Advanced

Samernas situation i Sverige: De internationella organisationernas betydelse för samernas relation till den svenska staten

Thilén, Alexandra LU (2009) FKVK01 20091
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Ursprungsfolk är idag en av de mest utsatta folkgrupperna i världen men den problematik de möter förknippas främst med förhållandena i u-länder och inte med förhållandena i ett i-land som Sverige. Samerna i Sverige har genom historien och i nutid utsatts för grov diskriminering och gör idag anspråk på självbestämmande och förbättrade förhållanden enligt internationell rätt. Denna uppsats ska därför utreda ursprungsfolks situation i Sverige genom en fallstudie av samerna som undersöker vilken betydelse de internationella organisationerna FN, ILO, EU och ursprungsfolks NGO:er har haft för utvecklingen av ursprungsfolksrättigheter och dess implementering i Sverige. Genom Ted Robert Gurrs teori om minoritetsgruppers konflikter med staten ska... (More)
Ursprungsfolk är idag en av de mest utsatta folkgrupperna i världen men den problematik de möter förknippas främst med förhållandena i u-länder och inte med förhållandena i ett i-land som Sverige. Samerna i Sverige har genom historien och i nutid utsatts för grov diskriminering och gör idag anspråk på självbestämmande och förbättrade förhållanden enligt internationell rätt. Denna uppsats ska därför utreda ursprungsfolks situation i Sverige genom en fallstudie av samerna som undersöker vilken betydelse de internationella organisationerna FN, ILO, EU och ursprungsfolks NGO:er har haft för utvecklingen av ursprungsfolksrättigheter och dess implementering i Sverige. Genom Ted Robert Gurrs teori om minoritetsgruppers konflikter med staten ska jag visa på allvaret i samernas utsatthet och konfliktfyllda relation till svenska staten och hur internationella organisationer haft avgörande betydelse för utvecklingen av ursprungsfolksrättigheter och implementeringen av dem i Sverige samt för samernas möjlighet att genom fredliga politiska strategier verka för sina rättigheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thilén, Alexandra LU
supervisor
organization
course
FKVK01 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
samer, internationella organisationer, mänskliga rättigheter, ursprungsfolk, NGO:er, freds- och konfliktvetenskap, peace and conflict studies
language
Swedish
id
1411124
date added to LUP
2009-06-23 09:28:56
date last changed
2015-12-14 13:34:36
@misc{1411124,
 abstract   = {Ursprungsfolk är idag en av de mest utsatta folkgrupperna i världen men den problematik de möter förknippas främst med förhållandena i u-länder och inte med förhållandena i ett i-land som Sverige. Samerna i Sverige har genom historien och i nutid utsatts för grov diskriminering och gör idag anspråk på självbestämmande och förbättrade förhållanden enligt internationell rätt. Denna uppsats ska därför utreda ursprungsfolks situation i Sverige genom en fallstudie av samerna som undersöker vilken betydelse de internationella organisationerna FN, ILO, EU och ursprungsfolks NGO:er har haft för utvecklingen av ursprungsfolksrättigheter och dess implementering i Sverige. Genom Ted Robert Gurrs teori om minoritetsgruppers konflikter med staten ska jag visa på allvaret i samernas utsatthet och konfliktfyllda relation till svenska staten och hur internationella organisationer haft avgörande betydelse för utvecklingen av ursprungsfolksrättigheter och implementeringen av dem i Sverige samt för samernas möjlighet att genom fredliga politiska strategier verka för sina rättigheter.},
 author    = {Thilén, Alexandra},
 keyword   = {samer,internationella organisationer,mänskliga rättigheter,ursprungsfolk,NGO:er,freds- och konfliktvetenskap,peace and conflict studies},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samernas situation i Sverige: De internationella organisationernas betydelse för samernas relation till den svenska staten},
 year     = {2009},
}