Advanced

Byteskostnader på den svenska bankmarknaden -en enkätundersökning om konsumentrörlighet

Degerman, Lina and Wallin, Emelie (2009)
Department of Economics
Abstract (Spanish)
Den svenska bankmarknaden är koncentrerad och domineras av de fyra storbankerna. Produkterna som utbjuds är komplexa och aktörerna återger information på olika sätt, något som försvårar jämförelse och hämmar rörligheten. I uppsatsen utreds konsumentrörligheten på den svenska bankmarknaden samt vad som upplevs utgöra byteskostnader. En enkätundersökning har distribuerats till 300 personer. Av respondenterna anger 30 % att de har bytt eller skaffat en till bank under de senaste tre åren, de flesta p.g.a. bättre villkor och räntor. Av de som endast funderat på att flytta hela eller delar av sitt engagemang stannar merparten kvar av gammal vana och för att de trivs med bitjänsterna, såsom Internetbank. Kunder anser byteskostnader i form av... (More)
Den svenska bankmarknaden är koncentrerad och domineras av de fyra storbankerna. Produkterna som utbjuds är komplexa och aktörerna återger information på olika sätt, något som försvårar jämförelse och hämmar rörligheten. I uppsatsen utreds konsumentrörligheten på den svenska bankmarknaden samt vad som upplevs utgöra byteskostnader. En enkätundersökning har distribuerats till 300 personer. Av respondenterna anger 30 % att de har bytt eller skaffat en till bank under de senaste tre åren, de flesta p.g.a. bättre villkor och räntor. Av de som endast funderat på att flytta hela eller delar av sitt engagemang stannar merparten kvar av gammal vana och för att de trivs med bitjänsterna, såsom Internetbank. Kunder anser byteskostnader i form av transaktionskostnader, kompletterande utrustning och inlärningskostnader vara mest betydande. Det upplevs jobbigt att ändra automatiska överföringar, byta kort och koder samt lära in nytt Internetsystem. De som bytt aktör upplever ett byte vara mindre jobbigt än de som endast funderat på det. Enkätsvaren visar även att de med god inblick i ränteläget oftare ifrågasätter sin bank än de med sämre inblick. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Degerman, Lina and Wallin, Emelie
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
bank, marknadskoncentration, priskänslighet, byteskostnader, konsumentrörlighet, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1436601
date added to LUP
2009-06-07 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:22
@misc{1436601,
 abstract   = {Den svenska bankmarknaden är koncentrerad och domineras av de fyra storbankerna. Produkterna som utbjuds är komplexa och aktörerna återger information på olika sätt, något som försvårar jämförelse och hämmar rörligheten. I uppsatsen utreds konsumentrörligheten på den svenska bankmarknaden samt vad som upplevs utgöra byteskostnader. En enkätundersökning har distribuerats till 300 personer. Av respondenterna anger 30 % att de har bytt eller skaffat en till bank under de senaste tre åren, de flesta p.g.a. bättre villkor och räntor. Av de som endast funderat på att flytta hela eller delar av sitt engagemang stannar merparten kvar av gammal vana och för att de trivs med bitjänsterna, såsom Internetbank. Kunder anser byteskostnader i form av transaktionskostnader, kompletterande utrustning och inlärningskostnader vara mest betydande. Det upplevs jobbigt att ändra automatiska överföringar, byta kort och koder samt lära in nytt Internetsystem. De som bytt aktör upplever ett byte vara mindre jobbigt än de som endast funderat på det. Enkätsvaren visar även att de med god inblick i ränteläget oftare ifrågasätter sin bank än de med sämre inblick.},
 author    = {Degerman, Lina and Wallin, Emelie},
 keyword   = {bank,marknadskoncentration,priskänslighet,byteskostnader,konsumentrörlighet,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Byteskostnader på den svenska bankmarknaden -en enkätundersökning om konsumentrörlighet},
 year     = {2009},
}