Advanced

Vägar till verkligheten. En komparativ studie av verklighetsframställningen i Fritiof Nilsson Piratens Bombi Bitt och jag och PO Enquists Kapten Nemos bibliotek.

Rennemark, Anna-Karin LU (2009) LIVM01 20091
Comparative Literature
Abstract (Swedish)
Studien vill genom analys och komparation av två litterära verk, sprungna ur olikartade genrer, visa hur berättelsens förhållande till verkligheten kan te sig. Diskussionen förs kring de sanningsbegrepp och sanningsanspråk som kommer till uttryck i de två verken, liksom kring författarroller och genretillhörighet. Studien utgår från det grundläggande antagandet att det föregår en ständig växelverkan mellan berättelse och verklighet där verkligheten ger stoff och inspiration åt berättleserna, samtidigt som berättelserna i sin tur påverkar och definierar vår bild av verkligheten. Inga tvärsäkra eller entydiga svar på ställda frågor ges, utan studien syftar snarare till att visa på komplexiteten och mångtydigheten i frågor som rör... (More)
Studien vill genom analys och komparation av två litterära verk, sprungna ur olikartade genrer, visa hur berättelsens förhållande till verkligheten kan te sig. Diskussionen förs kring de sanningsbegrepp och sanningsanspråk som kommer till uttryck i de två verken, liksom kring författarroller och genretillhörighet. Studien utgår från det grundläggande antagandet att det föregår en ständig växelverkan mellan berättelse och verklighet där verkligheten ger stoff och inspiration åt berättleserna, samtidigt som berättelserna i sin tur påverkar och definierar vår bild av verkligheten. Inga tvärsäkra eller entydiga svar på ställda frågor ges, utan studien syftar snarare till att visa på komplexiteten och mångtydigheten i frågor som rör berättelsens förhållande till verkligheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rennemark, Anna-Karin LU
supervisor
organization
course
LIVM01 20091
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
genre, muntlig berättartradition, livsberättelsen, PO Enquist, modernism, Fritiof Nilsson Piraten, sanningsanspråk, sanningsbegrepp, fiktion, Verklighetsframställning, realism, självframställning, komparation.
language
Swedish
id
1418498
date added to LUP
2009-07-01 16:08:32
date last changed
2009-07-01 16:08:32
@misc{1418498,
 abstract   = {Studien vill genom analys och komparation av två litterära verk, sprungna ur olikartade genrer, visa hur berättelsens förhållande till verkligheten kan te sig. Diskussionen förs kring de sanningsbegrepp och sanningsanspråk som kommer till uttryck i de två verken, liksom kring författarroller och genretillhörighet. Studien utgår från det grundläggande antagandet att det föregår en ständig växelverkan mellan berättelse och verklighet där verkligheten ger stoff och inspiration åt berättleserna, samtidigt som berättelserna i sin tur påverkar och definierar vår bild av verkligheten. Inga tvärsäkra eller entydiga svar på ställda frågor ges, utan studien syftar snarare till att visa på komplexiteten och mångtydigheten i frågor som rör berättelsens förhållande till verkligheten.},
 author    = {Rennemark, Anna-Karin},
 keyword   = {genre,muntlig berättartradition,livsberättelsen,PO Enquist,modernism,Fritiof Nilsson Piraten,sanningsanspråk,sanningsbegrepp,fiktion,Verklighetsframställning,realism,självframställning,komparation.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vägar till verkligheten. En komparativ studie av verklighetsframställningen i Fritiof Nilsson Piratens Bombi Bitt och jag och PO Enquists Kapten Nemos bibliotek.},
 year     = {2009},
}