Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Strategier personer med multipel skleros använder sig av i sin vardag

Engqvist, Malin LU and Svensson, Alexandra LU (2009) ATPK65 20091
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka vilka strategier personer med multiple skleros använder sig av för att handskas med sjukdomen då den innebär skiftande dagsform. Sju personer deltog i studien, två män och fem kvinnor. Studien hade en kvalitativ ansats och datainsamlingen skedde genom intervju med hjälp av en egengjord intervjuguide. Efter innehållsanalys identifierades tre kategorier och ett flertal subkategorier. Resultatet visade att alla deltagare använde sig av olika strategier i sin vardag,. Att informera sina anhöriga om sjukdomen fungerade som en social beredskap för individerna att ta till vid behov av stöd. Andra strategier var olika typer av energibesparing genom användande av hjälpmedel, att planera sin vardag så att energin... (More)
Syftet med studien var att undersöka vilka strategier personer med multiple skleros använder sig av för att handskas med sjukdomen då den innebär skiftande dagsform. Sju personer deltog i studien, två män och fem kvinnor. Studien hade en kvalitativ ansats och datainsamlingen skedde genom intervju med hjälp av en egengjord intervjuguide. Efter innehållsanalys identifierades tre kategorier och ett flertal subkategorier. Resultatet visade att alla deltagare använde sig av olika strategier i sin vardag,. Att informera sina anhöriga om sjukdomen fungerade som en social beredskap för individerna att ta till vid behov av stöd. Andra strategier var olika typer av energibesparing genom användande av hjälpmedel, att planera sin vardag så att energin räckte till, samt att lyssna på sin kropp och inte köra över sig själv. En positiv och aktiv livsstil visade sig även vara av stor vikt. Trots att sjukdomen påverkade mycket så upplevde alla individerna sig ha livskvalitet och en innehållsrik vardag, och de betonade vikten av att fokusera på det positiva, det man tycker är kul, det man kan och det man vill. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Engqvist, Malin LU and Svensson, Alexandra LU
supervisor
organization
course
ATPK65 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
aktivitetsbalans, livskvalitet, strategier, dagsform, Multipel skleros
language
Swedish
id
1415176
date added to LUP
2009-06-08 14:08:13
date last changed
2015-12-14 13:21:57
@misc{1415176,
 abstract   = {{Syftet med studien var att undersöka vilka strategier personer med multiple skleros använder sig av för att handskas med sjukdomen då den innebär skiftande dagsform. Sju personer deltog i studien, två män och fem kvinnor. Studien hade en kvalitativ ansats och datainsamlingen skedde genom intervju med hjälp av en egengjord intervjuguide. Efter innehållsanalys identifierades tre kategorier och ett flertal subkategorier. Resultatet visade att alla deltagare använde sig av olika strategier i sin vardag,. Att informera sina anhöriga om sjukdomen fungerade som en social beredskap för individerna att ta till vid behov av stöd. Andra strategier var olika typer av energibesparing genom användande av hjälpmedel, att planera sin vardag så att energin räckte till, samt att lyssna på sin kropp och inte köra över sig själv. En positiv och aktiv livsstil visade sig även vara av stor vikt. Trots att sjukdomen påverkade mycket så upplevde alla individerna sig ha livskvalitet och en innehållsrik vardag, och de betonade vikten av att fokusera på det positiva, det man tycker är kul, det man kan och det man vill.}},
 author    = {{Engqvist, Malin and Svensson, Alexandra}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Strategier personer med multipel skleros använder sig av i sin vardag}},
 year     = {{2009}},
}