Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mindfulness och tillämpad avslappning – En studie av hälsoeffekter vid kort daglig träning under en månad

Damsgaard Rapp, Jenny LU (2009) PSYK01 20082
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att undersöka den påverkan 15 minuters självständig daglig träning i mindfulness har på upplevd medveten närvaro, ohälsa och välbefinnande. Undersökningen utfördes under 30 dagar på 28 psykologstudenter. En experimentgrupp utan teoretisk introduktion till begreppet medveten närvaro genomförde övningar som fokuserade på att använda sin uppmärksamhet avsiktligt, nyfiket och icke-dömande i nuet. Denna grupp jämfördes med en andra grupp som enbart fick avslappningsträning och en kontrollgrupp utan någon intervention. Studien fann en korrelation mellan träning i medveten närvaro och ökad upplevd medveten närvaro. Dock kunde studien inte replikera tidigare studier vilka visat effekter av träning i medveten närvaro på hälsa och... (More)
Studiens syfte var att undersöka den påverkan 15 minuters självständig daglig träning i mindfulness har på upplevd medveten närvaro, ohälsa och välbefinnande. Undersökningen utfördes under 30 dagar på 28 psykologstudenter. En experimentgrupp utan teoretisk introduktion till begreppet medveten närvaro genomförde övningar som fokuserade på att använda sin uppmärksamhet avsiktligt, nyfiket och icke-dömande i nuet. Denna grupp jämfördes med en andra grupp som enbart fick avslappningsträning och en kontrollgrupp utan någon intervention. Studien fann en korrelation mellan träning i medveten närvaro och ökad upplevd medveten närvaro. Dock kunde studien inte replikera tidigare studier vilka visat effekter av träning i medveten närvaro på hälsa och välbefinnande samt samband mellan träningsmängd och relativ förändring i minskad ohälsa och ökat välbefinnande. Förklaringar till studiens utfall kan vara att träningsmängden var för liten, att deltagarna undanhölls teoretisk förståelse, att antalet deltagare var för få eller att resultaten stördes av en ojämn ohälsoprofil mellan grupperna. En alternativ analys utan de individer som under perioden upplevt extraordinärt negativa händelser visade indikationer på minskad ohälsa för båda träningstyper och att avslappningsträning även kunde relateras till större välbefinnande genom minskade negativa affekter och ökad livstillfredsställelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Damsgaard Rapp, Jenny LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20082
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
mindfulness, medveten närvaro, meditation, avslappning, KBT, ohälsa, välbefinnande
language
Swedish
id
1384396
date added to LUP
2009-09-04 10:28:01
date last changed
2009-09-04 10:28:01
@misc{1384396,
 abstract   = {{Studiens syfte var att undersöka den påverkan 15 minuters självständig daglig träning i mindfulness har på upplevd medveten närvaro, ohälsa och välbefinnande. Undersökningen utfördes under 30 dagar på 28 psykologstudenter. En experimentgrupp utan teoretisk introduktion till begreppet medveten närvaro genomförde övningar som fokuserade på att använda sin uppmärksamhet avsiktligt, nyfiket och icke-dömande i nuet. Denna grupp jämfördes med en andra grupp som enbart fick avslappningsträning och en kontrollgrupp utan någon intervention. Studien fann en korrelation mellan träning i medveten närvaro och ökad upplevd medveten närvaro. Dock kunde studien inte replikera tidigare studier vilka visat effekter av träning i medveten närvaro på hälsa och välbefinnande samt samband mellan träningsmängd och relativ förändring i minskad ohälsa och ökat välbefinnande. Förklaringar till studiens utfall kan vara att träningsmängden var för liten, att deltagarna undanhölls teoretisk förståelse, att antalet deltagare var för få eller att resultaten stördes av en ojämn ohälsoprofil mellan grupperna. En alternativ analys utan de individer som under perioden upplevt extraordinärt negativa händelser visade indikationer på minskad ohälsa för båda träningstyper och att avslappningsträning även kunde relateras till större välbefinnande genom minskade negativa affekter och ökad livstillfredsställelse.}},
 author    = {{Damsgaard Rapp, Jenny}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Mindfulness och tillämpad avslappning – En studie av hälsoeffekter vid kort daglig träning under en månad}},
 year     = {{2009}},
}