Advanced

Etnicitet spelar roll – en studie om skillnader i skolresultat i svensk skola

Zerem, Almir LU (2009) SOCK01 20091
Sociology
Abstract (Swedish)
Svenskt skolsystem som vårt samhälles viktigaste kunskaps- och kulturbärande institution står inför en historisk utmaning som består i att möta den nya mångkulturella verkligheten. Elever med en annan etnisk bakgrund än svensk uppvisar dessvärre betydligt sämre skolresultat vilket utgör ett allvarligt hot mot skolsystemets möjlighet att uppnå sina mål men i förläggning också ett hot mot de grundläggande demokratiska principerna. Enligt de officiella förklaringarna beror sämre skolresultat nästan uteslutande på skillnader i social-ekonomiska villkor, en förklaringsmodell som lämnar problemet oberört och implicit antyder att skolsystemet reproducerar sociala orättvisor. Huvudsyftet med denna uppsats är att utmana och komplettera denna... (More)
Svenskt skolsystem som vårt samhälles viktigaste kunskaps- och kulturbärande institution står inför en historisk utmaning som består i att möta den nya mångkulturella verkligheten. Elever med en annan etnisk bakgrund än svensk uppvisar dessvärre betydligt sämre skolresultat vilket utgör ett allvarligt hot mot skolsystemets möjlighet att uppnå sina mål men i förläggning också ett hot mot de grundläggande demokratiska principerna. Enligt de officiella förklaringarna beror sämre skolresultat nästan uteslutande på skillnader i social-ekonomiska villkor, en förklaringsmodell som lämnar problemet oberört och implicit antyder att skolsystemet reproducerar sociala orättvisor. Huvudsyftet med denna uppsats är att utmana och komplettera denna förklaringsmodell genom att undersöka om det finns några strukturella mekanismer inom skolväsendet som systematiskt missgynnar elever med en annan etnisk bakgrund än svensk. Uppsatsen är huvudsakligen av teoretisk karaktär och har utformats som en diskursanalys baserad på kritisk granskning av lagar, styrdokument, statistik, rapporter, representativa tidningsartiklar, examensarbeten och annat relevant skriftligt material. Diskursanalysen har kompletterats med en mindre etnografisk kvalitativ studie. Resultat från de båda spåren relateras till relevanta sociologiska teorier och befintlig forskning inom området. Jag anser att resonemang som förs i denna uppsats ger ett starkt stöd för min hypotes om att etnicitet i sig spelar en viktig roll för skolresultat och inte enbart är en bieffekt av de social-ekonomiska villkoren. Uppsatsen uppmärksammar ett antal strukturella omständigheter som uppenbart försvårar skolgång för elever med en annan etnisk bakgrund än svensk. Skolsystemets normativa grund och praxis är i stor utsträckning dikotomiska, etnocentriska och därmed exkluderande. Skuld till systemets misslyckanden läggs nästan uteslutande på elever och deras föräldrar. Erfarenheter, kunskaper, livsåskådningar och kulturella uttryck som bryter mot den etnocentriska normen ifrågasätts, nedvärderas och aktivt bekämpas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Zerem, Almir LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skolresultat, skola, etnisk, utbildning, etnicitet
language
Swedish
id
1429762
date added to LUP
2009-06-26 14:42:11
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1429762,
 abstract   = {Svenskt skolsystem som vårt samhälles viktigaste kunskaps- och kulturbärande institution står inför en historisk utmaning som består i att möta den nya mångkulturella verkligheten. Elever med en annan etnisk bakgrund än svensk uppvisar dessvärre betydligt sämre skolresultat vilket utgör ett allvarligt hot mot skolsystemets möjlighet att uppnå sina mål men i förläggning också ett hot mot de grundläggande demokratiska principerna. Enligt de officiella förklaringarna beror sämre skolresultat nästan uteslutande på skillnader i social-ekonomiska villkor, en förklaringsmodell som lämnar problemet oberört och implicit antyder att skolsystemet reproducerar sociala orättvisor. Huvudsyftet med denna uppsats är att utmana och komplettera denna förklaringsmodell genom att undersöka om det finns några strukturella mekanismer inom skolväsendet som systematiskt missgynnar elever med en annan etnisk bakgrund än svensk. Uppsatsen är huvudsakligen av teoretisk karaktär och har utformats som en diskursanalys baserad på kritisk granskning av lagar, styrdokument, statistik, rapporter, representativa tidningsartiklar, examensarbeten och annat relevant skriftligt material. Diskursanalysen har kompletterats med en mindre etnografisk kvalitativ studie. Resultat från de båda spåren relateras till relevanta sociologiska teorier och befintlig forskning inom området. Jag anser att resonemang som förs i denna uppsats ger ett starkt stöd för min hypotes om att etnicitet i sig spelar en viktig roll för skolresultat och inte enbart är en bieffekt av de social-ekonomiska villkoren. Uppsatsen uppmärksammar ett antal strukturella omständigheter som uppenbart försvårar skolgång för elever med en annan etnisk bakgrund än svensk. Skolsystemets normativa grund och praxis är i stor utsträckning dikotomiska, etnocentriska och därmed exkluderande. Skuld till systemets misslyckanden läggs nästan uteslutande på elever och deras föräldrar. Erfarenheter, kunskaper, livsåskådningar och kulturella uttryck som bryter mot den etnocentriska normen ifrågasätts, nedvärderas och aktivt bekämpas.},
 author    = {Zerem, Almir},
 keyword   = {skolresultat,skola,etnisk,utbildning,etnicitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Etnicitet spelar roll – en studie om skillnader i skolresultat i svensk skola},
 year     = {2009},
}