Advanced

En tudelad värld – Hugo Chávez och demokratiidealet

Alcona, Esau LU and Zeyghami, Atilla (2009) STVA21 20091
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Sedan Hugo Chávez tillträdde makten i februari 1999 har kritiken mot de medborgerliga och politiska rättigheterna i Venezuela ökat. Denna uppsats ämnar undersöka utvecklingen av denna kritik mellan åren 1999 och 2007. Underlaget baseras på årsrapporter från fyra icke-statliga organisationer; Amnesty International, Freedom House, Human Rights Watch samt Transparency International och deras kritik gentemot den människorättspolitik som förs i Venezuela. Genom att analysera kritiken utifrån ett demokratiideal i form av Förenta Nationernas konvention angående medborgerliga och politiska rättigheter har vi utgått ifrån en nästintill allmängiltig måttstock i syfte att kunna operationalisera dessa rättigheter. Undersökningen baseras på Norman... (More)
Sedan Hugo Chávez tillträdde makten i februari 1999 har kritiken mot de medborgerliga och politiska rättigheterna i Venezuela ökat. Denna uppsats ämnar undersöka utvecklingen av denna kritik mellan åren 1999 och 2007. Underlaget baseras på årsrapporter från fyra icke-statliga organisationer; Amnesty International, Freedom House, Human Rights Watch samt Transparency International och deras kritik gentemot den människorättspolitik som förs i Venezuela. Genom att analysera kritiken utifrån ett demokratiideal i form av Förenta Nationernas konvention angående medborgerliga och politiska rättigheter har vi utgått ifrån en nästintill allmängiltig måttstock i syfte att kunna operationalisera dessa rättigheter. Undersökningen baseras på Norman Faircloughs kritiska diskursanalys utifrån konstruktivistisk teori. Med denna teori strävar vi efter att påvisa att den polemik som råder mellan Venezuela och omvärlden i själva verket är resultatet av en tudelad värld där skilda sociala verkligheter existerar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alcona, Esau LU and Zeyghami, Atilla
supervisor
organization
alternative title
En diskursanalys av kritiken mot de medborgerliga och politiska rättigheterna i Venezuela
course
STVA21 20091
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Venezuela, Hugo Chávez, diskursanalys, konstruktivism, medborgerliga och politiska rättigheter.
language
Swedish
id
1399025
date added to LUP
2009-06-18 11:06:38
date last changed
2009-06-18 11:06:38
@misc{1399025,
 abstract   = {Sedan Hugo Chávez tillträdde makten i februari 1999 har kritiken mot de medborgerliga och politiska rättigheterna i Venezuela ökat. Denna uppsats ämnar undersöka utvecklingen av denna kritik mellan åren 1999 och 2007. Underlaget baseras på årsrapporter från fyra icke-statliga organisationer; Amnesty International, Freedom House, Human Rights Watch samt Transparency International och deras kritik gentemot den människorättspolitik som förs i Venezuela. Genom att analysera kritiken utifrån ett demokratiideal i form av Förenta Nationernas konvention angående medborgerliga och politiska rättigheter har vi utgått ifrån en nästintill allmängiltig måttstock i syfte att kunna operationalisera dessa rättigheter. Undersökningen baseras på Norman Faircloughs kritiska diskursanalys utifrån konstruktivistisk teori. Med denna teori strävar vi efter att påvisa att den polemik som råder mellan Venezuela och omvärlden i själva verket är resultatet av en tudelad värld där skilda sociala verkligheter existerar.},
 author    = {Alcona, Esau and Zeyghami, Atilla},
 keyword   = {Venezuela,Hugo Chávez,diskursanalys,konstruktivism,medborgerliga och politiska rättigheter.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En tudelad värld – Hugo Chávez och demokratiidealet},
 year     = {2009},
}