Advanced

Gemensam pension? En studie av gifta pars pensionsbeslut

Nilsson, Anton (2009)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Uppsatsen diskuterar äldre gifta pars pensionsbeteende i Sverige. En diskret durationsmodell tillämpas på kvinnans pensionering, med mannens pensionering som ett tidsvarierande kovariat. Det visar sig att mannens pensionering har en signifikant och starkt positiv effekt på kvinnans utflöde till pension. Däremot har varken egen- eller korsekonomiska variabler signifikant effekt; kvinnans egen hälsa har signifikant betydelse men ej mannens. Makarna går ofta i pension under loppet av samma år, även om denna benägenhet är betydligt mindre i Sverige vad som konstaterats av Hurd (1989) i USA. Uppsatsens datamaterial är hämtat från databasen LINDA (Longitudinell IndividDAta för Sverige). Uppsatsen argumenterar för att en preferens för delad... (More)
Uppsatsen diskuterar äldre gifta pars pensionsbeteende i Sverige. En diskret durationsmodell tillämpas på kvinnans pensionering, med mannens pensionering som ett tidsvarierande kovariat. Det visar sig att mannens pensionering har en signifikant och starkt positiv effekt på kvinnans utflöde till pension. Däremot har varken egen- eller korsekonomiska variabler signifikant effekt; kvinnans egen hälsa har signifikant betydelse men ej mannens. Makarna går ofta i pension under loppet av samma år, även om denna benägenhet är betydligt mindre i Sverige vad som konstaterats av Hurd (1989) i USA. Uppsatsens datamaterial är hämtat från databasen LINDA (Longitudinell IndividDAta för Sverige). Uppsatsen argumenterar för att en preferens för delad fritid utgör den viktigaste förklaringen till det observerade beteendet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Anton
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
pension, durationsmodell, durationsanalys, hushåll, makar, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1436716
date added to LUP
2009-06-03 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:17
@misc{1436716,
 abstract   = {Uppsatsen diskuterar äldre gifta pars pensionsbeteende i Sverige. En diskret durationsmodell tillämpas på kvinnans pensionering, med mannens pensionering som ett tidsvarierande kovariat. Det visar sig att mannens pensionering har en signifikant och starkt positiv effekt på kvinnans utflöde till pension. Däremot har varken egen- eller korsekonomiska variabler signifikant effekt; kvinnans egen hälsa har signifikant betydelse men ej mannens. Makarna går ofta i pension under loppet av samma år, även om denna benägenhet är betydligt mindre i Sverige vad som konstaterats av Hurd (1989) i USA. Uppsatsens datamaterial är hämtat från databasen LINDA (Longitudinell IndividDAta för Sverige). Uppsatsen argumenterar för att en preferens för delad fritid utgör den viktigaste förklaringen till det observerade beteendet.},
 author    = {Nilsson, Anton},
 keyword   = {pension,durationsmodell,durationsanalys,hushåll,makar,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gemensam pension? En studie av gifta pars pensionsbeslut},
 year     = {2009},
}