Advanced

Att motivera klienter

Cruce, Louise LU and Mejstad, Frida LU (2009) ATPK65 20091
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Motivation hos klienter upplevs vara en viktig faktor för en lyckad intervention. Syftet med studien var därför att undersöka hur arbetsterapeuter upplever att de motiverar sina klienter. Vald metod var fokusgrupp varpå två grupper sammanställdes med fyra respektive fem yrkesverksamma arbetsterapeuter per grupp. Resultatet visar att arbetsterapeuterna motiverar sina klienter genom att skapa förtroende, se till klientens intressen, viljor och värderingar, ge valmöjligheter, förtydliga och förklara samt göra klienten till en aktiv deltagare i målformuleringen. Det framkom även att klienten och omgivningen påverkar arbetsterapeutens motivationsarbete. Resultatet visar att deltagarna motiverar sina klienter på ett sätt vilket liknar det som... (More)
Motivation hos klienter upplevs vara en viktig faktor för en lyckad intervention. Syftet med studien var därför att undersöka hur arbetsterapeuter upplever att de motiverar sina klienter. Vald metod var fokusgrupp varpå två grupper sammanställdes med fyra respektive fem yrkesverksamma arbetsterapeuter per grupp. Resultatet visar att arbetsterapeuterna motiverar sina klienter genom att skapa förtroende, se till klientens intressen, viljor och värderingar, ge valmöjligheter, förtydliga och förklara samt göra klienten till en aktiv deltagare i målformuleringen. Det framkom även att klienten och omgivningen påverkar arbetsterapeutens motivationsarbete. Resultatet visar att deltagarna motiverar sina klienter på ett sätt vilket liknar det som beskrivs i den forskning författarna tagit del av kring hur arbetsterapeuter motiverar sina klienter. Det har blivit tydligt att tid spelar roll vid motivationsarbetet med klienten och att tiden är oerhört viktig för en lyckad intervention. För att erhålla den tid som krävs för att motivera klienter till tänkta interventioner tros det vara viktigt att påtala att det finns evidens för arbetsterapeuters sätt att motivera. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cruce, Louise LU and Mejstad, Frida LU
supervisor
organization
course
ATPK65 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
1411065
date added to LUP
2009-05-28 16:00:22
date last changed
2015-12-14 13:21:57
@misc{1411065,
 abstract   = {Motivation hos klienter upplevs vara en viktig faktor för en lyckad intervention. Syftet med studien var därför att undersöka hur arbetsterapeuter upplever att de motiverar sina klienter. Vald metod var fokusgrupp varpå två grupper sammanställdes med fyra respektive fem yrkesverksamma arbetsterapeuter per grupp. Resultatet visar att arbetsterapeuterna motiverar sina klienter genom att skapa förtroende, se till klientens intressen, viljor och värderingar, ge valmöjligheter, förtydliga och förklara samt göra klienten till en aktiv deltagare i målformuleringen. Det framkom även att klienten och omgivningen påverkar arbetsterapeutens motivationsarbete. Resultatet visar att deltagarna motiverar sina klienter på ett sätt vilket liknar det som beskrivs i den forskning författarna tagit del av kring hur arbetsterapeuter motiverar sina klienter. Det har blivit tydligt att tid spelar roll vid motivationsarbetet med klienten och att tiden är oerhört viktig för en lyckad intervention. För att erhålla den tid som krävs för att motivera klienter till tänkta interventioner tros det vara viktigt att påtala att det finns evidens för arbetsterapeuters sätt att motivera.},
 author    = {Cruce, Louise and Mejstad, Frida},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att motivera klienter},
 year     = {2009},
}