Advanced

Vad påverkar regional tillväxt? Entreprenörskap och kunskapsintensiva tjänsters betydelse för den regionala tillväxten.

Högberg, Emelie (2009)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Ekonomisk tillväxt innebär möjligheter till förbättrad konkurrenskraft och ekonomisk framgång, samtidigt som det är en förutsättning för välstånd. Regionernas ökade betydelse som ekonomisk enhet innebär att det är av stor vikt att identifiera tillväxtens orsaksfaktorer på regional nivå. Med hjälp av data från Sveriges 72 funktionella analysregioner har därför utvalda faktorers påverkan på ekonomisk tillväxt studerats. De variabler som valts ut i syfte att förklara ekonomisk tillväxt på regional nivå är kunskapsintensitet, befolkningstillväxt, entreprenörskap, åldersstruktur, befolkningsstorlek, sysselsättningsgrad och initial inkomstnivå. Uppsatsens fokus är på entreprenörskapets och kunskapsintensiva tjänsters betydelse för tillväxt.... (More)
Ekonomisk tillväxt innebär möjligheter till förbättrad konkurrenskraft och ekonomisk framgång, samtidigt som det är en förutsättning för välstånd. Regionernas ökade betydelse som ekonomisk enhet innebär att det är av stor vikt att identifiera tillväxtens orsaksfaktorer på regional nivå. Med hjälp av data från Sveriges 72 funktionella analysregioner har därför utvalda faktorers påverkan på ekonomisk tillväxt studerats. De variabler som valts ut i syfte att förklara ekonomisk tillväxt på regional nivå är kunskapsintensitet, befolkningstillväxt, entreprenörskap, åldersstruktur, befolkningsstorlek, sysselsättningsgrad och initial inkomstnivå. Uppsatsens fokus är på entreprenörskapets och kunskapsintensiva tjänsters betydelse för tillväxt. Studien utförs med hjälp av multipel regressionsanalys och data från Sveriges funktionella analysregioner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1397712,
 abstract   = {Ekonomisk tillväxt innebär möjligheter till förbättrad konkurrenskraft och ekonomisk framgång, samtidigt som det är en förutsättning för välstånd. Regionernas ökade betydelse som ekonomisk enhet innebär att det är av stor vikt att identifiera tillväxtens orsaksfaktorer på regional nivå. Med hjälp av data från Sveriges 72 funktionella analysregioner har därför utvalda faktorers påverkan på ekonomisk tillväxt studerats. De variabler som valts ut i syfte att förklara ekonomisk tillväxt på regional nivå är kunskapsintensitet, befolkningstillväxt, entreprenörskap, åldersstruktur, befolkningsstorlek, sysselsättningsgrad och initial inkomstnivå. Uppsatsens fokus är på entreprenörskapets och kunskapsintensiva tjänsters betydelse för tillväxt. Studien utförs med hjälp av multipel regressionsanalys och data från Sveriges funktionella analysregioner.},
 author    = {Högberg, Emelie},
 keyword   = {regional tillväxt,Entreprenörskap,kunskapsintensiva tjänster,FA-region,endogen tillväxtteori,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad påverkar regional tillväxt? Entreprenörskap och kunskapsintensiva tjänsters betydelse för den regionala tillväxten.},
 year     = {2009},
}