Advanced

Praktisk teori - om relationen mellan (samhälls)teori och (det sociala arbetets) praktik

Gruszka, Naomi LU (2009) SOPA63 20091
School of Social Work
Abstract
By letting Bourdieu’s (1977, 1990, 1995) theory of bodily and practical logic – with a broader sense of the agent’s acting space – meet the data extracted from four semi-structured interviews made with women working at ROKS’ women’s shelters, this thesis explores the interaction between social theory and practice in the contextual making of social work.
Throughout this thesis I challenge that contextual framework, mainly by arguing that social theory is fundamental to the understanding of the client, social worker and social problems at the same time as the dynamical relationship between practice and (social) theory is active in the making itself. Furthermore, I argue that formulating the (theoretical) subject is a process linked with... (More)
By letting Bourdieu’s (1977, 1990, 1995) theory of bodily and practical logic – with a broader sense of the agent’s acting space – meet the data extracted from four semi-structured interviews made with women working at ROKS’ women’s shelters, this thesis explores the interaction between social theory and practice in the contextual making of social work.
Throughout this thesis I challenge that contextual framework, mainly by arguing that social theory is fundamental to the understanding of the client, social worker and social problems at the same time as the dynamical relationship between practice and (social) theory is active in the making itself. Furthermore, I argue that formulating the (theoretical) subject is a process linked with the understanding and reception of clients. This is illustrated also by the shared position as woman – and the sisterhood that this inspires – that by challenging the distance between social worker and client motivated a different kind of distancing, for example through class and ethnicity. (Less)
Abstract (Swedish)
Utifrån Bourdieus (1977, 1990, 1995) förståelse av kroppslig och praktisk logik – med utvidgad förståelse av agentens handlingsutrymme – har jag genom fyra semistrukturerade intervjuer med kvinnor från ROKS-anslutna kvinnojourer diskuterat samhällsteorins samspel med praxis i det rumsliga görandet av socialt arbete.
Genom uppsatsen utmanar jag förståelsen för det rumsliga ramverk inom vilket det sociala arbetet konstrueras, framförallt genom att hävda att samhällsteorin verkar avgörande för (begriplig)görandet av såväl klienten, socialarbetaren och det sociala problemet samtidigt som det också finns ett flexibelt samspel mellan teori och praktik under görandet självt. Dessutom argumenterar jag för att konstruktionen av det... (More)
Utifrån Bourdieus (1977, 1990, 1995) förståelse av kroppslig och praktisk logik – med utvidgad förståelse av agentens handlingsutrymme – har jag genom fyra semistrukturerade intervjuer med kvinnor från ROKS-anslutna kvinnojourer diskuterat samhällsteorins samspel med praxis i det rumsliga görandet av socialt arbete.
Genom uppsatsen utmanar jag förståelsen för det rumsliga ramverk inom vilket det sociala arbetet konstrueras, framförallt genom att hävda att samhällsteorin verkar avgörande för (begriplig)görandet av såväl klienten, socialarbetaren och det sociala problemet samtidigt som det också finns ett flexibelt samspel mellan teori och praktik under görandet självt. Dessutom argumenterar jag för att konstruktionen av det samhällsteoretiska subjektet är nära förknippat med förståelsen och mottagandet av klienter. Detta illustreras ytterligare av den delade subjektspositionen kvinna, och det därtill hörande systerskapet, som genom att utmana den traditionella gränsen mellan socialarbetare och klient, motiverar differentieringen på andra sätt, till exempel genom klass och etnicitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gruszka, Naomi LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
social work, social theory, practice, Bourdieu, practical logic, bodily logic, socialt arbete, samhällsteori, praktik, praktisk logik, kroppslig logik
language
Swedish
id
1415159
date added to LUP
2009-06-16 12:29:26
date last changed
2009-06-16 12:29:26
@misc{1415159,
 abstract   = {By letting Bourdieu’s (1977, 1990, 1995) theory of bodily and practical logic – with a broader sense of the agent’s acting space – meet the data extracted from four semi-structured interviews made with women working at ROKS’ women’s shelters, this thesis explores the interaction between social theory and practice in the contextual making of social work.
  Throughout this thesis I challenge that contextual framework, mainly by arguing that social theory is fundamental to the understanding of the client, social worker and social problems at the same time as the dynamical relationship between practice and (social) theory is active in the making itself. Furthermore, I argue that formulating the (theoretical) subject is a process linked with the understanding and reception of clients. This is illustrated also by the shared position as woman – and the sisterhood that this inspires – that by challenging the distance between social worker and client motivated a different kind of distancing, for example through class and ethnicity.},
 author    = {Gruszka, Naomi},
 keyword   = {social work,social theory,practice,Bourdieu,practical logic,bodily logic,socialt arbete,samhällsteori,praktik,praktisk logik,kroppslig logik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Praktisk teori - om relationen mellan (samhälls)teori och (det sociala arbetets) praktik},
 year     = {2009},
}