som tränar mycket styrketräning och observationen genomfördes på ett gym i Lund. Den insamlade... (More)
Studien grundar sig i kroppens betydelse och roll för individens identitetsskapande. Främst fokuserar den på musklernas betydelse i denna process. Mitt intresse för ämnet har sitt ursprung i samhällets minskade behov av muskelmassa som står i kontrast till gym fyllda av personer som söker en muskulös och stark kropp. Vad är det som lockar människor att bygga en muskulös och kraftfull kropp idag och hur mycket av deras identitet finns då i dessa muskler? Hur påverkar kroppen individens identitetsskapande i det moderna samhället? För att finna förståelse för detta fenomen gjordes fyra intervjuer och en observation. Intervjuerna gjordes med personer som tränar mycket styrketräning och observationen genomfördes på ett gym i Lund. Den insamlade empirin har analyserats utifrån sociologisk forskning och teorier. Tre teman har utkristalliserats; disciplinering, maskulinitet och identitet. Disciplineringen handlar om hur samhället genom historien sökt forma och kontrollera människors kroppar och om hur intervjupersonerna nu försöker att disciplinera sin egen kropp till att nå de mål de önskar uppnå. Dessa mål härstammar ofta från samhällets normer om kroppen, där den manliga och den kvinnliga kroppen skiljs åt och har olika egenskaper. I temat om maskulinitet diskuteras de manliga ideal som råder och vad som anses vara manligt och kvinnligt i gymmet. Diskussionen om identitet knyter samman de två tidigare temana och söker gå till botten med musklerna och kroppens roll för individens identitet. Vilken betydelse har kroppen för intervjupersonerna och hur kommer det sig att den fått denna betydelse? Slutligen sätts fenomenet in i ett större samhälleligt sammanhang där en diskussion förs om samhällets syn på fetma, kroppens nya roll i samhället samt könets framtida betydelse för individens utformning av kroppen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekström, Lisa LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20082
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kropp, manlighet, identitet, muskler
language
Swedish
id
1370127
date added to LUP
2009-05-08 10:37:47
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1370127,
 abstract   = {{Studien grundar sig i kroppens betydelse och roll för individens identitetsskapande. Främst fokuserar den på musklernas betydelse i denna process. Mitt intresse för ämnet har sitt ursprung i samhällets minskade behov av muskelmassa som står i kontrast till gym fyllda av personer som söker en muskulös och stark kropp. Vad är det som lockar människor att bygga en muskulös och kraftfull kropp idag och hur mycket av deras identitet finns då i dessa muskler? Hur påverkar kroppen individens identitetsskapande i det moderna samhället? För att finna förståelse för detta fenomen gjordes fyra intervjuer och en observation. Intervjuerna gjordes med personer som tränar mycket styrketräning och observationen genomfördes på ett gym i Lund. Den insamlade empirin har analyserats utifrån sociologisk forskning och teorier. Tre teman har utkristalliserats; disciplinering, maskulinitet och identitet. Disciplineringen handlar om hur samhället genom historien sökt forma och kontrollera människors kroppar och om hur intervjupersonerna nu försöker att disciplinera sin egen kropp till att nå de mål de önskar uppnå. Dessa mål härstammar ofta från samhällets normer om kroppen, där den manliga och den kvinnliga kroppen skiljs åt och har olika egenskaper. I temat om maskulinitet diskuteras de manliga ideal som råder och vad som anses vara manligt och kvinnligt i gymmet. Diskussionen om identitet knyter samman de två tidigare temana och söker gå till botten med musklerna och kroppens roll för individens identitet. Vilken betydelse har kroppen för intervjupersonerna och hur kommer det sig att den fått denna betydelse? Slutligen sätts fenomenet in i ett större samhälleligt sammanhang där en diskussion förs om samhällets syn på fetma, kroppens nya roll i samhället samt könets framtida betydelse för individens utformning av kroppen.}},
 author    = {{Ekström, Lisa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Den muskulösa kroppen- Kroppens betydelse för identitetsskapandet i det moderna samhället}},
 year     = {{2009}},
}