Advanced

Laster som investering - Är summan av lasterna konstant?

Johansson, Filip and Persson, Morten (2009)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Abstract
Laster som investering – Är summan av lasterna konstant? Nationalekonomiska Institutionen, Lund, 2009
Ämne och problemställning
Genom att undersöka hur väl laster står emot nedgång på marknaden, samt hur väl en portfölj bestående av laster kan minimera osystematisk risk, skall den huvudsakliga frågeställningen besvaras. Hur kan investering i tillgångar kategoriserade som laster ge en välpresterande portfölj, och finns det någon sanning i uttrycket att summan av lasterna är konstant? Syfte
Vårt huvudsakliga syfte med den här uppsatsen är att med hjälp av kvantitativ analys av historisk data undersöka prestation för branscher och portföljer med innehåll av tillgångar i form av laster.
Viktiga teorier
Studien utgår till stor del från... (More)
Abstract
Laster som investering – Är summan av lasterna konstant? Nationalekonomiska Institutionen, Lund, 2009
Ämne och problemställning
Genom att undersöka hur väl laster står emot nedgång på marknaden, samt hur väl en portfölj bestående av laster kan minimera osystematisk risk, skall den huvudsakliga frågeställningen besvaras. Hur kan investering i tillgångar kategoriserade som laster ge en välpresterande portfölj, och finns det någon sanning i uttrycket att summan av lasterna är konstant? Syfte
Vårt huvudsakliga syfte med den här uppsatsen är att med hjälp av kvantitativ analys av historisk data undersöka prestation för branscher och portföljer med innehåll av tillgångar i form av laster.
Viktiga teorier
Studien utgår till stor del från modern porföljvalsteori och har sin utgångspunkt i hur en rationell investerare kan diversifiera sin portfölj för att optimera dess avkastning. Metod
Detta är en undersökning av historiska data med slutsatser dragna genom nationalekonomisk teoretisk analys av branschindex. En deduktiv och kvantitativ metod användes under studiens gång.
Innehåll
Första delen behandlar branschindexens prestation individuellt och i förhållande till varandra och marknaden. Andra delen behandlar samvariation mellan branscherna och den tredje delen fokuserar på portföljanalys. I varje del görs analys dels för hela tidsperioden dels beroende på marknadsläge.
Resultat
Sett över hela perioden har samtliga lastindex haft en bättre medelavkastning jämfört med världsindex vilket till stor del har skett med en förhöjd standardavvikelse. Vid konstruktion av portföljer minskas däremot den osystematiska risken och den likviktade och minsta variansportföljen visar på högre avkastning och en lägre risk jämfört med världsindex. Samvariationsanalysen visar låga korrelationer, lastindexen emellan och gentemot världsindex, detsamma gäller för de två portföljerna. Detta tyder på att portföljerna och indexen följer marknaden till viss del men något tydligt utbyte branscherna sinsemellan kan inte visas.
Slutsats
Studiens problemställning besvaras med att en portfölj av laster viktad enligt minsta varianskriteriet ger en välpresterande portfölj som historiskt sett gett bättre avkastning till lägre risk jämfört med marknadsportföljen. Vidare ser man ett mer stabilt uppförande hos portföljen under lågkonjunktur och en tendens till låga korrelationer undersökta branscher sinsemellan vilket till viss del dock ej fullt ut understödjer påståendet: summan av lasterna är konstant. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Filip and Persson, Morten
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Index, portfölj, Laster, Minsta Varians, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1436669
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:17
@misc{1436669,
 abstract   = {Abstract
Laster som investering – Är summan av lasterna konstant? Nationalekonomiska Institutionen, Lund, 2009
Ämne och problemställning
Genom att undersöka hur väl laster står emot nedgång på marknaden, samt hur väl en portfölj bestående av laster kan minimera osystematisk risk, skall den huvudsakliga frågeställningen besvaras. Hur kan investering i tillgångar kategoriserade som laster ge en välpresterande portfölj, och finns det någon sanning i uttrycket att summan av lasterna är konstant? Syfte
Vårt huvudsakliga syfte med den här uppsatsen är att med hjälp av kvantitativ analys av historisk data undersöka prestation för branscher och portföljer med innehåll av tillgångar i form av laster.
Viktiga teorier
Studien utgår till stor del från modern porföljvalsteori och har sin utgångspunkt i hur en rationell investerare kan diversifiera sin portfölj för att optimera dess avkastning. Metod
Detta är en undersökning av historiska data med slutsatser dragna genom nationalekonomisk teoretisk analys av branschindex. En deduktiv och kvantitativ metod användes under studiens gång.
Innehåll
Första delen behandlar branschindexens prestation individuellt och i förhållande till varandra och marknaden. Andra delen behandlar samvariation mellan branscherna och den tredje delen fokuserar på portföljanalys. I varje del görs analys dels för hela tidsperioden dels beroende på marknadsläge.
Resultat
Sett över hela perioden har samtliga lastindex haft en bättre medelavkastning jämfört med världsindex vilket till stor del har skett med en förhöjd standardavvikelse. Vid konstruktion av portföljer minskas däremot den osystematiska risken och den likviktade och minsta variansportföljen visar på högre avkastning och en lägre risk jämfört med världsindex. Samvariationsanalysen visar låga korrelationer, lastindexen emellan och gentemot världsindex, detsamma gäller för de två portföljerna. Detta tyder på att portföljerna och indexen följer marknaden till viss del men något tydligt utbyte branscherna sinsemellan kan inte visas.
Slutsats
Studiens problemställning besvaras med att en portfölj av laster viktad enligt minsta varianskriteriet ger en välpresterande portfölj som historiskt sett gett bättre avkastning till lägre risk jämfört med marknadsportföljen. Vidare ser man ett mer stabilt uppförande hos portföljen under lågkonjunktur och en tendens till låga korrelationer undersökta branscher sinsemellan vilket till viss del dock ej fullt ut understödjer påståendet: summan av lasterna är konstant.},
 author    = {Johansson, Filip and Persson, Morten},
 keyword   = {Index,portfölj,Laster,Minsta Varians,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Laster som investering - Är summan av lasterna konstant?},
 year     = {2009},
}