Advanced

Arbetsinriktad daglig sysselsättning – motivationens betydelse för daglig aktivitet och livssituation

Ahlqvist, Carin (2009)
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Sveriges kommuner har efter 1995 års psykiatrireform ålagts att sörja för att personer med psykiskt funktionshinder ska få en meningsfull sysselsättning. I studier har det visat sig att arbete ofta upplevs som en meningsfull aktivitet av psykiskt funktionshindrade. Få studier är dock gjorda som fokuserar på hur personer med psykiskt funktionshinder upplever sysselsättning som är arbetsinriktad och om motivation för verksamheten påverkar deras upplevelse av den dagliga sysselsättningen och deras välbefinnande. Syftet med denna studie var att kartlägga hur 35 personer med psykiskt funktionshinder vid en arbetsinriktad sysselsättningsenhet upplevde sin tillfredsställelse med och motivation för verksamheten, och sitt välbefinnande. Vidare var... (More)
Sveriges kommuner har efter 1995 års psykiatrireform ålagts att sörja för att personer med psykiskt funktionshinder ska få en meningsfull sysselsättning. I studier har det visat sig att arbete ofta upplevs som en meningsfull aktivitet av psykiskt funktionshindrade. Få studier är dock gjorda som fokuserar på hur personer med psykiskt funktionshinder upplever sysselsättning som är arbetsinriktad och om motivation för verksamheten påverkar deras upplevelse av den dagliga sysselsättningen och deras välbefinnande. Syftet med denna studie var att kartlägga hur 35 personer med psykiskt funktionshinder vid en arbetsinriktad sysselsättningsenhet upplevde sin tillfredsställelse med och motivation för verksamheten, och sitt välbefinnande. Vidare var syftet att undersöka om det fanns några samband mellan motivation för verksamheten och tillfredsställelse med verksamheten, deltagarnas dagliga aktiviteter och livssituation. Datainsamlingen genomfördes på den arbetsinriktade sysselsättningsenheten med hjälp av intervjuer och frågeformulär. Resultatet visade att deltagarna var relativt tillfredsställda med verksamheten och att deras motivation för verksamheten var mycket hög. Studien visade även att det fanns statistiskt signifikanta samband mellan deltagarnas motivation för verksamheten och deras tillfredsställelse med verksamheten, samt deras tillfredsställelse med daglig aktivitet och upplevda livskvalitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlqvist, Carin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsinriktad daglig sysselsättning, psykiskt funktionshinder, motivation, daglig aktivitet, livskvalitet
language
Swedish
id
1391668
date added to LUP
2009-04-30 11:36:23
date last changed
2015-12-14 13:21:56
@misc{1391668,
 abstract   = {Sveriges kommuner har efter 1995 års psykiatrireform ålagts att sörja för att personer med psykiskt funktionshinder ska få en meningsfull sysselsättning. I studier har det visat sig att arbete ofta upplevs som en meningsfull aktivitet av psykiskt funktionshindrade. Få studier är dock gjorda som fokuserar på hur personer med psykiskt funktionshinder upplever sysselsättning som är arbetsinriktad och om motivation för verksamheten påverkar deras upplevelse av den dagliga sysselsättningen och deras välbefinnande. Syftet med denna studie var att kartlägga hur 35 personer med psykiskt funktionshinder vid en arbetsinriktad sysselsättningsenhet upplevde sin tillfredsställelse med och motivation för verksamheten, och sitt välbefinnande. Vidare var syftet att undersöka om det fanns några samband mellan motivation för verksamheten och tillfredsställelse med verksamheten, deltagarnas dagliga aktiviteter och livssituation. Datainsamlingen genomfördes på den arbetsinriktade sysselsättningsenheten med hjälp av intervjuer och frågeformulär. Resultatet visade att deltagarna var relativt tillfredsställda med verksamheten och att deras motivation för verksamheten var mycket hög. Studien visade även att det fanns statistiskt signifikanta samband mellan deltagarnas motivation för verksamheten och deras tillfredsställelse med verksamheten, samt deras tillfredsställelse med daglig aktivitet och upplevda livskvalitet.},
 author    = {Ahlqvist, Carin},
 keyword   = {arbetsinriktad daglig sysselsättning,psykiskt funktionshinder,motivation,daglig aktivitet,livskvalitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsinriktad daglig sysselsättning – motivationens betydelse för daglig aktivitet och livssituation},
 year     = {2009},
}