Advanced

Vad De Andra blir då Vi inte är... kultur, patriarkala strukturer och heder i dagens mångkulturella Sverige

Salomonsson, Jessica LU (2009) GNVK01 20091
Department of Gender Studies
Abstract
The objective of this essay is to visualize the understanding of ”culture”, ”patriarchic structure” and ” honor” in multi-cultural Sweden today. Based on material discussing the issues of honor, a discourse analysis is used to show the underlying mindset about the concept mentioned before.
The influence of the language is emphasized from a post-structural perspective, this because it creates an opportunity to deconstruct the “given truths”.
A basic assumption in this essay is that the way of speaking about power is a way of exploring power relations. The power is problematized from a post-colonial and intersectional perspective that focuses on how different power relations mutually influence each other.
The configuration of the medias... (More)
The objective of this essay is to visualize the understanding of ”culture”, ”patriarchic structure” and ” honor” in multi-cultural Sweden today. Based on material discussing the issues of honor, a discourse analysis is used to show the underlying mindset about the concept mentioned before.
The influence of the language is emphasized from a post-structural perspective, this because it creates an opportunity to deconstruct the “given truths”.
A basic assumption in this essay is that the way of speaking about power is a way of exploring power relations. The power is problematized from a post-colonial and intersectional perspective that focuses on how different power relations mutually influence each other.
The configuration of the medias ”the other” is done by contrast to ”our” coequal self image, where ”we” are modern, rational, sexual liberate and equal. There is a tendency to represents ”the others” as ruled by honor while ”we” are represented as ”honor-less”. This might contribute to the myth of cultural differences and ”their” traditionalistic way of living in contrast to our “free” way of living. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att synliggöra bakomliggande föreställningar kring begreppen ”kultur”, ”patriarkala strukturer” och ”heder” i dagens mångkulturella Sverige. Utifrån material som diskuterar hedersproblematik görs med ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt en analys som fokuserar på vilka uppfattningar och synsätt som ligger till grund för bakomliggande föreställningar kring begreppen ”kultur”, ”patriarkala strukturer” och ”heder”. Språkets betydelse betonas utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv eftersom det skapar ett bestämt sätt att se världen och vad som uppfattas som verkligheten. Ett grundläggande antagande är att sättet att tala kring ett fenomen uttrycker maktförhållanden. Makten problematiseras utifrån ett... (More)
Denna uppsats syftar till att synliggöra bakomliggande föreställningar kring begreppen ”kultur”, ”patriarkala strukturer” och ”heder” i dagens mångkulturella Sverige. Utifrån material som diskuterar hedersproblematik görs med ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt en analys som fokuserar på vilka uppfattningar och synsätt som ligger till grund för bakomliggande föreställningar kring begreppen ”kultur”, ”patriarkala strukturer” och ”heder”. Språkets betydelse betonas utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv eftersom det skapar ett bestämt sätt att se världen och vad som uppfattas som verkligheten. Ett grundläggande antagande är att sättet att tala kring ett fenomen uttrycker maktförhållanden. Makten problematiseras utifrån ett postkolonialt influerat och intersektionellt perspektiv som fokuserar på hur olika maktrelationer ömsesidigt påverkar varandra.
Mediernas gestaltning av ”De Andra” sker i motsats till ”vår” jämlika självbild, där ”vi” är moderna, rationella, sexuellt frigjorda och jämlika. I dessa mediebilder framstår relationen mellan könen i Sverige som lättsam och okomplicerad. Det finns en tendens att framställa De Andra som lydande under ”hedersetik” medan Vi skulle vara ”hederslösa”, vilket bidrar till att ytterliggare spä på myten om Deras olikhet och traditionalitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Salomonsson, Jessica LU
supervisor
organization
course
GNVK01 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
svenskhet, patriarkala strukturer, mediagestaltning, heder, kultur
language
Swedish
id
1422304
date added to LUP
2009-06-29 10:25:38
date last changed
2009-06-29 10:25:38
@misc{1422304,
 abstract   = {The objective of this essay is to visualize the understanding of ”culture”, ”patriarchic structure” and ” honor” in multi-cultural Sweden today. Based on material discussing the issues of honor, a discourse analysis is used to show the underlying mindset about the concept mentioned before. 
The influence of the language is emphasized from a post-structural perspective, this because it creates an opportunity to deconstruct the “given truths”.
A basic assumption in this essay is that the way of speaking about power is a way of exploring power relations. The power is problematized from a post-colonial and intersectional perspective that focuses on how different power relations mutually influence each other.
The configuration of the medias ”the other” is done by contrast to ”our” coequal self image, where ”we” are modern, rational, sexual liberate and equal. There is a tendency to represents ”the others” as ruled by honor while ”we” are represented as ”honor-less”. This might contribute to the myth of cultural differences and ”their” traditionalistic way of living in contrast to our “free” way of living.},
 author    = {Salomonsson, Jessica},
 keyword   = {svenskhet,patriarkala strukturer,mediagestaltning,heder,kultur},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad De Andra blir då Vi inte är... kultur, patriarkala strukturer och heder i dagens mångkulturella Sverige},
 year     = {2009},
}