Advanced

Idag känner jag mig emo : en studie av föraktet för ungdomsstilen emo baserad på foucaultiansk diskursanalys & kleiniansk psykoanalys utifrån internettexter

Wall, Marie-Louise LU (2009) PSP111 19982
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Ungdomsstilen emo är en ny subkulturell livsstil, framsprungen ur musikstilen emo. Emo är en förkortning av emotionell och anhängarna eftersträvar emotionell ärlighet. Emo-anhängarna associeras ofta med självdestruktivitet och kan av den anledningen väcka föraktfulla känslor. Syftet med studien är att tolka föraktet riktat mot anhängarna och dess sociala konsekvenser samt att tolka möjliga bakomliggande samhälleliga och psykologiska orsaker. Detta gjordes kvalitativt utifrån diskursanalys som teori och metod och psykoanalys, av texter producerade på internet. Emo-föraktet som uttrycktes i texterna tolkades som att det gällde ett offentligt uppvisande av depressiva känslor, självskadebeteende och självmordsbenägenhet, härrörande ur den... (More)
Ungdomsstilen emo är en ny subkulturell livsstil, framsprungen ur musikstilen emo. Emo är en förkortning av emotionell och anhängarna eftersträvar emotionell ärlighet. Emo-anhängarna associeras ofta med självdestruktivitet och kan av den anledningen väcka föraktfulla känslor. Syftet med studien är att tolka föraktet riktat mot anhängarna och dess sociala konsekvenser samt att tolka möjliga bakomliggande samhälleliga och psykologiska orsaker. Detta gjordes kvalitativt utifrån diskursanalys som teori och metod och psykoanalys, av texter producerade på internet. Emo-föraktet som uttrycktes i texterna tolkades som att det gällde ett offentligt uppvisande av depressiva känslor, självskadebeteende och självmordsbenägenhet, härrörande ur den stereotypa bilden av stilen som självdestruktiv. Föraktet tolkades som härrörande dels från sociala tabun kring självskadande och självmord, dels från självskadande- och självmordsproblematik i samhället och dels från psykologiska faktorer. Den psykoanalytiska tolkningen av texterna baserades på Melanie Kleins teori om den ”maniska positionen”. (Less)
Abstract
The youthstyle of emo is a new subcultural lifestyle, evolved from the style of emo music. Emo is short for emotional and the supporters strive for emotional honesty. Emo-supporters are often associated with self-destructivity and may for that reason cause feelings of contempt. The aim of this study is to interpret these feelings of contempt against the supporters and their social consequences, and to provide plausible social and psychological interpretations. This was done in a qualitative way on the basis of discourse analysis as theory and method and psychoanalysis, used on internet-produced texts. The emo-contempt expressed in the texts was interpreted to concern public showing of feelings of depression, selfharm and inclination to... (More)
The youthstyle of emo is a new subcultural lifestyle, evolved from the style of emo music. Emo is short for emotional and the supporters strive for emotional honesty. Emo-supporters are often associated with self-destructivity and may for that reason cause feelings of contempt. The aim of this study is to interpret these feelings of contempt against the supporters and their social consequences, and to provide plausible social and psychological interpretations. This was done in a qualitative way on the basis of discourse analysis as theory and method and psychoanalysis, used on internet-produced texts. The emo-contempt expressed in the texts was interpreted to concern public showing of feelings of depression, selfharm and inclination to suicide, derived from the stereotyped image of the style as selfdestructive. The contempt was interpreted to derive partly from social taboos of self-harm and suicide, partly from existing self harm and suicide problems in society and partly from psychological factors. The psychoanalytical theory used to interpret the texts was the work of Melanie Klein and her articulation of the ”manic position”. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wall, Marie-Louise LU
supervisor
organization
course
PSP111 19982
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Självskadebeteende, Kleiniansk psykoanalys, Internet, Kleinian psychoanalysis, Förakt, Foucaultiansk diskursanalys, Foucauldian discourse analysis, Emotionell intelligens, Emostilen, Emotional intelligence, Emo culture, Emo, Diskurser, Discourses, Attention seeking, Contempt, Samhällsfenomen, Self-harm, Social phenomenom, Subculture, Taboo, Subkultur, Uppmärksamhetssökande, Tabu
language
Swedish
additional info
marielouisewall@gmail.com
id
1395921
date added to LUP
2009-05-11 14:17:36
date last changed
2009-11-17 12:51:33
@misc{1395921,
 abstract   = {The youthstyle of emo is a new subcultural lifestyle, evolved from the style of emo music. Emo is short for emotional and the supporters strive for emotional honesty. Emo-supporters are often associated with self-destructivity and may for that reason cause feelings of contempt. The aim of this study is to interpret these feelings of contempt against the supporters and their social consequences, and to provide plausible social and psychological interpretations. This was done in a qualitative way on the basis of discourse analysis as theory and method and psychoanalysis, used on internet-produced texts. The emo-contempt expressed in the texts was interpreted to concern public showing of feelings of depression, selfharm and inclination to suicide, derived from the stereotyped image of the style as selfdestructive. The contempt was interpreted to derive partly from social taboos of self-harm and suicide, partly from existing self harm and suicide problems in society and partly from psychological factors. The psychoanalytical theory used to interpret the texts was the work of Melanie Klein and her articulation of the ”manic position”.},
 author    = {Wall, Marie-Louise},
 keyword   = {Självskadebeteende,Kleiniansk psykoanalys,Internet,Kleinian psychoanalysis,Förakt,Foucaultiansk diskursanalys,Foucauldian discourse analysis,Emotionell intelligens,Emostilen,Emotional intelligence,Emo culture,Emo,Diskurser,Discourses,Attention seeking,Contempt,Samhällsfenomen,Self-harm,Social phenomenom,Subculture,Taboo,Subkultur,Uppmärksamhetssökande,Tabu},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Idag känner jag mig emo : en studie av föraktet för ungdomsstilen emo baserad på foucaultiansk diskursanalys & kleiniansk psykoanalys utifrån internettexter},
 year     = {2009},
}