Advanced

Medborgares stämmor om medborgarstämmor - en studie av en medborgarstämma i Lunds kommun ur ett deliberativt demokratiperspektiv

Petersson, Sandra LU and Andersson, Andreas LU (2009) STVA21 20091
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
För att råda bot på det sjunkande politiska engagemanget introducerade Lunds kommun år 2005 medborgarstämmor som en möjlig kur och som ett led i att komplettera traditionella demokratiska former med nya. Den här uppsatsen avser undersöka medborgarnas upplevelser av en sådan medborgarstämma för att sedan sätta dessa i relation till ett identifierat deliberativt ideal. Hittills har forskning kring deliberativ demokratiteori framförallt befunnit sig på teoretisk nivå. Vårt syfte är att ställa praktik mot teori för att söka öka kunskapen på området. Genom att intervjua medborgare som deltagit vid stämman har vi tagit del av deras upplevelse av denna. Det deliberativa ideal vi identifierat och utgått ifrån i analysen består av tre kriterier;... (More)
För att råda bot på det sjunkande politiska engagemanget introducerade Lunds kommun år 2005 medborgarstämmor som en möjlig kur och som ett led i att komplettera traditionella demokratiska former med nya. Den här uppsatsen avser undersöka medborgarnas upplevelser av en sådan medborgarstämma för att sedan sätta dessa i relation till ett identifierat deliberativt ideal. Hittills har forskning kring deliberativ demokratiteori framförallt befunnit sig på teoretisk nivå. Vårt syfte är att ställa praktik mot teori för att söka öka kunskapen på området. Genom att intervjua medborgare som deltagit vid stämman har vi tagit del av deras upplevelse av denna. Det deliberativa ideal vi identifierat och utgått ifrån i analysen består av tre kriterier; dialog, öppenhet och jämlikhet. Dessa bygger i sin tur på centrala resonemang ur teori rörande deliberativ demokrati. Medborgarnas upplevelser har sedan satts i relation till det teoretiska idealet och vi har genom vår analys kommit fram till att en diskrepans framförallt vad gäller kriterierna för dialog och jämlikhet råder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersson, Sandra LU and Andersson, Andreas LU
supervisor
organization
course
STVA21 20091
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
deliberativ, demokrati, dialog, medborgarstämma, Lunds kommun
language
Swedish
id
1399085
date added to LUP
2009-06-17 20:39:14
date last changed
2009-06-17 20:39:14
@misc{1399085,
 abstract   = {För att råda bot på det sjunkande politiska engagemanget introducerade Lunds kommun år 2005 medborgarstämmor som en möjlig kur och som ett led i att komplettera traditionella demokratiska former med nya. Den här uppsatsen avser undersöka medborgarnas upplevelser av en sådan medborgarstämma för att sedan sätta dessa i relation till ett identifierat deliberativt ideal. Hittills har forskning kring deliberativ demokratiteori framförallt befunnit sig på teoretisk nivå. Vårt syfte är att ställa praktik mot teori för att söka öka kunskapen på området. Genom att intervjua medborgare som deltagit vid stämman har vi tagit del av deras upplevelse av denna. Det deliberativa ideal vi identifierat och utgått ifrån i analysen består av tre kriterier; dialog, öppenhet och jämlikhet. Dessa bygger i sin tur på centrala resonemang ur teori rörande deliberativ demokrati. Medborgarnas upplevelser har sedan satts i relation till det teoretiska idealet och vi har genom vår analys kommit fram till att en diskrepans framförallt vad gäller kriterierna för dialog och jämlikhet råder.},
 author    = {Petersson, Sandra and Andersson, Andreas},
 keyword   = {deliberativ,demokrati,dialog,medborgarstämma,Lunds kommun},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Medborgares stämmor om medborgarstämmor - en studie av en medborgarstämma i Lunds kommun ur ett deliberativt demokratiperspektiv},
 year     = {2009},
}