Advanced

Living Labs - att arbeta med användardriven innovation

Lindström, Fredrik and Palmving, Henrik (2009)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Living Labs är ett koncept för utveckling av innovativa produkter och tjänster på IKT-basis och utvecklades under senare delen av nittiotalet vid universitetet MIT. Inom Living Labs finns ännu inga klara metoder och riktlinjer för hur arbetsprocessen bör gå till, vår ambition var att belysa områden som vi såg som kritiska för processen. Vi fann det också intressant att studera vilka förväntningar det fanns på Living Labs samt vilka fördelar och nackdelar den här projektformen gav. Vi avgränsade oss till fyra projekt och genomförde explorativa intervjuer med varje projektledare. Våra intervjuer visade på att konceptet har fått positiv respons, de inledande faserna har fungerat väl och det är också där det finns flest klara metoder och... (More)
Living Labs är ett koncept för utveckling av innovativa produkter och tjänster på IKT-basis och utvecklades under senare delen av nittiotalet vid universitetet MIT. Inom Living Labs finns ännu inga klara metoder och riktlinjer för hur arbetsprocessen bör gå till, vår ambition var att belysa områden som vi såg som kritiska för processen. Vi fann det också intressant att studera vilka förväntningar det fanns på Living Labs samt vilka fördelar och nackdelar den här projektformen gav. Vi avgränsade oss till fyra projekt och genomförde explorativa intervjuer med varje projektledare. Våra intervjuer visade på att konceptet har fått positiv respons, de inledande faserna har fungerat väl och det är också där det finns flest klara metoder och riktlinjer. Vår studie visade på att den största problematiken i projekten uppstod i slutet av arbetsprocessen. Resultatet åskådliggjorde att det fanns stor efterfrågan på tydliga metoder, främst beträffande implementering och kommersialisering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindström, Fredrik and Palmving, Henrik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
innovation, Living Labs, lead-users, användardriven innovation, innovationsprocesser, VINNOVA, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1393442
date added to LUP
2009-04-27 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:16
@misc{1393442,
 abstract   = {Living Labs är ett koncept för utveckling av innovativa produkter och tjänster på IKT-basis och utvecklades under senare delen av nittiotalet vid universitetet MIT. Inom Living Labs finns ännu inga klara metoder och riktlinjer för hur arbetsprocessen bör gå till, vår ambition var att belysa områden som vi såg som kritiska för processen. Vi fann det också intressant att studera vilka förväntningar det fanns på Living Labs samt vilka fördelar och nackdelar den här projektformen gav. Vi avgränsade oss till fyra projekt och genomförde explorativa intervjuer med varje projektledare. Våra intervjuer visade på att konceptet har fått positiv respons, de inledande faserna har fungerat väl och det är också där det finns flest klara metoder och riktlinjer. Vår studie visade på att den största problematiken i projekten uppstod i slutet av arbetsprocessen. Resultatet åskådliggjorde att det fanns stor efterfrågan på tydliga metoder, främst beträffande implementering och kommersialisering.},
 author    = {Lindström, Fredrik and Palmving, Henrik},
 keyword   = {innovation,Living Labs,lead-users,användardriven innovation,innovationsprocesser,VINNOVA,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Living Labs - att arbeta med användardriven innovation},
 year     = {2009},
}