Advanced

"i is for inclusion." EU:s i2010-strategi och beskrivningen av informationssamhället

Linnell, Mikael LU (2009) SOCK01 20091
Sociology
Abstract (Swedish)
Våren 2000 enades Europeiska Rådet om att senast år 2010 ha förvandlat Europa till världens mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi. Riktlinjerna samlades i den s.k. Lissabonstrategin.
Genom att kritiskt granska dokument som producerats inom ramen för Kommissionens agenda i2010: "Ett informationssamhälle för tillväxt och konkurrens" vill jag synliggöra hur EU beskriver informationssamhället
och teknologins utveckling som determinerat, samtidigt som man påtar sig rollen som skapare och pådrivare i projektet. Metoden som används är kritisk diskursanalys inspirerad av Norman Fairclough och de teoretiska utgångspunkterna vilar på en socialkonstruktionistisk grund. Resultatet visar att EU:s dokument beskriver informationssamhället... (More)
Våren 2000 enades Europeiska Rådet om att senast år 2010 ha förvandlat Europa till världens mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi. Riktlinjerna samlades i den s.k. Lissabonstrategin.
Genom att kritiskt granska dokument som producerats inom ramen för Kommissionens agenda i2010: "Ett informationssamhälle för tillväxt och konkurrens" vill jag synliggöra hur EU beskriver informationssamhället
och teknologins utveckling som determinerat, samtidigt som man påtar sig rollen som skapare och pådrivare i projektet. Metoden som används är kritisk diskursanalys inspirerad av Norman Fairclough och de teoretiska utgångspunkterna vilar på en socialkonstruktionistisk grund. Resultatet visar att EU:s dokument beskriver informationssamhället som en övergångsperiod eller ett stadium på vägen mot ett kunskapsbaserat samhälle.
Det utopiska samhälle EU beskriver bygger på neoliberala ideologier och instrumentalism.
För att möjliggöra rörelsen mot det kunskapsbaserade samhället utövar EU en form av makt som av Foucault kallas governmentality eller styrningsmentalitet. Denna typ av styrning innebär att människor måste formas enligt vissa utarbetade kriterier, att en del kunskaper och karaktärsdrag uppmuntras medan andra förtrycks. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Linnell, Mikael LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Governmentality, EU, Lissabonstrategin, CDA, Digital Kompetens, Informationssamhälle
language
Swedish
id
1423999
date added to LUP
2009-06-25 10:39:55
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1423999,
 abstract   = {Våren 2000 enades Europeiska Rådet om att senast år 2010 ha förvandlat Europa till världens mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi. Riktlinjerna samlades i den s.k. Lissabonstrategin. 
Genom att kritiskt granska dokument som producerats inom ramen för Kommissionens agenda i2010: "Ett informationssamhälle för tillväxt och konkurrens" vill jag synliggöra hur EU beskriver informationssamhället 
och teknologins utveckling som determinerat, samtidigt som man påtar sig rollen som skapare och pådrivare i projektet. Metoden som används är kritisk diskursanalys inspirerad av Norman Fairclough och de teoretiska utgångspunkterna vilar på en socialkonstruktionistisk grund. Resultatet visar att EU:s dokument beskriver informationssamhället som en övergångsperiod eller ett stadium på vägen mot ett kunskapsbaserat samhälle. 
Det utopiska samhälle EU beskriver bygger på neoliberala ideologier och instrumentalism. 
För att möjliggöra rörelsen mot det kunskapsbaserade samhället utövar EU en form av makt som av Foucault kallas governmentality eller styrningsmentalitet. Denna typ av styrning innebär att människor måste formas enligt vissa utarbetade kriterier, att en del kunskaper och karaktärsdrag uppmuntras medan andra förtrycks.},
 author    = {Linnell, Mikael},
 keyword   = {Governmentality,EU,Lissabonstrategin,CDA,Digital Kompetens,Informationssamhälle},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"i is for inclusion." EU:s i2010-strategi och beskrivningen av informationssamhället},
 year     = {2009},
}