Advanced

Simulering av tågtrafik - Fordons- och förarbeteende i simulering kontra verklighet

Stridsberg, Martin and Nilsson, Fredrik (2009)
Civil Engineering - Railway Construction (BSc)
Abstract (Swedish)
Simuleringsprogram används inom järnvägsbranschen för att simulera
tågtrafik under olika förhållanden. Då fordons- och förarbeteende är av stor
vikt för tågtrafiksimuleringars resultat är det viktigt att dessa data modelleras
på ett korrekt sätt utifrån verkliga förhållanden. Området fordons- och
förarbeteende är relativt outforskat, varför studier inom området är önskvärda.
Syftet med detta examensarbete har varit att - utifrån tillgänglig fordons- och
förardata - undersöka fordons- och förarbeteende för jämförelse mot dagens
trafiksimuleringar i simuleringsprogrammet OpenTrack.
Genomförda simulering har visat att endast konstanta retardationer utifrån
inställt retardationstal erhålls.
Vid analys och sammanställning av... (More)
Simuleringsprogram används inom järnvägsbranschen för att simulera
tågtrafik under olika förhållanden. Då fordons- och förarbeteende är av stor
vikt för tågtrafiksimuleringars resultat är det viktigt att dessa data modelleras
på ett korrekt sätt utifrån verkliga förhållanden. Området fordons- och
förarbeteende är relativt outforskat, varför studier inom området är önskvärda.
Syftet med detta examensarbete har varit att - utifrån tillgänglig fordons- och
förardata - undersöka fordons- och förarbeteende för jämförelse mot dagens
trafiksimuleringar i simuleringsprogrammet OpenTrack.
Genomförda simulering har visat att endast konstanta retardationer utifrån
inställt retardationstal erhålls.
Vid analys och sammanställning av fordonsloggar har det kunnat utläsas att de
genomsnittliga retardationerna varierar beroende på utgångshastighet, och att
förarbeteendet spelar stor roll för bromssträckans längd. Bromssträckorna
tenderar att minska i spridning ju lägre utgångshastigheten är. Andra fenomen
som kunnat utläsas är tillsättnings- och lossningstid för bromsen samt ”uppoch
nedstyrningstid” för dragkraften vid accelerationer. Analys av
förarbeteendet har visat att retardationerna utförs med olika bromsverkan
beroende på om retardationen är ATC-övervakad eller inte.
Vidare har jämförelsen mellan simulering och fordonslogg visat på att det
finns skillnader mellan simulering och verkliga förhållanden, främst avseende
retardationsegenskaper.
Resultatet av undersökningen har visat att det endast är rimligt att definiera ett
normalfordon, då fordonsbeteende kan betraktas som en funktion av både
fordons- och förarbeteende.
Slutligen har resultaten i examensarbetet visat på att det finns behov av nya
och ändrade parametrar i OpenTrack, där retardationstal utifrån
utgångshastighet är den viktigaste. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stridsberg, Martin and Nilsson, Fredrik
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
simulering tågtrafik, opentrack, fordonsbeteende, förarbeteende, x31 öresundståg, rc-lok, Railway transport technology, Järnvägstransportteknik
language
Swedish
id
1436505
date added to LUP
2009-07-03 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:05:26
@misc{1436505,
 abstract   = {Simuleringsprogram används inom järnvägsbranschen för att simulera
tågtrafik under olika förhållanden. Då fordons- och förarbeteende är av stor
vikt för tågtrafiksimuleringars resultat är det viktigt att dessa data modelleras
på ett korrekt sätt utifrån verkliga förhållanden. Området fordons- och
förarbeteende är relativt outforskat, varför studier inom området är önskvärda.
Syftet med detta examensarbete har varit att - utifrån tillgänglig fordons- och
förardata - undersöka fordons- och förarbeteende för jämförelse mot dagens
trafiksimuleringar i simuleringsprogrammet OpenTrack.
Genomförda simulering har visat att endast konstanta retardationer utifrån
inställt retardationstal erhålls.
Vid analys och sammanställning av fordonsloggar har det kunnat utläsas att de
genomsnittliga retardationerna varierar beroende på utgångshastighet, och att
förarbeteendet spelar stor roll för bromssträckans längd. Bromssträckorna
tenderar att minska i spridning ju lägre utgångshastigheten är. Andra fenomen
som kunnat utläsas är tillsättnings- och lossningstid för bromsen samt ”uppoch
nedstyrningstid” för dragkraften vid accelerationer. Analys av
förarbeteendet har visat att retardationerna utförs med olika bromsverkan
beroende på om retardationen är ATC-övervakad eller inte.
Vidare har jämförelsen mellan simulering och fordonslogg visat på att det
finns skillnader mellan simulering och verkliga förhållanden, främst avseende
retardationsegenskaper.
Resultatet av undersökningen har visat att det endast är rimligt att definiera ett
normalfordon, då fordonsbeteende kan betraktas som en funktion av både
fordons- och förarbeteende.
Slutligen har resultaten i examensarbetet visat på att det finns behov av nya
och ändrade parametrar i OpenTrack, där retardationstal utifrån
utgångshastighet är den viktigaste.},
 author    = {Stridsberg, Martin and Nilsson, Fredrik},
 keyword   = {simulering tågtrafik,opentrack,fordonsbeteende,förarbeteende,x31 öresundståg,rc-lok,Railway transport technology,Järnvägstransportteknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Simulering av tågtrafik - Fordons- och förarbeteende i simulering kontra verklighet},
 year     = {2009},
}