Advanced

Pop- & rockmusikelever och notläsning ur ett sociokulturellt perspektiv

Abrahamson, Linus (2008)
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Title: Pop & rock music students and notation reading from a socio-cultural perspective
This thesis is about pop & rock music students and their approach towards notation reading.
The examination has been made from a socio-cultural perspective through qualitative
interviews with rock music students of various ages and at different educational levels.
Central concepts as mediation and discourse are then recalled. When referring to this
perspective on knowledge building I am focusing on mediation, discursive expressions, the
use of genre-specific cultural tools and their relation to motivation. The main objective is to
increase the understanding of notation reading, and I have tried to accomplish this through the
research question... (More)
Title: Pop & rock music students and notation reading from a socio-cultural perspective
This thesis is about pop & rock music students and their approach towards notation reading.
The examination has been made from a socio-cultural perspective through qualitative
interviews with rock music students of various ages and at different educational levels.
Central concepts as mediation and discourse are then recalled. When referring to this
perspective on knowledge building I am focusing on mediation, discursive expressions, the
use of genre-specific cultural tools and their relation to motivation. The main objective is to
increase the understanding of notation reading, and I have tried to accomplish this through the
research question “How do pop & rock music students talk about notation reading/musical
symbolic language in relation to their learning processes?” The general result points to that
the rock music students talk about notation reading as something difficult to master, but that
they do not express any opposition against using it in education and that they see it as a
support for the memory. It also shows that the role of communication was central for their
motivation, as well as their understanding within the educational situation, especially the
interpersonal communication around the mediated tools in question.
Detta examensarbete handlar om pop- & rockmusikelever och deras förhållningssätt till
notläsning och symbolspråk. Undersökningen har gjorts utifrån ett sociokulturellt perspektiv.
Genom att referera till detta perspektiv lyfts här begrepp som mediering och diskursiva
uttryck. Det blir vidare relevant att analysera musikelevernas användning utav genrespecifika
kulturella redskap i samband med kunskapsbildning samt koppla det till motivation.
Huvudsyftet är att öka förståelsen för och lärandet utav notläsning och detta har jag försökt att
uppnå genom att ställa mig forskningsfrågan ”Hur talar pop- & rockmusikelever om
notläsning/musikaliska symbolspråk i relation till deras läroprocesser?”. Via samtal med
rockmusikelever i blandade åldrar och på olika utbildningsnivåer fick jag ta del utav olika sätt
att resonera kring användning utav noter och ackordanalys i samband med musikalisk
kunskapsutveckling. Det generella resultatet visar på att de intervjuade pop- &
rockmusikeleverna tycker att notläsning är svårt att bemästra, men att de inte har något
motstånd till det, utan ser det som ett stöd för minnet. Det visade sig också att den
interpersonella kommunikationen kring de medierande redskap som används i den
pedagogiska situationen är central för motivation och förståelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Abrahamson, Linus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
notläsning, musikaliska symbolspråk, musikpedagogik, socio-cultural perspective, pop & rock, mediation, cultural tools, notation reading, musical symbolic languages, music education, kulturella redskap, mediering, sociokulturellt perspektiv
language
Swedish
id
1397401
date added to LUP
2009-05-18 13:30:10
date last changed
2009-05-18 13:30:10
@misc{1397401,
 abstract   = {Title: Pop & rock music students and notation reading from a socio-cultural perspective
This thesis is about pop & rock music students and their approach towards notation reading.
The examination has been made from a socio-cultural perspective through qualitative
interviews with rock music students of various ages and at different educational levels.
Central concepts as mediation and discourse are then recalled. When referring to this
perspective on knowledge building I am focusing on mediation, discursive expressions, the
use of genre-specific cultural tools and their relation to motivation. The main objective is to
increase the understanding of notation reading, and I have tried to accomplish this through the
research question “How do pop & rock music students talk about notation reading/musical
symbolic language in relation to their learning processes?” The general result points to that
the rock music students talk about notation reading as something difficult to master, but that
they do not express any opposition against using it in education and that they see it as a
support for the memory. It also shows that the role of communication was central for their
motivation, as well as their understanding within the educational situation, especially the
interpersonal communication around the mediated tools in question.
Detta examensarbete handlar om pop- & rockmusikelever och deras förhållningssätt till
notläsning och symbolspråk. Undersökningen har gjorts utifrån ett sociokulturellt perspektiv.
Genom att referera till detta perspektiv lyfts här begrepp som mediering och diskursiva
uttryck. Det blir vidare relevant att analysera musikelevernas användning utav genrespecifika
kulturella redskap i samband med kunskapsbildning samt koppla det till motivation.
Huvudsyftet är att öka förståelsen för och lärandet utav notläsning och detta har jag försökt att
uppnå genom att ställa mig forskningsfrågan ”Hur talar pop- & rockmusikelever om
notläsning/musikaliska symbolspråk i relation till deras läroprocesser?”. Via samtal med
rockmusikelever i blandade åldrar och på olika utbildningsnivåer fick jag ta del utav olika sätt
att resonera kring användning utav noter och ackordanalys i samband med musikalisk
kunskapsutveckling. Det generella resultatet visar på att de intervjuade pop- &
rockmusikeleverna tycker att notläsning är svårt att bemästra, men att de inte har något
motstånd till det, utan ser det som ett stöd för minnet. Det visade sig också att den
interpersonella kommunikationen kring de medierande redskap som används i den
pedagogiska situationen är central för motivation och förståelse.},
 author    = {Abrahamson, Linus},
 keyword   = {notläsning,musikaliska symbolspråk,musikpedagogik,socio-cultural perspective,pop & rock,mediation,cultural tools,notation reading,musical symbolic languages,music education,kulturella redskap,mediering,sociokulturellt perspektiv},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Pop- & rockmusikelever och notläsning ur ett sociokulturellt perspektiv},
 year     = {2008},
}