Advanced

BNP-prognoser och mål för inflationsprognoser - Sannolikhetsskattningar av framtida vändningspunkter i amerikansk och svensk BNP

Almerud, Jakob (2009)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Svensson (1997) föreslår att centralbanker på grund av implementerings- och utvärderingssvårigheter hos inflationsmål även bör ha ett mål för inflationsprognoser. Han argumenterar för detta med hjälp av en teoretisk modell som antar att den korta räntan, som centralbanken kontrollerar, påverkar BNP-gapet med en periods fördröjning, vilket sedan påverkar inflationen efter ännu en period. För att man ska kunna genomföra tillförlitliga inflationsprognoser krävs därför att man även kan prognostisera BNP-gapet med gott resultat. Nuvarande BNP-prognoser är dock oprecisa, vilket skapar problem i
bedrivandet av penningpolitik. Uppsatsen undersöker därför om man istället kan prediktera vändningspunkter och konjunkturer i BNP med hjälp av en binär... (More)
Svensson (1997) föreslår att centralbanker på grund av implementerings- och utvärderingssvårigheter hos inflationsmål även bör ha ett mål för inflationsprognoser. Han argumenterar för detta med hjälp av en teoretisk modell som antar att den korta räntan, som centralbanken kontrollerar, påverkar BNP-gapet med en periods fördröjning, vilket sedan påverkar inflationen efter ännu en period. För att man ska kunna genomföra tillförlitliga inflationsprognoser krävs därför att man även kan prognostisera BNP-gapet med gott resultat. Nuvarande BNP-prognoser är dock oprecisa, vilket skapar problem i
bedrivandet av penningpolitik. Uppsatsen undersöker därför om man istället kan prediktera vändningspunkter och konjunkturer i BNP med hjälp av en binär sannolikhetsmodell och sedan använda resultaten av dessa som underlag för att bestämma
hur den korta räntan ska förändras. Närmare bestämt undersöks i uppsatsen om man med hjälp av probitmodellen kan prediktera konjunkturer och vändningspunkter i BNP ett, två och tre år framåt i tiden. Undersökningsländerna är USA och Sverige. Slutsatsen är att modellerna som testas i uppsatsen varken kan prediktera vändningspunkter eller konjunkturer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1395870,
 abstract   = {Svensson (1997) föreslår att centralbanker på grund av implementerings- och utvärderingssvårigheter hos inflationsmål även bör ha ett mål för inflationsprognoser. Han argumenterar för detta med hjälp av en teoretisk modell som antar att den korta räntan, som centralbanken kontrollerar, påverkar BNP-gapet med en periods fördröjning, vilket sedan påverkar inflationen efter ännu en period. För att man ska kunna genomföra tillförlitliga inflationsprognoser krävs därför att man även kan prognostisera BNP-gapet med gott resultat. Nuvarande BNP-prognoser är dock oprecisa, vilket skapar problem i
bedrivandet av penningpolitik. Uppsatsen undersöker därför om man istället kan prediktera vändningspunkter och konjunkturer i BNP med hjälp av en binär sannolikhetsmodell och sedan använda resultaten av dessa som underlag för att bestämma
hur den korta räntan ska förändras. Närmare bestämt undersöks i uppsatsen om man med hjälp av probitmodellen kan prediktera konjunkturer och vändningspunkter i BNP ett, två och tre år framåt i tiden. Undersökningsländerna är USA och Sverige. Slutsatsen är att modellerna som testas i uppsatsen varken kan prediktera vändningspunkter eller konjunkturer.},
 author    = {Almerud, Jakob},
 keyword   = {Sverige,USA,prognos,inflationsmål,Nykeynesiansk teori,mål för inflationsprognoser,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {BNP-prognoser och mål för inflationsprognoser - Sannolikhetsskattningar av framtida vändningspunkter i amerikansk och svensk BNP},
 year     = {2009},
}