Advanced

Roller i utvecklingsprojekt - Rollers betydelse för systemutvecklingsprojekt

Berglund, Alexander and Karlsson, Björn (2009)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Efterhand som informationssystem av olika slag blivit allt mer komplexa har mer specialiserade kunskaper blivit allt viktigare inom systemutvecklingsområdet. Det har blivit omöjligt för en ensam systemutvecklare att tillfullo bemästra alla områden och arbetsmoment. En följd av detta är indelningen i olika roller med tillhörande ansvarsområden. Uppsatsen syftar till att utöka kunskapen angående förekomsten av olika systemutvecklingsroller och deras ansvarsområden. Detta har gjorts genom skapandet av ett ramverk bestående av roller hämtade från litteratur vilka ställts mot fyra kvalitativa intervjuer med verksamma systemutvecklare på två olika konsultföretag. Intervjuerna visade på att roller användes men att de inte nödvändigtvis alltid... (More)
Efterhand som informationssystem av olika slag blivit allt mer komplexa har mer specialiserade kunskaper blivit allt viktigare inom systemutvecklingsområdet. Det har blivit omöjligt för en ensam systemutvecklare att tillfullo bemästra alla områden och arbetsmoment. En följd av detta är indelningen i olika roller med tillhörande ansvarsområden. Uppsatsen syftar till att utöka kunskapen angående förekomsten av olika systemutvecklingsroller och deras ansvarsområden. Detta har gjorts genom skapandet av ett ramverk bestående av roller hämtade från litteratur vilka ställts mot fyra kvalitativa intervjuer med verksamma systemutvecklare på två olika konsultföretag. Intervjuerna visade på att roller användes men att de inte nödvändigtvis alltid hade tydliga gränser och ansvarsområden eller att de sågs som olika roller. Det fanns inte heller i de fall som undersökts några formella riktlinjer för att använda sig av roller tillsammans med ansvarsområden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berglund, Alexander and Karlsson, Björn
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
roller, ansvar, systemutvecklingsroller, systemutvecklingsprojekt, teamroller, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1396298
date added to LUP
2009-04-22 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:15
@misc{1396298,
 abstract   = {Efterhand som informationssystem av olika slag blivit allt mer komplexa har mer specialiserade kunskaper blivit allt viktigare inom systemutvecklingsområdet. Det har blivit omöjligt för en ensam systemutvecklare att tillfullo bemästra alla områden och arbetsmoment. En följd av detta är indelningen i olika roller med tillhörande ansvarsområden. Uppsatsen syftar till att utöka kunskapen angående förekomsten av olika systemutvecklingsroller och deras ansvarsområden. Detta har gjorts genom skapandet av ett ramverk bestående av roller hämtade från litteratur vilka ställts mot fyra kvalitativa intervjuer med verksamma systemutvecklare på två olika konsultföretag. Intervjuerna visade på att roller användes men att de inte nödvändigtvis alltid hade tydliga gränser och ansvarsområden eller att de sågs som olika roller. Det fanns inte heller i de fall som undersökts några formella riktlinjer för att använda sig av roller tillsammans med ansvarsområden.},
 author    = {Berglund, Alexander and Karlsson, Björn},
 keyword   = {roller,ansvar,systemutvecklingsroller,systemutvecklingsprojekt,teamroller,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Roller i utvecklingsprojekt - Rollers betydelse för systemutvecklingsprojekt},
 year     = {2009},
}