Advanced

Avgörande Beslutsfaktorer vid Outsourcing av ERP system

Vognsen, Jörgen and Roos, Joel (2009)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
ERP (Enterprise Resource Planning) är en komplex samling applikationer vars syfte är att tillhandahålla ett integrerat verktyg för att modellera samt vidareutveckla ett företags organisatoriska processer relevanta för organisationens valda strategiska mål. Allt fler företag outsourcar sitt ERP system i syfte att vinna konkurrensfördelar. Syftet med denna studie var att belysa de faktorer som spelar en avgörande roll vid beslut om outsourcing av ERP system. Vi använde oss av vetenskapliga artiklar för att skapa vår teoretiska referensram, och samlade in empirisk data genom intervjuer med ett företag vilket var i processen att outsourca sitt ERP system. Genom litteraturen hittade vi sex distinkta faktorer som påverkar outsourcingsprocessen;... (More)
ERP (Enterprise Resource Planning) är en komplex samling applikationer vars syfte är att tillhandahålla ett integrerat verktyg för att modellera samt vidareutveckla ett företags organisatoriska processer relevanta för organisationens valda strategiska mål. Allt fler företag outsourcar sitt ERP system i syfte att vinna konkurrensfördelar. Syftet med denna studie var att belysa de faktorer som spelar en avgörande roll vid beslut om outsourcing av ERP system. Vi använde oss av vetenskapliga artiklar för att skapa vår teoretiska referensram, och samlade in empirisk data genom intervjuer med ett företag vilket var i processen att outsourca sitt ERP system. Genom litteraturen hittade vi sex distinkta faktorer som påverkar outsourcingsprocessen; kostnader, kärnkompetens, kontrakt, kontroll, säkerhet och tillgänglighet samt personal och kunskap. Dessa bestyrktes även av intervjuerna. En (1) ytterligare faktor som inte nämns i litteraturen framkom vid intervjuerna, nämligen lagstiftning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vognsen, Jörgen and Roos, Joel
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ERP, Outsourcing, Beslut, Avgörande faktorer, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1393432
date added to LUP
2009-04-15 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:15
@misc{1393432,
 abstract   = {ERP (Enterprise Resource Planning) är en komplex samling applikationer vars syfte är att tillhandahålla ett integrerat verktyg för att modellera samt vidareutveckla ett företags organisatoriska processer relevanta för organisationens valda strategiska mål. Allt fler företag outsourcar sitt ERP system i syfte att vinna konkurrensfördelar. Syftet med denna studie var att belysa de faktorer som spelar en avgörande roll vid beslut om outsourcing av ERP system. Vi använde oss av vetenskapliga artiklar för att skapa vår teoretiska referensram, och samlade in empirisk data genom intervjuer med ett företag vilket var i processen att outsourca sitt ERP system. Genom litteraturen hittade vi sex distinkta faktorer som påverkar outsourcingsprocessen; kostnader, kärnkompetens, kontrakt, kontroll, säkerhet och tillgänglighet samt personal och kunskap. Dessa bestyrktes även av intervjuerna. En (1) ytterligare faktor som inte nämns i litteraturen framkom vid intervjuerna, nämligen lagstiftning.},
 author    = {Vognsen, Jörgen and Roos, Joel},
 keyword   = {ERP,Outsourcing,Beslut,Avgörande faktorer,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avgörande Beslutsfaktorer vid Outsourcing av ERP system},
 year     = {2009},
}